Bijbeltijd.nl

Inspirerende Bijbelstudies - Verdieping - Christelijke Blogs - Stuur een mail - Op zoek naar God - Geloof - Jezus vinden - Jij bent geliefd - Geestelijke wereld - InzichtBlogs

Leer mij Uw weg

Ben je in de vakantie weleens op een 'enge' weg terecht gekomen? Steil omhoog tegen de berg op. Voor tegenliggers moest je terug naar beneden. Niet zo fijn hè? Zo kunnen we in ons leven ook weleens op een verkeerde weg terechtkomen. Lees mee hoe God ons leert om op Zijn wegen te gaan.

Lees meer »

Verlichte ogen

Eet je weleens honing? Jonathan nam een beetje honing. Zijn vader had dit verboden. Terwijl ze aan het vechten waren met de Filistijnen. Toen hij ervan had gegeten werden zijn ogen meteen 'verlicht'. Ezechiël at een boekrol op. Deze smaakte zo zoet als honing. Wat zegt Jezus?

Lees meer »

Gods oogappel

Weet je wel dat je Gods oogappel bent? Het is een gebed van David in de volgende Psalm. Bewaar mij als Uw oogappel. Wat betekent het woord 'oogappel' precies? Ik ging het eens onderzoeken. Het gaat diep. En wat moeten wij als onze oogappel in acht nemen? Lees verder.

Lees meer »

Gods trouw in de nachten

Lig je weleens wakker 's nachts? Blijven je gedachten maar steeds in een cirkeltje ronddraaien. Wat doe je dan? Weet dat God ook in de nacht bij jou is. De volgende tekst gaat over Zijn trouw in de nachten. Lees het maar.

Lees meer »

Elke morgen zijn ze nieuw

Vergeet je weleens 'het goede' in je leven? Of lijkt het alsof je kracht is vergaan? Lees eens wat deze schrijver in het boek Klaagliederen deed. Weet je welke elke morgen nieuw zijn? Gods gunstbewijzen en barmhartigheden. Ik zocht de betekenis op vanuit de grondtekst. Lees verder.

Lees meer »

God Woord staat vast

Verschil je weleens in inzicht met je naaste? Hoe ga je om met die verschillen? Zoek je de verbinding? Of ga je de strijd aan? Wat is Gods leidraad hierin? En... geloven wij werkelijk dat God Zijn plannen zou veranderen naar onze inzichten? Nou gelukkig niet.

Lees meer »

Veilig in Uw armen

Weet je nog? Toen je kind was? En veilig aan de hand van je ouders liep? Weet je nog? Dat je losliet en ze opeens kwijt was? Wat deed je toen? Zo is Gods hand daar ook om je vast te houden. En als je loslaat, dan zoekt Hij net zolang tot Hij je gevonden heeft, net als je ouders dat deden.

Lees meer »

God vergeet jou niet

Ben jij het vergeet-me-nietje weleens vergeten? Ik wel! Ook dit jaar weer. Weet je het is zo mooi om te lezen dat God ons nooit vergeet! Als je verdriet hebt, doet Hij je tranen in Zijn kruik. Hij wil je graag troosten en omarmen. Laat je Hem toe in je hart? Hij ziet je en wacht op je.

Lees meer »

Beelddragers van God

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Jezus is het Beeld van God. Zodra Jezus in ons woont, zijn wij Zijn beelddragers. Jezus was het Licht van deze wereld. Nu schijnt Hij door ons heen. De wereld heeft ons leven tot voorbeeld nodig om God te kunnen leren kennen. Wij zijn beelddragers.

Lees meer »

Houd Mij vast

Laat God de mens los? Of laat de mens God los? Dat is de vraag waar ik eens dieper op in wil gaan. God zegt: "Houd Mij vast". Net zoals de hand hierboven dat touw vasthoudt. Zodat wij kunnen zingen: "Volle verzeek'ring Jezus is mijn".

Lees meer »

Welk beeld heb jij van God?

Twijfel je aan het bestaan van God? Heb jij wel een juist beeld van God? Met wie was Jezus bewogen, toen Hij op aarde was? Met religieuze mensen, die het allemaal zo goed denken te weten? Of met mensen, die gebroken zijn van hart, en het juist niet meer weten in het leven. Lees verder...

Lees meer »

Gods vruchten en schijnvruchten

Oefen u in de godsvrucht. In gedachten zie ik de boom des levens met Gods vruchten eraan. Zij zijn een bron van grote winst schrijft Timotheüs. Prachtig! Wat betekent dit werkelijk? Wat voor 'winst' wordt hier bedoeld? En hoe kunnen wij ons oefenen in die godsvrucht? Ik ben benieuwd...

Lees meer »

De vervulling van Christus in jou en mij

De volgende tekst las ik. Dat wij, de gemeente, de vervulling zijn van Christus. Ook staat er dat Hij alles in allen vervult. Wat betekent dit nu precies? Moet je daar grote gaven voor hebben...? Dat ga ik onderzoeken. Doe je mee?

Lees meer »

Een voet tussen de deur

Ken je het 'voet tussen de deur effect'? Dat is ook hoe de duivel werkt. Met een heel klein begin. In onze gedachten. Geef de duivel geen voet. Ik geef een voorbeeld. Herken je dit? Dat iets kleins opeens heel groot is geworden? Hoe vang je de inbreker?

Lees meer »

De verkeerde boot genomen

Je heb de verkeerde boot genomen in je leven. God vroeg je iets anders. Je vluchtte weg. Het leek een veilige oplossing. Een storm steekt op. De boot dreigt te zinken. Je geeft toe dat het komt doordat je tegen Gods woord bent ingegaan. Je springt. God geeft uitkomst. Hoe doet Hij dat?

Lees meer »

Komt verzoeking van God?

Komt verzoeking van God? Of zijn het onze eigen gedachten? Hoe weten wij wat de gedachten van God zijn? Hoe weten wij wat onze eigen gedachten zijn? En met welk zwaard kunnen wij overwinnen?

Lees meer »

Zeewier om je hoofd

Aan welke bijbelse figuur denk je als eerste bij het woord zeewier? Het zeewier zat om zijn hoofd gebonden. Gevaarlijk. Allemaal gebeurd door een verkeerde keuze. Ook bij mij. Gelukkig wil God iets anders om ons hoofd doen. Wat zou dat zijn?

Lees meer »

Koningin Vasthi

Koningin Vasthi weigerde om bij de koning te komen. De toegang tot de koning werd voor haar afgesloten. Voor eeuwig. Door het offer van Jezus aan te nemen, kunnen wij onder de wet van zonde en dood vandaan komen. Dan hebben wij weer vrije toegang tot de Vader.

Lees meer »

Een open hemel

De hemel ging open. Een duif daalde neer. Het symbool van Gods Geest. Graag deel ik een paar momenten vanuit Gods Woord waarop de hemel open ging. Is jouw hart ook ontsloten om de regen van Zijn Geest te ontvangen?

Lees meer »

Weet dat je geliefd bent

Weet dat je geliefd bent. Stel je voor dat je zo'n steen vindt zoals op de foto? Wat denk je dan? In de bijbel staat dat dit echt waar is. Er is een God die jou liefheeft. Heb je je leven op orde? Of lig het in puin? Het maakt niet uit. God steekt Zijn hand naar je uit en pakt je vast. Lees!

Lees meer »

Jezus verborg Zich

Terwijl de Joden naar Jeruzalem gingen om Zich te reinigen voor het Pesach, was hun hart vervuld met moordplannen. Wat een tegenstelling. Jezus verborg Zich in de stad Efraïm. Deze naam betekent: 'dubbel vruchtbaar'.

Lees meer »

De zalving

Zes dagen voor het Pascha zalfde Maria de voeten van Jezus. Wat betekende deze zalving? Hoe ruikt Nardusolie? Wat betekent het om gezalfd te zijn? Wie zijn de gezalfden van de HEERE nu op aarde? Welke geur verspreiden zij?

Lees meer »

Toekomst en hoop

Hoe kijk jij naar de toekomst? Hoopvol of juist niet? God wil ons graag een toekomst en hoop geven. Durf jij je leven aan Hem toe te vertrouwen? Paulus schrijft aan Timotheüs over een goed fundament voor de toekomst. En in Spreuken staat iets waardoor onze hoop niet wordt afgesneden.

Lees meer »

Twee zwaarden

Vlak voordat Jezus ging bidden in Géthsemané, gaf Jezus Zijn discipelen opdracht om een zwaard te kopen. Nog nooit was me dit opgevallen. Wat zou dit te betekenen hebben? Wat moeten wij werkelijk kopen van Jezus?

Lees meer »

U bent mijn schuilplaats

Voel jij je wel eens angstig? Of eenzaam? Weet jij dat je onder de vleugels van God mag schuilen? Zijn trouw is een schild en een pantser.  Heb je die weleens gezien? Ik pas tijdens een rondleiding in een kasteel. Wauw! Die zien er ijzersterk uit! Lees je verder?

Lees meer »

Gebruik de storm zoals de adelaar

Stormen in ons leven kunnen hevig zijn. Zelf heb ik een lastig jaar achter de rug. Wat doet de adelaar in de storm? Graag zet ik op een rijtje hoe we kunnen leren van de adelaar om juist de storm te gebruiken. Persoonlijk heb ik ervaren dat God mij gedragen heeft.

Lees meer »

Naakt

Toen Jezus gevangen werd genomen, vluchtte iemand, die Hem volgde, naakt weg. Hij liet zijn linnen doek achter. Wat is de betekenis van het linnen. Hoe staat het met ons geloof? Zijn wij nog bekleed met de wapenrusting van God?

Lees meer »

Stromen van levend water

Stromen van levend water vloeiden uit Zijn zij. Het bloed getuigt ervan, dat Hij Mens is geweest op aarde. Het water getuigt dat Jezus ons het levende water wil geven. Ben je weleens bij een bron geweest? Bedenk nu eens dat wij die stromen zijn, aangesloten op de Bron van al het leven. Lees verder.

Lees meer »

Geloof alleen

Afgelopen zondag hadden we getuigenissendienst. Één getuigenis van een zuster bleef hangen bij mij. Een vrouw bekeerde zich op haar sterfbed tot Jezus, na een zeer goddeloos leven te hebben geleid. Het verhaal raakte mij zo. Graag deel ik het met je. Hoe groot is ons geloof?

Lees meer »

IK BEN DIE IK BEN

God is er nu, voor jou. Hij behoort niet alleen tot het verleden of de toekomst. Hij is vooral de God van het heden. Hij is IK BEN. Hij kwam naar deze aarde in de gestalte van Zijn Zoon Jezus, Die alles heeft volbracht op Golgotha voor jou en mij. Wie is IK BEN voor jou? Van het verleden, heden of de toekomst?

Lees meer »

De Dode Zee

Wist je dat de Dode Zee zich bevindt op het diepste punt van de aarde? Aan deze zee lagen de door God verwoeste steden Sodom en Gomorra. De Jordaan (foto) is de enige rivier die de zee van water voorziet. Zouden één van de twee pilaren in het getoonde filmpje, de vrouw van Lot kunnen zijn?

Lees meer »

Vijgen

God zoekt naar goede vijgen. Let daarom goed op hoe ze eruit zien, waar je ze haalt en welke je zelf weer weggeeft. De vroege vijgen zijn het lekkerste. In mijn blog kun je lezen wanneer deze rijp zijn en hoe je ze kunt telen.

Lees meer »

De adelaar

De adelaar begint op een bepaald moment een nieuw leven. Hij gaat door een zeer pijnlijk proces. Hij trekt zijn nagels en veren uit. Wist je dat? Het is de keuze tussen leven of dood. Een prachtige lijn naar ons als oude en nieuwe mens.

Lees meer »

Een oase van rust

Babel is de woestijn waarin we geboren worden. Er is daar altijd dorst en geen rust. Zodra een mens zich daaruit bekeert, wordt deze aangesloten op de Bron van het Leven. Bij Hem is rust. Maar toch trekken we dan samen met Hem door de woestijn. Hij stelt ons op de proef. Wat doen we dan?

Lees meer »

Een tijd om te planten

Nee. Het is nog niet de tijd om te planten in de tuin. Dát bedoel ik niet. Zelf zijn wij een plant. Wij groeien als we van het levende water drinken. Als we de juiste voedingsstoffen tot ons nemen. Gods Woord. Het is God Die laat groeien. Wij staan in de voorhoven van het huis van de HEERE. Lees verder...

Lees meer »

Een tijd voor elk voornemen

Hoe is jouw jaar 2022 verlopen? Zijn al je voornemens gelukt? Mijn jaar verliep totaal anders dan ik dacht. Als ik terugkijk zie ik des te duidelijker dat Hij mij gedragen heeft. Geen plan is onmogelijk bij God! Graag wil ik je hiermee bemoedigen.

Lees meer »

Ruimte

Een nieuw jaar is begonnen. Ben je al aan het opruimen? Ja! We hebben graag ruimte in ons huis. Door op te ruimen krijgen we ook ruimte in ons hoofd. Wat kunnen we dit jaar opruimen wat tussen God en ons in staat..? God wil graag dat we wandelen op ruime baan. Begin dit jaar met deze prachtige teksten!

Lees meer »

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Nadat de wijzen uit het Oosten vertrokken waren, gaf een engel van de Heere Jozef opdracht om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten. Waarom? Toen ze dit deden, werd het woord vervuld: "Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen". In welk boek komt deze profetie voor en welke grote betekenis heeft deze?

Lees meer »

Immanuel

Immanuel. 'El' betekent 'God'. 'Immanu' betekent 'bij ons' of 'met ons'. Met ons is God! Een uitroep van verwondering. Zo zouden we het kunnen zien. De engelen zeiden het al.. God heeft met de mensen een welbehagen! Vanuit de grondtekst is er ook iets fout vertaald. Wil je weten wat? Lees maar verder...

Lees meer »

Zalig

Wat betekent het woord 'zalig'? Waarom koos God Maria uit? Van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken... Wat bedoelde ze hier eigenlijk mee? Wie worden er nog meer zalig gesproken in de bijbel? Lang heb ik erover nagedacht wat het werkelijk betekent om 'arm van geest' te zijn.

Lees meer »

Geen plaats in de herberg

Er was geen plaats in de herberg. Die deur bleef gesloten. Het beeld van de wereld. Deze wereld wilde de Redder, Jezus, niet ontvangen en nog steeds niet. Daarom missen zij de rust, die Hij wil geven. Eeuwige rust. Waar is de plaats waar Hij mag wonen? Is er ruimte in je hart? Doe jij de deur wél voor Hem open?

Lees meer »

Van Nazareth tot Bethlehem

In dit blog ga ik met je op reis van Nazareth naar Bethlehem. Heel interessant om deze meest bijzondere gebeurtenis eens wat van dichterbij te bekijken. Hoe ver moesten Jozef en Maria reizen van Nazareth tot Bethlehem? Wat betekent de naam van deze twee steden? Ga je mee op reis?

Lees meer »

In doeken gehuld

Jezus werd in doeken gehuld en in een kribbe gelegd. Aan de hand van dit teken moesten de herders Hem zoeken. Het was het begin van Zijn leven hier op aarde. Was de kribbe nu een broodbak of een voerbak voor de dieren? Aan het einde van Zijn leven op aarde werd Hij nogmaals in doeken gewikkeld.

Lees meer »

Het levende Brood

Jezus het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als we van Hem eten, dan zullen we eeuwig leven. Wat betekent dit precies? De bijbel is Gods woord en alles wordt er heel eenvoudig in uitgelegd. God gebruikt woorden als vrucht, brood en boom zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Hij nodigt je uit.

Lees meer »

De waarheid

We kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. In de waarheid is geen leugen. Houdt stand, uw middel omgordt met de waarheid. Hebben wij ons gehoor van de waarheid afgekeerd of willen we alléén de waarheid? En waar vinden we deze?

Lees meer »

Van letters tot woord

De letter doodt. De Geest maakt levend. Jezus. Het levende Woord. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde. Hij zal afmaken, waarmee Hij is begonnen. Van dode letters tot het Levende Woord.

Lees meer »