Neem de tijd om zelf in de bijbel te lezen.

Elk woord in de bijbel is door God ingegeven

De bijbel

De bijbel is het woord van God. Het is een verzameling van 66 boeken. Elk woord dat erin staat is door God ingegeven.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim. 3:16, HSV)

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petr. 2:20-21, hSV)


Elk woord van God is gelouterd

Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. (Spr. 30:5, HSV)

Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. (Spr. 30:6, HSV)

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. (Ps. 12:7, HSV)


Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Ps. 18:31, HSV)

...want Uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar Uw bevelen, maak mij levend door Uw gerechtigheid. (Ps. 119:39b-40, HSV)

De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. (Ps. 19:9, HSV)

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (2 Sam. 22:31, HSV)

 


Bijbelvertalingen en hun oorsprong

Op dit schema kun je zien hoe de bijbel in de loop van de jaren is vertaald.

Bekijk ook deze video waarin wordt uitgelegd welke vertaling het meest betrouwbaar is.


Er mag niets afgedaan of toegevoegd worden aan het woord van God

Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. (Openb. 22:18-19, HSV)

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. (Deut. 4:2, HSV)

Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. (Spr. 30:6, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb