De mens

De mens is het hoogst begaafde lichamelijke wezen op aarde. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. De mens is een geest in een lichaam. Kunnen wij een geestelijke wereld ontkennen met dit gegeven? Nee toch? Met zijn geest bepaalt de mens de staat en de verblijfplaats van zijn ziel. De ziel is namelijk ons leven. Onze identiteit? Ons wezen? Vragen die ik mijzelf stel. In welke staat bevindt jouw ziel zich op dit moment?


Deze pagina wordt nog uitgewerkt. Het is een gedachtengang en onderzoek van mij in de bijbel. Je mag gerust je reactie hieronder zetten. Jouw gedachte. Hoe jij zaken leest in de bijbel. Graag zelfs!

De geest van de mens

De mens heeft een zelfdenkende geest. Deze geest woont in een lichaam. Dit lichaam is een tijdelijke verblijfplaats voor die geest. Het lichaam is zichtbaar.

De geest van de mens heeft een eigen wil. Met zijn geest bepaalt de mens de staat van zijn ziel.

God zegt het volgende tegen de mens:

Kom hier bij Mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. (Jes. 55:3, HSV)


De ziel is het leven

De ziel is het leven. Zowel ziel en geest zijn onzichtbaar. Toch is af te lezen aan ons lichaam hoe het er bij staat met onze geest en ziel.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het goed gaat met onze ziel? Welke keuzes maak jij hiervoor met jouw geest? En lukt dit ook? Voelt je ziel (leven) goed? Onze geest is de ingang waar alles binnenkomt. Wat we zien, horen, voelen en ruiken. Daar vindt onze geest iets van. In onze geest vinden afwegingen plaats. Onze geest is ons denken.

In een gelovige woont Gods Geest. Een gelovige onderwerpt zijn/ haar geest aan Gods Geest. Ben jij dat? Dan is jouw geest is verbonden met Gods Geest. Wat betekent dit in de praktijk? Dan vindt er als het goed is een samenwerking plaats tussen jouw geest en Gods Geest.


De geestelijke wereld

Als mensen zijn we dus allemaal geesten. Het ontkennen van een geestelijke wereld heeft dan ook geen zin. Laatst zei iemand nog tegen mij niet in een geestelijke wereld te geloven. Ik zei tegen diegene: "Probeer het maar eens uit". "Vraag maar aan God of Hij bestaat!" Dan zul je het weten. Vandaar dan ik dit onderwerp eens dieper ben gaan onderzoeken in de bijbel. Je bestaat als mens. Je bent een geest. Dus bestaat er een geestenwereld.


Wat is onze ziel en wat onze geest?

Oké. We hebben gelezen dat de mens een geest heeft. De mens heeft ook een ziel. Dat is het leven. Met onze geest bepalen wij zelf de verblijfplaats van onze ziel. Lees: leven. Ook bepalen wij met onze geest in welke staat onze ziel (ons leven) zich op elk moment bevindt. Met onze geest maken wij voortdurend keuzes voor het bevinden van onze ziel (leven). Kun je het nog volgen? Het wordt tijd voor een voorbeeld.

In de volgende tekst bepaalt David met zijn geest dat Hij zijn ziel tot de Heere opheft. Dat is een keuze. Hij weet namelijk dat God zijn ziel (leven) kan verblijden.

Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. (Ps. 86:4, HSV)


Geest en lichaam

Onze eigen geest en ons lichaam werken samen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen deze twee. Als wij onze geest niet voortdurend onderwerpen aan Gods Geest, dan worden wij een prooi van de vijand. De vijand bevindt zich namelijk ook in de geestelijke wereld. Ooit was lucifer een hooggeplaatste engel. Omdat hij meer wilde zijn dan God, verloor hij de oorlog in de hemel. Samen met zijn engelen (demonen) werd hij op de aarde geworpen. Sindsdien verleidt hij de gemeente/ bruid van God.


De strijd tussen ons lichaam en Gods Geest

Er vindt een voortdurende strijd plaats tussen onze geest, die signalen krijgt van ons lichaam, andere lichamen en alles wat zich afspeelt in deze wereld (zichtbaar of onzichtbaar) en Gods Geest. Wie stellen wij bovenaan in onze ziel? Aan wie onderwerpen wij onze ziel?

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. (Gal. 5:17, HSV)

Deze pagina wordt nog uitgewerkt. Het is een gedachtengang en onderzoek van mij in de bijbel. Je mag gerust je reactie hieronder zetten. Jouw gedachte. Hoe jij zaken leest in de bijbel. Graag zelfs!Maak jouw eigen website met JouwWeb