Blogs - Bijbelstudie - Inspiratie - Verdieping - Getuigenissen - Overdenkingen - Geloof in Uitvoering - Jezus Christus - Liefde - Vergeving - Heilige Geest - Video's - PodcastsBlogs

Jouw zekerheid

Wauw! Wat een mooie auto! Heerlijk. Wat voel je je zeker hè als je daarin rijdt. Ook al verbloemt deze auto je werkelijke innerlijke onzekerheid;). Het is en blijft een tijdelijk bezit. Wordt het geen tijd om je te richten op een blijvende zekerheid? Deze aarde met alles wat erop is zal namelijk vergaan...

Lees meer »

Beschutting tegen regen

Wat zou jij doen? Een vogel vliegt tegen je raam. De vogel kan zich nog net in veiligheid brengen onder een water doorlatende terrasstoel. Op dat moment begint het te stromen van de regen. De vogel zit versuft onder die stoel. Heeft geen kracht meer. Wordt kleddernat. Ik zag het. Wat deed ik?

Lees meer »

Vaste grond

Ben jij ook blij als je vaste grond onder je voeten voelt? Wat is jouw fundament in dit leven? Zonder geloof verdrink je. God ziet jou. Hij wacht al heel erg lang totdat jij Zijn hand pakt. Vraag Hem eenvoudig om Zich aan jou te openbaren. God wil een Vader voor je zijn. Hij houdt van je! Lees verder.

Lees meer »

Een heilige kus

Wat is een heilige kus? Paulus moedigt de gemeente aan om elkaar begroeten met een heilige kus. Wat betekent dit? Als we een 'kus' 'zoen' noemen, dan wordt er nog veel meer duidelijk. Hoe zuiver is de kus, die wij elkaar geven? Graag verdiep ik mij in de woorden  'heilig' en 'verzoening'.

Lees meer »

Verblind

Word je weleens verblind onderweg? Weer zo'n automobilist die vergeet het grote licht uit te zetten? Saulus was ook verblind. Hij dacht dat hij God diende, maar hij kende Jezus niet. Hoe is dat mogelijk? Jezus, het Licht van deze wereld, raakte hem letterlijk aan. Hij werd blind. Tegelijk zag hij ook...

Lees meer »

Granaatappels

Wist jij dat een granaatappel zoveel vruchten bevat? Van de buitenkant zag ik dat er niet aan af. Ik was verrast! Ooit las ik een boek, waarin granaatappels veranderden in bommen. Hooglied stelt de scheuten van de Bruid voor als een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten.

Lees meer »

Vrijheid

Binnenkort is het bevrijdingsdag. Wat betekent vrijheid voor jou? Ik las een waargebeurd verhaal van een vrouw die bijna dood gemarteld werd.  Tot het einde bleef ze weigeren om haar geloof op te geven. Zij besefte dat aardse vrijheid geen werkelijke vrijheid is. Zij was vrij. Haar kwelgeesten niet.

Lees meer »

Veilig

Voel jij je weleens omringd door zaken die je beangstigen? Steeds beter begin ik te herkennen, welke gedachten van God komen. En welke van de duivel. Zo ook in de auto, toen ik bijna in paniek raakte in de file. Ik beschrijf hieronder mijn gevoel. De avond ervoor maakte ik deze collage (foto).

Lees meer »

Gods koninkrijk

Het evangelie van Gods koninkrijk verkondigen. Dat is de opdracht die Gods kinderen hebben gekregen, om uit te voeren. Waarom? Er staat ook dat we het moeten zoeken. Hoe kan dat? Wat is dat voor een koninkrijk? Is dat er al? Hoe ziet dat eruit? Een mooie bijbelstudie.. vond ik!

Lees meer »

Waarheid of leugen

Kun jij het valse lam herkennen? In een vorig blog beloofde ik dit verder te onderzoeken. Uiterlijk lijken het echte Lam en het valse lam veel op elkaar. Hoe kunnen we ze onderscheiden? De wolf in schaapskleren en het Lam Dat de enige Weg, de Waarheid en het Leven is? Lees mijn onderzoek!

Lees meer »

Zuurdesem

Wat is de betekenis achter zuurdesem? Waarom moesten de Israëlieten al het zuurdesem wegdoen uit hun huizen. Wat een prachtig beeld voor onze reiniging. Persoonlijk heb ik pas iets uit ons huis weg moeten doen. Ik liet met mij bidden na een aanbiddingsavond. Het werd me heel duidelijk. Lees verder!

Lees meer »

Pesach

Wist je dat Pesach de dag is waarop de Joden hun uittocht herdenken uit Egypte? En de bevrijding van de slavernij? Jezus mocht niet tijdens het Pascha gekruisigd worden. Alleen door het Paaslam, Jezus kunnen wij los komen van deze wereld. Egypte is het beeld voor deze wereld.

Lees meer »

Het Lam

Wist je dat het Lam twee hoorns heeft? Het viel me opeens op. Het feit dat God Abraham van een ram voorziet, is een regelrechte verwijzing naar Christus. Abraham mag een ram (mannetje lam?) offeren in plaats van zijn enige zoon. Jehova Jireh. De HEERE zal voorzien. Jezus gaf Zijn leven voor ons.

Lees meer »

De ezel vrijgekocht met een lam

Waarom reed Jezus juist op het jong van de ezelin? Ik las dat alles, wat uit de baarmoeder van een ezelin kwam, vrijgekocht moest worden met een lam. Zie jij de link ook? Het feit dat de ezelin een lastdier was, daarin lees ik ook verband. Spit je weer mee in Gods Woord?

Lees meer »

Gods plan?

Heb jij weleens het gevoel dat je het even niet meer weet? Dat je na een vurige periode in Gods koninkrijk wordt stil gezet? Dat je je afvraagt welk doel die periode had en welk plan God voor jou heeft? Ik zag het niet meer. God gaf mij weer eens op een bijzondere manier antwoord. Lees verder!

Lees meer »

Duurzame energie

Word jij ook steeds gebeld over duurzame energie? Het zette me aan het denken. De eerste definities van het woord 'duurzaam', die ik tegenkom zijn 'bestendig', 'blijvend'. Totdat deze aarde zal vergaan, moeten we er goed voor zijn. Wat is de definitie van energie? Wie geeft ons kracht?

Lees meer »

De wedloop

Hou jij van hardlopen? De bijbel spreekt over een wedloop en over een vorige wandeling. Zoals een wedloop gepaard kan gaan met blessures, lichamelijk grenzen overwinnen en een tegenstander die je in de weg zit. Zo zit het ook met het geloof. Maar wat is er daarna een heerlijk vooruitzicht!

Lees meer »

SION

Waar woon jij? Wat bedoelt de bijbel met Sion? Wie heeft het gebouwd? Is het al afgebouwd? Wie wonen daar? Wat staat er allemaal over geschreven? Ik kwam tot verrassende inzichten! Lees je mee?

Lees meer »

Omleidingen

Word jij weleens omgeleid? Dat je zo in beslag wordt genomen door de aardse dingen, dat je op een weg terecht komt, die je onrustig maakt? Dat gebeurde mij. Steeds kwam het woord 'omleiding' in mijn hoofd. Ik zocht de tekst weer op. Lees hoe ik vandaag weer op de juiste weg ben beland.

Lees meer »

Heers over de zonde

Weet je wat God zei tegen Kaïn? Toen deze zijn broer Abel had doodgeslagen? Laat de zonde niet over je heersen, maar heers over de zonde. Lees je met me mee in het Nieuwe Testament? Daar wordt er opnieuw over geschreven. Hoe kunnen we de zonde de baas worden?

Lees meer »

Vergeef elkaar

Heb jij echt alles vergeven van iedereen? Vergeving maakt ruimte in je hart voor Gods Geest. God wil ons in de vrijheid zetten. Het kan zo'n worsteling zijn om gevoelens/ gedachten te kunnen loslaten. Daarom heeft God ons Zijn Geest gegeven, Die ons daarbij wil helpen. Neem vandaag een moment met God. Geef alles waar je mee worstelt, aan God!

Lees meer »

De liefde vergaat nooit

Wat betekent het eigenlijk dat de liefde de vrees uitdrijft? Zelf bemerk ik, als ik de ander steeds meer lief heb, als mijzelf, dat ik in de vrijheid kom te staan. Waarom is de liefde de vervulling van de wet? En is het werkelijk zo dat 'onze naaste lief te hebben als onszelf' het grootste gebod is? De liefde vergaat nooit. Lees dit blog met me mee.

Lees meer »

Wil jij hogerop komen?

Wil jij groeien? Wil jij hogerop komen? Een nieuw jaar. Nieuwe plannen. Menselijk gesproken zijn we meestal bezig met groei in het aardse. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Weet je dat de bijbel spreekt over het tegenovergestelde? Hoe groeien wij naar God toe?

Lees meer »

Wandel

Ga je mee wandelen? Hoe wandel jij? Onze wandel is in de hemel staat er geschreven. God wandelt over de omtrek van de hemel. Jezus wandelt midden tussen de zeven gouden kandelaren. Een aantal bijbelteksten op een rijtje over wandelen, die je aan het denken kunnen zetten. Lees je mee?

Lees meer »

Petra

Heet jij Petra? Dan is dit echt een blog voor jou! Ook als je niet zo heet is het heel interessant. Ben je weleens in de eeuwenoude stad "Petra" (zie foto) geweest? Een legende zegt, dat Mozes op deze plaats, water uit de rots liet komen. Maar in dit blog richt ik mij op de Rots, die onze waarheid is.

Lees meer »

Hoe beweeg jij in 2024?

Hoe beweeg jij in het nieuwe jaar? In Hem leven wij, bewegen wij ons... staat er geschreven. God gaat met mij mee, ook tijdens mijn wandelingen. Zo wil ik ook geestelijk wandelen. Pas op dat je niet meegesleurd wordt door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens overlevering van mensen....

Lees meer »

De verzoeking

Waarom werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn? Waarom moest Hij verzocht worden door de duivel? Verzoeking is actief iemand proberen tot zonde te verleiden. Als diegene daarop in gaat, dan wordt hij/zij tot zonde verleid. Help! Wat kun je doen als er wel op in bent gegaan? 

Lees meer »

Een verlichte weg

Rijd je weleens in de auto? In het donker? Het is wel fijn als er goede straatverlichting is. Dan heb je goed zicht. Dan weet je waar de weg naartoe leidt. Zo is ook Gods Woord een licht op ons pad. Hoe wijst God ons de weg? Wie is de Weg?

Lees meer »

De blinkende Morgenster

Met welk doel zijn de sterren gemaakt? Jezus is de blinkende Morgenster. De wijze mannen zagen Zijn grote ster en volgden deze. Wie zullen er in de laatste tijd blinken als de sterren? Wie zijn tot een licht gesteld? Welk nageslacht zal even talrijk worden als de sterren? Lees je weer mee?

Lees meer »

Het eerste onderwijs laten rusten

Wat bedoelt de bijbel met het eerste onderwijs? Wat houdt dat precies in? Dat moeten we laten rusten. Wat betekent dat? Het laten rusten? En wat komt na het eerste onderwijs? Graag verdiep ik mij in het eerste stuk van Hebreeën 6:1.

Lees meer »

Het Koninkrijk van God

Wat verkondigde Jezus vanaf het begin van Zijn bediening op aarde?  De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd. Dat staat letterlijk geschreven. Is het een waarneembaar Koninkrijk? Is het er al? Zo ja, waar bevindt het zich?

Lees meer »

Wat is een discipel?

Wat is een discipel van Jezus? Waaraan kan iemand herkend worden als een discipel van Jezus? Uit welke teksten wordt duidelijk dat niet alleen 'De Twaalf' discipelen van Jezus worden genoemd? En wie was de discipelin, die specifiek wordt genoemd?

Lees meer »

Twaalf fundamenten met namen

Weet jij waarom de namen van de apostelen staan op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem? Wat waren hun namen? Wat was hun taak? Wat geweldig om steeds dieper Gods Woord te mogen begrijpen. Laat duidelijk zijn dat Christus het enige fundament is, dat gelegd kan worden.

Lees meer »

Wat is jouw fundament?

Wie heb jij als fundament? Het fundament is je bekering. Dat staat geschreven. Lees mijn blog. Heb je Gods woord nog als je basis? Of die spreker of schrijver, die je zo hoog acht...? Welke woorden eet jij op?  Eet Mij zegt Jezus. Luister je nog naar de zuivere recht gesneden waarheid?

Lees meer »

De vlucht naar Egypte

Waarom moesten Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus naar Egypte vluchten? Was dit alleen vanwege dat Herodes het Kind zocht om Het om te brengen? Of was er ook nog een andere reden? En wat betekent dit allemaal. Lees mijn studie. Ook deel ik een zeer interessante video.

Lees meer »

Wie is jouw banier?

Wie is jouw banier? Wat betekent het woord 'banier' in de bijbel? Wanneer kwam dit woord voor het eerst voor in de bijbel? Komt deze ook nog voor in het Nieuwe Testament? En wie is Gods banier?

Lees meer »

Welke geur verspreid jij?

De afrikaantjes houden het lang vol in onze tuin met deze kou. Heb jij ze ook staan? En heb je er weleens aan geroken? Wat een sterke geur hè? De bijbel spreekt ook over de geur van Christus, die wij mogen verspreiden. Welke geur verspreid jij? En is 'in de liefde wandelen' een offer dat wij brengen?

Lees meer »

Ik mag een lichtje zijn

Wanneer mocht jij een lichtje zijn? Met een vragende blik reikte een mevrouw mij een stapel kaartjes aan. Met haar scootmobiel was het lastig om langs de mensen heen te komen. Vandaag stond ik er extra bij stil wat mijn gedrag betekent in het leven van mensen en voor God.

Lees meer »

Last minute met een knipoog

Hoe leidt Gods Heilige Geest jou? Lees over hoe ik 's avonds opeens op een praiseavond belandde. Hoe ik daar twee zussen voor het eerst ontmoette, die ik had leren kennen op Telegram. Hoe Gods Geest deze avond leidde. Hoe Gods Geest ons kan leiden in hele kleine dingen.

Lees meer »

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart

Maria bewaarde alle woorden, die de herders hadden doorgegeven, en overlegde deze in haar hart. Doen wij dat ook? Gods Woorden tot ons nemen, bewaren en overleggen in ons hart? Het zijn woorden van leven en tot genezing van het hart. Als wij Zijn woorden bewaren leven we eeuwig!

Lees meer »

Sta op, Mijn vriendin

Heb jij ook weleens, dat je aan een klein stukje lezen even genoeg hebt? Dat er al zoveel belangrijke informatie in staat? Lees dit stukje uit Hooglied eens met me mee. Mijn vriendin. Mijn duif. In de schuilplaats. Sta op! Laat je zien! Zeg dit allemaal nu eens tegen jezelf.

Lees meer »

Ben jij een geest?

Ben je onrustig? En weet je niet waardoor het komt? Zoek je het tevergeefs? De mens is geest, heeft een ziel en leeft in een tijdelijk lichaam. Waarmee vul en verbind jij jouw geest? Dit heeft alle invloed op het welzijn van je ziel. Alléén Jezus geeft jouw ziel rust.  Woont Hij al in jou met Zijn Geest?

Lees meer »

Hoe gaat het met jouw ziel?

Bovenstaande emoties gebruiken we inmiddels dagelijks. We kunnen ze zo op onze ziel plakken. Hoe gaat het nu met jouw ziel? Heb jij daar invloed op? In je ziel vinden jouw emoties plaats. Je geest heeft veel invloed op het welzijn van jouw ziel. In de bijbel staan ook mooie bijbelteksten hierover.

Lees meer »

Hij zal je niet verlaten

In welke situatie zit jij? Misschien ben je ziek of voel je je eenzaam met deze donkere dagen? Weet dat, waar je je ook in bevindt, God je nooit zal verlaten. Hij is erbij. Hij geeft kracht. Besef je dat? Wil je weten hoe mijn situatie nu is? Mijn dagen verlopen anders dan ik van tevoren had bedacht....

Lees meer »

Jouw herberg

Heb je weleens overnacht in een herberg? Ik wel. Alles was daar wat ik op dat moment nodig had. Eten, drinken en een rustplaats. Voor Jezus was er geen plaats in de herberg. Voor jou wil Hij een Herberg zijn. En wist je dat jij ook een herberg mag zijn?

Lees meer »

Leer mij Uw weg

Ben je in de vakantie weleens op een 'enge' weg terecht gekomen? Steil omhoog tegen de berg op. Voor tegenliggers moest je terug naar beneden. Niet zo fijn hè? Zo kunnen we in ons leven ook weleens op een verkeerde weg terechtkomen. Lees mee hoe God ons leert om op Zijn wegen te gaan.

Lees meer »

Verlichte ogen

Eet je weleens honing? Jonathan nam een beetje honing. Zijn vader had dit verboden. Terwijl ze aan het vechten waren met de Filistijnen. Toen hij ervan had gegeten werden zijn ogen meteen 'verlicht'. Ezechiël at een boekrol op. Deze smaakte zo zoet als honing. Wat zegt Jezus?

Lees meer »