Gebed

Hemelse Vader ik wil U danken

voor alles wat U mij geeft

elke dag weer opnieuw

mag ik genieten van de prachtige natuur

de zonnestralen en het licht van de maan

de sterren in hun baan

Hoe prachtig is Uw schoonheid

waarvan wij een stukje mogen zien in de sneeuw

De regenboog als teken van Uw belofte

Uw grootheid is niet te bevatten

Dank U voor het dak boven mijn hoofd

een bed om in te slapen

Bovenal wil ik U danken dat U Uw Zoon Jezus hebt gegeven om mij te verlossen van de zonde

Dank U dat ik een kind van U mag zijn

en valt satan mij soms aan

dan mag ik hem wegsturen in Jezus Naam

Dat helpt meteen en hij vlucht weg

Al mijn zorgen leg ik voor U neer

Ook voor andere mensen bid ik Heer

dat ik een instrument mag zijn in Uw handen

zodat U mij kunt gebruiken 

en Uw licht mag uitstralen in deze donkere wereld

Mensen en kerken stellen vaak teleur

maar U Here Jezus bent zo trouw

U laat mij nooit in de steek en bent altijd bij mij

en door Uw Heilige Geest leidt U mij in de waarheid

U leidt mij aan U hand en wijst mij de weg

U houdt van mij zoals ik ben

Amen


Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Matt.6:9b-13)

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is (MAtt.:6:6a)

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Matt. 6:7,8)

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jak. 5:16b)

Here Jezus wilt U in mijn hart komen wonen? ik wil U de controle geven over mijn leven. U klopt al heel lang aan mijn hart, maar nu is het moment gekomen dat ik open doe. Ik hou van U alleen!

(Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties op deze website)

Maak een Gratis Website met JouwWeb