BijbelTijd.nl

Bijbelstudie - Inspiratie - Verdieping - Blogs - Getuigenissen - Overdenkingen - Christen zijn - Liefde - Dienen - Vergeving - Gods Geest - Vrijheid - ChristusBlogs

De wedloop

Hou jij van hardlopen? De bijbel spreekt over een wedloop en over een vorige wandeling. Zoals een wedloop gepaard kan gaan met blessures, lichamelijk grenzen overwinnen en een tegenstander die je in de weg zit. Zo zit het ook met het geloof. Maar wat is er daarna een heerlijk vooruitzicht!

Lees meer »

SION

Waar woon jij? Wat bedoelt de bijbel met Sion? Wie heeft het gebouwd? Is het al afgebouwd? Wie wonen daar? Wat staat er allemaal over geschreven? Ik kwam tot verrassende inzichten! Lees je mee?

Lees meer »

Omleidingen

Word jij weleens omgeleid? Dat je zo in beslag wordt genomen door de aardse dingen, dat je op een weg terecht komt, die je onrustig maakt? Dat gebeurde mij. Steeds kwam het woord 'omleiding' in mijn hoofd. Ik zocht de tekst weer op. Lees hoe ik vandaag weer op de juiste weg ben beland.

Lees meer »

Heers over de zonde

Weet je wat God zei tegen Kaïn? Toen deze zijn broer Abel had doodgeslagen? Laat de zonde niet over je heersen, maar heers over de zonde. Lees je met me mee in het Nieuwe Testament? Daar wordt er opnieuw over geschreven. Hoe kunnen we de zonde de baas worden?

Lees meer »

Vergeef elkaar

Heb jij echt alles vergeven van iedereen? Vergeving maakt ruimte in je hart voor Gods Geest. God wil ons in de vrijheid zetten. Het kan zo'n worsteling zijn om gevoelens/ gedachten te kunnen loslaten. Daarom heeft God ons Zijn Geest gegeven, Die ons daarbij wil helpen. Neem vandaag een moment met God. Geef alles waar je mee worstelt, aan God!

Lees meer »

De liefde vergaat nooit

Wat betekent het eigenlijk dat de liefde de vrees uitdrijft? Zelf bemerk ik, als ik de ander steeds meer lief heb, als mijzelf, dat ik in de vrijheid kom te staan. Waarom is de liefde de vervulling van de wet? En is het werkelijk zo dat 'onze naaste lief te hebben als onszelf' het grootste gebod is? De liefde vergaat nooit. Lees dit blog met me mee.

Lees meer »

Wil jij hogerop komen?

Wil jij groeien? Wil jij hogerop komen? Een nieuw jaar. Nieuwe plannen. Menselijk gesproken zijn we meestal bezig met groei in het aardse. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Weet je dat de bijbel spreekt over het tegenovergestelde? Hoe groeien wij naar God toe?

Lees meer »

Wandel

Ga je mee wandelen? Hoe wandel jij? Onze wandel is in de hemel staat er geschreven. God wandelt over de omtrek van de hemel. Jezus wandelt midden tussen de zeven gouden kandelaren. Een aantal bijbelteksten op een rijtje over wandelen, die je aan het denken kunnen zetten. Lees je mee?

Lees meer »

Petra

Heet jij Petra? Dan is dit echt een blog voor jou! Ook als je niet zo heet is het heel interessant. Ben je weleens in de eeuwenoude stad "Petra" (zie foto) geweest? Een legende zegt, dat Mozes op deze plaats, water uit de rots liet komen. Maar in dit blog richt ik mij op de Rots, die onze waarheid is.

Lees meer »

Hoe beweeg jij in 2024?

Hoe beweeg jij in het nieuwe jaar? In Hem leven wij, bewegen wij ons... staat er geschreven. God gaat met mij mee, ook tijdens mijn wandelingen. Zo wil ik ook geestelijk wandelen. Pas op dat je niet meegesleurd wordt door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens overlevering van mensen....

Lees meer »

De verzoeking

Waarom werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn? Waarom moest Hij verzocht worden door de duivel? Verzoeking is actief iemand proberen tot zonde te verleiden. Als diegene daarop in gaat, dan wordt hij/zij tot zonde verleid. Help! Wat kun je doen als er wel op in bent gegaan? 

Lees meer »

Een verlichte weg

Rijd je weleens in de auto? In het donker? Het is wel fijn als er goede straatverlichting is. Dan heb je goed zicht. Dan weet je waar de weg naartoe leidt. Zo is ook Gods Woord een licht op ons pad. Hoe wijst God ons de weg? Wie is de Weg?

Lees meer »

De blinkende Morgenster

Met welk doel zijn de sterren gemaakt? Jezus is de blinkende Morgenster. De wijze mannen zagen Zijn grote ster en volgden deze. Wie zullen er in de laatste tijd blinken als de sterren? Wie zijn tot een licht gesteld? Welk nageslacht zal even talrijk worden als de sterren? Lees je weer mee?

Lees meer »

Het eerste onderwijs laten rusten

Wat bedoelt de bijbel met het eerste onderwijs? Wat houdt dat precies in? Dat moeten we laten rusten. Wat betekent dat? Het laten rusten? En wat komt na het eerste onderwijs? Graag verdiep ik mij in het eerste stuk van Hebreeën 6:1.

Lees meer »

Het Koninkrijk van God

Wat verkondigde Jezus vanaf het begin van Zijn bediening op aarde?  De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd. Dat staat letterlijk geschreven. Is het een waarneembaar Koninkrijk? Is het er al? Zo ja, waar bevindt het zich?

Lees meer »

Wat is een discipel?

Wat is een discipel van Jezus? Waaraan kan iemand herkend worden als een discipel van Jezus? Uit welke teksten wordt duidelijk dat niet alleen 'De Twaalf' discipelen van Jezus worden genoemd? En wie was de discipelin, die specifiek wordt genoemd?

Lees meer »

Twaalf fundamenten met namen

Weet jij waarom de namen van de apostelen staan op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem? Wat waren hun namen? Wat was hun taak? Wat geweldig om steeds dieper Gods Woord te mogen begrijpen. Laat duidelijk zijn dat Christus het enige fundament is, dat gelegd kan worden.

Lees meer »

Wat is jouw fundament?

Wie heb jij als fundament? Het fundament is je bekering. Dat staat geschreven. Lees mijn blog. Heb je Gods woord nog als je basis? Of die spreker of schrijver, die je zo hoog acht...? Welke woorden eet jij op?  Eet Mij zegt Jezus. Luister je nog naar de zuivere recht gesneden waarheid?

Lees meer »

De vlucht naar Egypte

Waarom moesten Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus naar Egypte vluchten? Was dit alleen vanwege dat Herodes het Kind zocht om Het om te brengen? Of was er ook nog een andere reden? En wat betekent dit allemaal. Lees mijn studie. Ook deel ik een zeer interessante video.

Lees meer »

Wie is jouw banier?

Wie is jouw banier? Wat betekent het woord 'banier' in de bijbel? Wanneer kwam dit woord voor het eerst voor in de bijbel? Komt deze ook nog voor in het Nieuwe Testament? En wie is Gods banier?

Lees meer »

Welke geur verspreid jij?

De afrikaantjes houden het lang vol in onze tuin met deze kou. Heb jij ze ook staan? En heb je er weleens aan geroken? Wat een sterke geur hè? De bijbel spreekt ook over de geur van Christus, die wij mogen verspreiden. Welke geur verspreid jij? En is 'in de liefde wandelen' een offer dat wij brengen?

Lees meer »

Ik mag een lichtje zijn

Wanneer mocht jij een lichtje zijn? Met een vragende blik reikte een mevrouw mij een stapel kaartjes aan. Met haar scootmobiel was het lastig om langs de mensen heen te komen. Vandaag stond ik er extra bij stil wat mijn gedrag betekent in het leven van mensen en voor God.

Lees meer »

Last minute met een knipoog

Hoe leidt Gods Heilige Geest jou? Lees over hoe ik 's avonds opeens op een praiseavond belandde. Hoe ik daar twee zussen voor het eerst ontmoette, die ik had leren kennen op Telegram. Hoe Gods Geest deze avond leidde. Hoe Gods Geest ons kan leiden in hele kleine dingen.

Lees meer »

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart

Maria bewaarde alle woorden, die de herders hadden doorgegeven, en overlegde deze in haar hart. Doen wij dat ook? Gods Woorden tot ons nemen, bewaren en overleggen in ons hart? Het zijn woorden van leven en tot genezing van het hart. Als wij Zijn woorden bewaren leven we eeuwig!

Lees meer »

Sta op, Mijn vriendin

Heb jij ook weleens, dat je aan een klein stukje lezen even genoeg hebt? Dat er al zoveel belangrijke informatie in staat? Lees dit stukje uit Hooglied eens met me mee. Mijn vriendin. Mijn duif. In de schuilplaats. Sta op! Laat je zien! Zeg dit allemaal nu eens tegen jezelf.

Lees meer »

Ben jij een geest?

Ben je onrustig? En weet je niet waardoor het komt? Zoek je het tevergeefs? De mens is geest, heeft een ziel en leeft in een tijdelijk lichaam. Waarmee vul en verbind jij jouw geest? Dit heeft alle invloed op het welzijn van je ziel. Alléén Jezus geeft jouw ziel rust.  Woont Hij al in jou met Zijn Geest?

Lees meer »

Hoe gaat het met jouw ziel?

Bovenstaande emoties gebruiken we inmiddels dagelijks. We kunnen ze zo op onze ziel plakken. Hoe gaat het nu met jouw ziel? Heb jij daar invloed op? In je ziel vinden jouw emoties plaats. Je geest heeft veel invloed op het welzijn van jouw ziel. In de bijbel staan ook mooie bijbelteksten hierover.

Lees meer »

Hij zal je niet verlaten

In welke situatie zit jij? Misschien ben je ziek of voel je je eenzaam met deze donkere dagen? Weet dat, waar je je ook in bevindt, God je nooit zal verlaten. Hij is erbij. Hij geeft kracht. Besef je dat? Wil je weten hoe mijn situatie nu is? Mijn dagen verlopen anders dan ik van tevoren had bedacht....

Lees meer »

Jouw herberg

Heb je weleens overnacht in een herberg? Ik wel. Alles was daar wat ik op dat moment nodig had. Eten, drinken en een rustplaats. Voor Jezus was er geen plaats in de herberg. Voor jou wil Hij een Herberg zijn. En wist je dat jij ook een herberg mag zijn?

Lees meer »

Leer mij Uw weg

Ben je in de vakantie weleens op een 'enge' weg terecht gekomen? Steil omhoog tegen de berg op. Voor tegenliggers moest je terug naar beneden. Niet zo fijn hè? Zo kunnen we in ons leven ook weleens op een verkeerde weg terechtkomen. Lees mee hoe God ons leert om op Zijn wegen te gaan.

Lees meer »

Verlichte ogen

Eet je weleens honing? Jonathan nam een beetje honing. Zijn vader had dit verboden. Terwijl ze aan het vechten waren met de Filistijnen. Toen hij ervan had gegeten werden zijn ogen meteen 'verlicht'. Ezechiël at een boekrol op. Deze smaakte zo zoet als honing. Wat zegt Jezus?

Lees meer »

Gods oogappel

Weet je wel dat je Gods oogappel bent? Het is een gebed van David in de volgende Psalm. Bewaar mij als Uw oogappel. Wat betekent het woord 'oogappel' precies? Ik ging het eens onderzoeken. Het gaat diep. En wat moeten wij als onze oogappel in acht nemen? Lees verder.

Lees meer »

Gods trouw in de nachten

Lig je weleens wakker 's nachts? Blijven je gedachten maar steeds in een cirkeltje ronddraaien. Wat doe je dan? Weet dat God ook in de nacht bij jou is. De volgende tekst gaat over Zijn trouw in de nachten. Lees het maar.

Lees meer »

Elke morgen zijn ze nieuw

Vergeet je weleens 'het goede' in je leven? Of lijkt het alsof je kracht is vergaan? Lees eens wat deze schrijver in het boek Klaagliederen deed. Weet je welke elke morgen nieuw zijn? Gods gunstbewijzen en barmhartigheden. Ik zocht de betekenis op vanuit de grondtekst. Lees verder.

Lees meer »

God Woord staat vast

Verschil je weleens in inzicht met je naaste? Hoe ga je om met die verschillen? Zoek je de verbinding? Of ga je de strijd aan? Wat is Gods leidraad hierin? En... geloven wij werkelijk dat God Zijn plannen zou veranderen naar onze inzichten? Nou gelukkig niet.

Lees meer »

Veilig in Uw armen

Weet je nog? Toen je kind was? En veilig aan de hand van je ouders liep? Weet je nog? Dat je losliet en ze opeens kwijt was? Wat deed je toen? Zo is Gods hand daar ook om je vast te houden. En als je loslaat, dan zoekt Hij net zolang tot Hij je gevonden heeft, net als je ouders dat deden.

Lees meer »

God vergeet jou niet

Ben jij het vergeet-me-nietje weleens vergeten? Ik wel! Ook dit jaar weer. Weet je het is zo mooi om te lezen dat God ons nooit vergeet! Als je verdriet hebt, doet Hij je tranen in Zijn kruik. Hij wil je graag troosten en omarmen. Laat je Hem toe in je hart? Hij ziet je en wacht op je.

Lees meer »

Beelddragers van God

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Jezus is het Beeld van God. Zodra Jezus in ons woont, zijn wij Zijn beelddragers. Jezus was het Licht van deze wereld. Nu schijnt Hij door ons heen. De wereld heeft ons leven tot voorbeeld nodig om God te kunnen leren kennen. Wij zijn beelddragers.

Lees meer »

Houd Mij vast

Laat God de mens los? Of laat de mens God los? Dat is de vraag waar ik eens dieper op in wil gaan. God zegt: "Houd Mij vast". Net zoals de hand hierboven dat touw vasthoudt. Zodat wij kunnen zingen: "Volle verzeek'ring Jezus is mijn".

Lees meer »

Welk beeld heb jij van God?

Twijfel je aan het bestaan van God? Heb jij wel een juist beeld van God? Met wie was Jezus bewogen, toen Hij op aarde was? Met religieuze mensen, die het allemaal zo goed denken te weten? Of met mensen, die gebroken zijn van hart, en het juist niet meer weten in het leven. Lees verder...

Lees meer »

Gods vruchten en schijnvruchten

Oefen u in de godsvrucht. In gedachten zie ik de boom des levens met Gods vruchten eraan. Zij zijn een bron van grote winst schrijft Timotheüs. Prachtig! Wat betekent dit werkelijk? Wat voor 'winst' wordt hier bedoeld? En hoe kunnen wij ons oefenen in die godsvrucht? Ik ben benieuwd...

Lees meer »

De vervulling van Christus in jou en mij

De volgende tekst las ik. Dat wij, de gemeente, de vervulling zijn van Christus. Ook staat er dat Hij alles in allen vervult. Wat betekent dit nu precies? Moet je daar grote gaven voor hebben...? Dat ga ik onderzoeken. Doe je mee?

Lees meer »

Een voet tussen de deur

Ken je het 'voet tussen de deur effect'? Dat is ook hoe de duivel werkt. Met een heel klein begin. In onze gedachten. Geef de duivel geen voet. Ik geef een voorbeeld. Herken je dit? Dat iets kleins opeens heel groot is geworden? Hoe vang je de inbreker?

Lees meer »

De verkeerde boot genomen

Je heb de verkeerde boot genomen in je leven. God vroeg je iets anders. Je vluchtte weg. Het leek een veilige oplossing. Een storm steekt op. De boot dreigt te zinken. Je geeft toe dat het komt doordat je tegen Gods woord bent ingegaan. Je springt. God geeft uitkomst. Hoe doet Hij dat?

Lees meer »

Komt verzoeking van God?

Komt verzoeking van God? Of zijn het onze eigen gedachten? Hoe weten wij wat de gedachten van God zijn? Hoe weten wij wat onze eigen gedachten zijn? En met welk zwaard kunnen wij overwinnen?

Lees meer »

Zeewier om je hoofd

Aan welke bijbelse figuur denk je als eerste bij het woord zeewier? Het zeewier zat om zijn hoofd gebonden. Gevaarlijk. Allemaal gebeurd door een verkeerde keuze. Ook bij mij. Gelukkig wil God iets anders om ons hoofd doen. Wat zou dat zijn?

Lees meer »

Koningin Vasthi

Koningin Vasthi weigerde om bij de koning te komen. De toegang tot de koning werd voor haar afgesloten. Voor eeuwig. Door het offer van Jezus aan te nemen, kunnen wij onder de wet van zonde en dood vandaan komen. Dan hebben wij weer vrije toegang tot de Vader.

Lees meer »

Maak jouw eigen website met JouwWeb