Namen van Jezus

Meer dan 700 namen van Jezus

In de bijbel zijn wel meer dan 700 namen van Jezus gevonden. Hieronder heb ik een aantal voor jou en mijzelf op een rij gezet. Als je aanvullingen hebt, voel je dan vrij om deze te geven via het reactieformulier onderaan deze pagina. Dan vul ik het aan. Als je het leuk vind, dan mag je deze lijst kopiëren.


Namen van Jezus

Jezus is:

De Christus

De Hoeksteen

Het Beeld van de onzichtbare God

De Eerstgeborene van de schepping

De Heilige

De Rechtvaardige

De Rechtvaardige Rechter

De Koning der Koningen

De Here der Heren

Het Licht van de wereld

Wonderbare Raadsman

Sterkte God

Eeuwige Vader

Vredevorst

Zoon van God

Zoon des Mensen

Het Woord van God

De Alpha en de Omega

Het Begin en het Einde

Immanuël

Heer van alle mensen

De Waarachtige God

De Leidsman

De voleinder des geloofs

Het Brood des Levens

De Bruidegom

De Redder

De Verlosser

De Goede Herder

Onze Hogepriester

Het Lam van God

Middelaar tussen God en mensen

De Rots

De Opstanding en het Leven

Heiland

De Ware Wijnstok

De Weg, de Waarheid en het Leven

Koning van de Joden

De blinkende Morgenster

De Laatste Adam

De Leeuw van Juda

Zoon van David

De Getrouwe Getuige

De Almachtige

De Wijsheid


Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam

...en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Matt. 1:21, HSV)

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Matt. 1:23, HSV)

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Fil. 2:5-11, HSV)


Alvast bedankt voor je reactie! Deze is meer dan welkom!