Bestaat God? Twijfel je aan het bestaan van God? Voel je een leegte in je die niemand kan vullen? Je kunt God Zelf vragen of Hij bestaat. Je mag ook vragen: "God, waar bent U?" Waar je ook bent. In welke situatie je je begeeft. Hij zal jou op Zijn eigen manier antwoord geven. Misschien niet direct, maar je kunt op een gegeven moment niet meer om Zijn bestaan heen.


Verhalen van mensen die tot geloof zijn gekomen

Hieronder kun je een aantal video's bekijken en beluisteren van mensen die op een bepaald moment in hun leven zo'n leegte voelden, dat ze op zoek gingen naar God.


Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. (Jes. 55:6, HSV)