Een land dat overvloeit van melk en honing

Gepubliceerd op 3 mei 2021 om 20:29

Heel vaak zie ik melk en honing voorbijkomen in de bijbel. Ik hou me graag bezig met me te verdiepen in gezonde voeding. Allemaal weten we wel dat baby's en kinderen van melk moeten groeien. Of we het als volwassene nog nodig hebben daar zijn de meningen over verdeeld. Wist je dat honing een antibacteriële werking heeft en dat het goed is tegen brandwonden? Zo heb ik onze dochter tijdig kunnen helpen toen ze met haar lipjes tegen de gaskachel aan was gekomen. Als ik haar eerst naar het ziekenhuis had moeten brengen had het veel te lang geduurd om alles weer te herstellen. Het was echt een vreselijk moment! Ik zie nog steeds de plek op de kachel waar ze tegenaan kwam. Gelukkig wist ik wat ik moest doen! Direct honing aanbrengen en blijven smeren tot de brand eruit is getrokken. De dagen daarna heb ik er kokosolie op gesmeerd en haar lippen zijn helemaal natuurlijk hersteld.

Ik ben benieuwd naar wat de bijbel mij vertelt over melk en honing en of er een geestelijk beeld achter zit. Het mooie is dat, wanneer ik het voorstukje schrijf, ik nog geen idee heb, van wat er hieronder komt te staan. "Heer dank U dat U mij daarin leidt." Ik ben er dus heel erg benieuwd naar. Jij ook?


Een land dat overvloeit van melk en honing

Hierbij denken we natuurlijk aan het land Kanaän, waarvoor het volk Israël 40 jaar door de woestijn moest zwerven (door eigen toedoen) om er binnen te kunnen gaan.

Nieuwsgierig naar de uitkomst google ik de titel even. Het blijkt ook een Nederlands gezegde te zijn. Zo vinden we van meer spreekwoorden en gezegden de oorsprong terug in de bijbel. Maar wat een prachtige betekenis heeft het land dat overvloeit van melk en honing:

'Een land waar het goed en voorspoedig leven is.'

Dan lees ik onderstaande tekst in de bijbel:

En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. (Deut. 26:9, HSV)


Een hoopvolle toekomst

Nu begrijp ik dus dat de HEERE ons dit land gaf waar het goed en voorspoedig leven is. Hij leidde ons vanuit het land Egypte (ons oude leven) naar het land dat overvloeit van melk en honing (ons nieuwe leven met de Here Jezus).

Als we met Jezus leven dan hebben we het goed! Hij is de Enige die ons blijvende rust en vrede en uitzicht op een hoopvolle toekomst geeft.

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. (2 Thess. 2:16, HSV)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petr. 1:3-5, HSV)


Honing

Ik vond onder andere deze teksten over honing:

Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. (Spr. 16:24, HSV)

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. (Ps. 119:103, HSV)

Eet honing, mijn zoon, want dat is goed, en honingzeem is zoet voor je gehemelte. (Spr. 24:13, HSV)


Geestelijke groei door de zuivere melk van het Woord

In onderstaande tekst wordt gesproken over de tijd dat we tot bekering zijn gekomen. In die beginperiode worden we opgeroepen (meestal gaat dat vanzelf) om vurig als pasgeboren (opnieuw geboren) kinderen te verlangen naar de zuivere melk van het Woord (bijbelkennis tot je nemen), zodat we daardoor mogen groeien.

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, de zuivere melk van het Woord opdat u daardoor mag opgroeien... (1 Petr. 2:2, HSV)

Er staat zuivere melk.. in de statenvertaling staat onvervalste melk. Het gaat hier dus om onvervalste melk van het woord. Slaat misschien onderstaande tekst hierop..? Wat denk jij..?

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. (2 Petr. 2:1-2, HSV)


Van melk naar vaste voeding

Hieronder lezen we dat we na de melk (de beginselen van het woord) tot ons te hebben genomen, toe zijn aan vaste voeding. Dit omdat we anders onervaren zijn in het woord. Het gaat hier over de groei naar geestelijke volwassenheid... onze zintuigen gebruiken door in alles te luisteren naar Gods Heilige Geest.

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebr. 5:12-14, HSV)

Zo kunnen we onderscheiden wat goed en wat kwaad is en laten we ons niet meesleuren met elke wind van leer.

...totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (of vrouw), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Ef. 4:13-15, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb