In de liefde geworteld

Gepubliceerd op 12 april 2023 om 20:07

Het eerste zaadje van de lente is ontsproten. God is liefde. Zijn wij ook geworteld in Zijn liefde? Begrijpen wij de breedte, lengte, diepte en hoogte van Gods liefde? Zijn liefde gaat de kennis te boven. Dat we vervuld mogen worden tot heel de volheid van God. Lees dit zaadje.


Ik buig mijn knieën opdat...

  • Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid
  • u met gesterkt wordt door Zijn Geest in de innerlijke mens
  • Christus door het geloof in uw harten woont
  • u in de liefde geworteld en gefundeerd bent
  • ten volle zou kunnen begrijpen, wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van Zijn liefde
  • u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hij is zo machtig, dat Hij veel meer kan doen dan wat wij bidden of denken!

Beluister hier het lied "The love of God"


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.