Wie en wat is Gods tempel?

Wie en wat is Gods tempel? Wat is de Ark van Zijn verbond? Van welk verbond mogen wij dienaars zijn? Wat betekent het om een levend offer te zijn?


De tempel van God

En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openb. 11:19, HSV)

Allereerst is de tempel van God is Gods gebouw. De gemeente samen met Jezus. De bruid en de Bruidegom. Samen vormen zij Gods heilige tempel.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:20-22, HSV)

Op Jezus de Hoeksteen worden wij gebouwd tot woning van God in de Geest. Hebben wij hier zelf invloed op?


Deze tempel bent u

We lezen hier dat Gods kinderen persoonlijk Gods tempel zijn.

Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. (1 Kor. 3:17, HSV)

Het menselijk lichaam is bedoeld om een tempel van Gods Geest te zijn.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht.

Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Kor. 6:19, HSV)

Als Gods Geest in ons woont, dan verheerlijken wij Hem in ons lichaam én in onze geest. Wij aanbidden God daarin. Wij maken onszelf ondergeschikt aan Hem.


Het openbaar worden van de kinderen van God

Zoals we hebben gelezen aan het begin van dit blog zal Jezus duidelijk zichtbaar worden in Zijn kinderen. De schepping kijkt hier ontzettend verlangend naar uit.

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. (Rom. 8:19, HSV)


De Ark van het verbond

Jezus is de Ark van het verbond. In Hem zijn wij verbonden met de Vader. Hij de de Ark van het Getuigenis. Met Gods Geest in ons zijn wij Zijn getuigenis.

De eerste ark uit het Oude Testament, daarin lag het eerste verbond met het lichamelijke volk Israël. Zij zijn God ontrouw geweest als Zijn vrouw, dus gescheiden van Hem.

Ik heb daar de ark gezet, waarin het verbond van de HEERE ligt dat Hij met de Israëlieten sloot. (2 Kron. 6:11, HSV)

Door het offer van Jezus aan te nemen, heeft iedereen (van elke stam of afkomst) toegang tot de Vader. In Jezus ligt het nieuwe verbond.

...want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Matt. 26:28, HSV)

Van dit nieuwe verbond mogen wij dienaars zijn.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn , niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6, HSV)


Wij als levend offer

Het enige wat God van ons vraagt is om ons lichaam als een levend offer te geven. Jezus is ons hierin voorgegaan.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Rom. 12:1, HSV)


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Maak jouw eigen website met JouwWeb