De Waarheid

(Deze pagina wordt binnenkort uitgewerkt)

Wat is waarheid? Wie is waarheid? Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de enige Weg tot de Vader. God kan niet liegen. De waarheid zal je vrijmaken. Jezus is de Waarheid.


Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. (Deut. 32:4b, HSV)


God kan niet liegen

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. (Tit. 1:1-2, HSV)


De waarheid zal je vrijmaken

Jezus is de WAARHEID. Alléén Hij kan ons vrijmaken.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8:31-32, HSV)