Bijbeltijd

Neem de tijd - lees de bijbel

Stuur gerust een mail!

Blogs met bijbelstudies - Video's met betrekking tot de bijbel - Informatie over verschillende onderwerpen - Liederen  • tekst van de dag
  • handige zoekfunctie in verschillende vertalingen
  • leesplannen

Wekelijks nieuwe blogs

December 2022

Het levende Brood

Jezus het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als we van Hem eten, dan zullen we eeuwig leven. Wat betekent dit precies? De bijbel is Gods woord en alles wordt er heel eenvoudig in uitgelegd. God gebruikt woorden als vrucht, brood en boom zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Hij nodigt je uit.

Lees meer »

De waarheid

We kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. In de waarheid is geen leugen. Houdt stand, uw middel omgordt met de waarheid. Hebben wij ons gehoor van de waarheid afgekeerd of willen we alléén de waarheid? En waar vinden we deze?

Lees meer »
November 2022

Van letters tot woord

De letter doodt. De Geest maakt levend. Jezus. Het levende Woord. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde. Hij zal afmaken, waarmee Hij is begonnen. Van dode letters tot het Levende Woord.

Lees meer »

Mara (deel 2)

Naömi keert in diepe rouw terug naar haar geboorteplaats. Ze vraagt of de mensen haar 'Mara' willen noemen. Dit betekent 'bitter'. Het leven heeft haar niet veel goeds gebracht. God brengt op wonderbaarlijke wijze een ommekeer in haar leven door middel van een 'losser'. Een prachtige lijn naar Jezus.

Lees meer »

Mara

In de woestijn zien de Israëlieten eindelijk water en dan... blijkt het bitter te zijn. Niet drinkbaar dus. Welke opdracht geeft God aan mozes, waardoor het water zoet werd? Wat betekent dit voor ons leven? Ik neem je mee op reis door de bijbel van Mara naar Elim tot het eeuwige leven.

Lees meer »
Oktober 2022

Het lichaam

Jezus gaf Zijn lichaam, zodat wij Zijn geestelijke lichaam mogen zijn, waarvan Hij het Hoofd is. Wij zijn leden van Zijn lichaam. Zonder het Hoofd is er geen groei. Dan zijn wij zelfs dood. Wist je dat, dat als er één lid tekort komt, deze grotere eer krijgt? En dat zwakke leden juist noodzakelijk zijn?

Lees meer »

Abba Vader

Abba Vader. Wie kan er dichterbij ons komen dan Hij? Dichterbij dan wie dan ook hier op aarde. Niemand! Onze hemelse Vader is de enige die de sleutel heeft van het hart van Zijn kinderen. Abba. Kunnen wij werkelijk de betekenis van deze Naam bevatten? Het gaat onnoemlijk dieper dan 'papa'.

Lees meer »

Kostbaar

Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u liefgehad. Wist je dat God nog steeds op zoek is naar parels? Het maakt niet uit of ze vies zijn.

Lees meer »

In de ruimte

God wil ons graag in uitleiden in de ruimte. Wat betekent die 'ruimte'? Hoe ziet de ruimte van God eruit? Het tegenovergestelde van ruim is bekrompen, beperkt, krap, nauw en strak. Geen bewegingsvrijheid dus. Dat geeft al veel informatie over God. Graag neem ik je mee met mijn bijbelstudie.

Lees meer »

Vruchten

Aan de vruchten herkennen we de boom. Aan zijn werken herkennen we wat er in de mens leeft. Het geloof hangt er niet vanaf naar welke kerk wij gaan. Het gaat erom wat voor boom wij zijn. Welke vruchten hangen er aan jouw boom? Zijn ze eetbaar? Mag die ander ervan plukken en proeven?

Lees meer »

In het donker van de nacht

Ken je dat? Dat je 's nachts wakker ligt en niet meer kunt slapen. De meest vreselijke gedachten komen in je op. De tranen komen vanzelf. Nee. Het leven gaat niet altijd vanzelf. Een gedicht schrijven hielp mij om mijn gedachten te ordenen. Deel gerust ook jouw momenten hieronder.

Lees meer »
September 2022

30 tips om vriendelijkheid te tonen

Glimlach je weleens tegen een vreemde? Laat je weleens iemand voor bij de kassa? Vriendelijkheid. Het maakt onderdeel uit van de vrucht van de Geest. Met een aantal ondersteunende bijbelteksten geef ik 30 tips hoe je op een simpele manier Gods liefde aan je medemens kunt laten zien.

Lees meer »

Regens van zegen

Regen. Als we op God vertrouwen, dan geeft Hij ons regens van zegen. Milde regen om Zijn eigendom te versterken, als het uitgeput raakt. De aarde die de regen indrinkt, ontvangt zegen van God. Lees de teksten.

Lees meer »
Augustus 2022

Paprika's

Paprikazaadjes. Mijn dochter keek hoe ik de paprika schoonmaakte en zag de zaadjes. Ze ging ermee aan de slag. Zaadjes zijn eigenlijk woorden die we doorgeven. Ik gaf de zaadjes steeds water, het beeld van Gods Geest die ons ook de woorden geeft om door te geven. En hoe gaat het verder..?

Lees meer »

De grote verhuizing

Ik borduur nog even verder door op de 'grote verhuizing' van onze ziel van een aardse tent naar het hemelse Vaderhuis. We weten allemaal dat een verhuizing niet vanzelf gaat. Dat vergt een grondige voorbereiding. Soms laten we eerst een huis bouwen. Welke materialen kiezen we?

Lees meer »

De verblijfplaats van onze ziel

Ons lichaam is een tijdelijke verblijfplaats van elke ziel. Gelovig of ongelovig. De bijbel spreekt over een aardse tent. Waarin wonen de zielen, als deze tent afgebroken wordt? Wat hadden de Israëlieten in de woestijn tot woning? En waar waren zij op weg naartoe? Wat betekent het als een ziel naakt is?

Lees meer »

Verlangen

Nu de zomervakantie voorbij is, wordt het tijd om weer balans op te maken in ons leven. Waar gaat jouw/ uw verlangen nu naar uit? Het is overduidelijk waar de hond op de foto naar verlangt;) Ok.. omschakelen naar de geestelijke wereld. Ik kreeg een totaal nieuw inzicht over onze nieuwe hemelse woning!

Lees meer »

Op reis

Op onze reis maakten wij nog wel wat mee. Toen Paulus op reis ging wist hij niet wat hij zou tegenkomen, maar wel dat hem boeien en verdrukking te wachten stonden. Maar... staat er.. hij maakte zich nergens zorgen over. Met welk gevoel ging jij/ u op reis? En met welk doel?

Lees meer »

Brood

In een openluchtmuseum vertelde mijn man iets over brood, wat ik nog niet wist.  Brood eten tot oordeel. Wat een prachtige lijn naar Jezus, het Brood des levens, Die het offer heeft volbracht voor de hele mensheid. Ieder mens, die dit aanneemt, heeft eeuwig leven, en valt niet meer onder het oordeel.

Lees meer »

Vrede

Vrede. Aan het kruis heeft Jezus afgerekend met alle vijandschap. Als iedereen op deze wereld Zijn offer zou aannemen, dan zou er geen oorlog meer zijn. Hij alleen geeft werkelijke vrede. Jezus, de Vredevorst. Zijn geestelijke koninkrijk is nu onzichtbaar, maar zal straks alle zichtbaren koninkrijken verbrijzelen.

Lees meer »
Juli 2022

Zee en golven

Wist je dat de zee in de bijbel als beeldspraak wordt gebruikt voor volken op de aarde? En de golven voor twijfelachtige mensen? Waarom werd Jona eigenlijk in de zee gegooid? Wat gebeurde er met de bemanningsleden van het schip? God doet alle dingen meewerken ten goede, voor diegene die Hem liefheeft.

Lees meer »

Geest ziel en lichaam

De mens heeft een geest, ziel en een lichaam. Hoe zit dit precies? Wat zegt de bijbel over onze geest? Over Gods Geest. Hoe werken deze samen met elkaar?

Lees meer »

Een tijd om te huilen

Verdriet. Tranen. Ze mogen er zijn. Kunnen wij nog huilen? Tijdens een moment van zelfmedelijden besloot ik teksten op te zoeken over huilen. Er is genoeg te vinden in de bijbel, wat meteen genezend werkt. Neem Job! Hij had een echte reden! En Jezus.. Hij huilde ook... om die ander die Hij zo liefhad!

Lees meer »

Gekend zijn - God kennen

Zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld. Onze hemelse Vader kent ons. En straks zullen wij kennen zoals we door Hem gekend zijn. Wat een geweldige tekst is dat! Dat we door Hem gekend zijn! Hij weet alles van ons! Hoeveel weten wij van Hem?

Lees meer »

Onveranderlijk

Wat is het geweldig als ons leven is gebouwd op een fundament dat onveranderlijk is. Wat betekent onveranderlijk? De regels in deze wereld zijn zo veranderlijk als de wind. Hoe kan dat? Wie heeft hier de macht?

Lees meer »

Sta op en wordt verlicht

Sta op! Wordt verlicht. Het juk van Jezus is zacht en Zijn last licht. Jezus het Licht van deze wereld wil ons graag vrijzetten als wij alles in Zijn licht brengen. De verloren zoon kwam tot dit besef... Hij stond op en ging terug naar zijn vader. Staat onze hemelse Vader niet verlangend naar ons uit te kijken...?

Lees meer »
Juni 2022

De zeven ogen van de HEERE

In het midden van de troon zag Johannes het Lam met zeven ogen en zeven hoorns. Dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over de hele aarde. Dat staat in het boek Openbaringen. Wat is de taak van de zeven geesten van God?

Lees meer »

Gedachten gevangen nemen

Mindfulness. Mijn coach zei dat dat het antwoord was op mijn gepieker. Bijna zou ik in de val van satan trappen. Het was weer net zo gewiekst als zijn verleiding in het paradijs. Ik vroeg haar naar de inhoud. Gedachten gevangen nemen en je richten op bepaalde lichaamsdelen. God gaf mij het antwoord.

Lees meer »

De wilde olijf

Daar zat hij dan. Een kleine rijke hoofdtollenaar. In een wilde olijfboom om Jezus te kunnen zien. Waarom juist de wilde olijfboom? Jezus sprak hem aan.  Weet jij/u wat de naam Zacheüs betekent? Petrus kreeg een visioen over dat alle mensen gelijk zijn voor God.

Lees meer »

Tijd

De tijd is begonnen met deze schepping. Met het licht kwam ook de tijd op deze aarde. God is eeuwig. Wat betekent dat? Waarvoor is de tijd bedoeld? Met het einde van deze schepping, houdt de tijd op te bestaan. Het staat er allemaal.

Lees meer »

Liefde

Liefde. Zonder liefde, geen geloof. Volmaakte liefde drijft de angst uit. Sterker nog. Wie angstig is, is niet volmaakte in de liefde. Dat staat er. In de bijbel ging ik op zoek naar liefde. Kunnen we liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad?

Lees meer »

Dood of levend

Wat is leven? We kunnen op deze aarde wandelen, zonder dat onze geest ermee verbonden is. Er is een onzienlijke wereld. De hemel. Daar kan onze naam opgeschreven zijn. Maar als onze geest met deze aarde verbonden is, dan zijn we ten dode opgeschreven. In de aarde. God wil dat wij allemaal hemelburgers zijn.

Lees meer »
Mei 2022

De Boom des levens

Ook in Ezechiël kwam ik vandaag de boom des levens tegen. Wat prachtig dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Na bekering tot God drinken wij van het levende water dat regelrecht vanuit het heiligdom stroomt. Dan zal ons blad niet verwelken. Het blad zal tot genezing zijn. De vruchten tot voedsel. Voor wie?

Lees meer »

Een korte tijd

Hemelvaart. Jezus ging terug naar de Vader. Waarom? Een korte tijd.. dat zei Hij tegen Zijn discipelen. Dán zouden ze Hem weer zien. Een prachtige belofte die nog in vervulling moet gaan.

Lees meer »

Mensenvrees

Deze tekst kwam binnen afgelopen zondag. Het leek wel of de preek aan mij gericht was. Ervaart u of heb jij dat ook weleens? Het invullen van wat een ander zou denken over u/ jou? Eigenlijk ging de preek over talenten. Dat deze niet tot ontplooiing komen als we die vrees niet snel aan de kant zetten.

Lees meer »

Laat los

Laat los en je zult losgelaten worden. Wat moeten we dan loslaten? Dat staat in dezelfde tekst. Nieuwsgierig? Lees dan verder...

Lees meer »

Een geopende deur

God sloot de deur van de ark achter Noach en zijn gezin. Waarom? De sluizen van de hemel werden geopend. Gods toorn kwam over de wereld. God bedacht een nieuw reddingsplan voor deze wereld. God is zo goed! Opnieuw een geopende deur. Wat is er nodig om daardoor naar binnen te gaan?

Lees meer »
April 2022

Geloof

Wat betekent geloof? Wat geloven wij eigenlijk? Wat is ons fundament? Is het geloof alleen voldoende? Of is er meer nodig voor ons behoud? Lees mee met mijn onderzoek in de bijbel.

Lees meer »

De god van deze eeuw

De bijbel spreekt over de god van deze eeuw. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Wie is deze god? En heeft hij veel macht? Lees mee met mijn onderzoek in de bijbel.

Lees meer »

De verborgen mens van het hart

U bent het sieraad van hun kracht! Wat een prachtige tekst is dat. Wat leeft er in ons hart? Achter onze mooie kleding en sieraden. Is onze binnenkant ook goud waard? Is de HEERE het sieraad van onze kracht? Lees mee met mijn bijbelstudie waarin ik teksten voor mezelf op een rijtje zette. 

Lees meer »

Genade

Genade. Wat betekent het precies? De moordenaar aan het kruis naast Jezus wist dat Jezus onschuldig was. Hij werd ook gered van de dood en ging over in het eeuwige leven met Jezus. Welke genadegaven vloeien er voort voor diegenen die nog een leven voor zich hebben op aarde? Een prachtige studie.

Lees meer »

Dertig zilverstukken

Het loon werd afgewogen. Dertig zilverstukken waren genoeg voor Judas om Jezus over te leveren. Wist jij/ wist u dat de akker van de pottenbakker van dit geld gekocht moest worden? Dit om als begraafplaats voor vreemdelingen te dienen? Ook is de vrouw (bruid) van Jezus vrijgekocht voor dertig zilverlingen.

Lees meer »

Drie uur duisternis

Voordat Jezus stierf kwam er drie uur lang duisternis over de hele aarde. Ook in de geschiedenis is dit opgeschreven. Men kan het niet verklaren of aanmerken als een zonsverduistering. In de bijbel ging ik zoek naar antwoorden.

Lees meer »

Het onderpand op de erfenis

In de hemel wordt onze erfenis als een schat bewaard. In dit leven ontvangen wij het onderpand op deze belofte. Zonder dit onderpand is het onmogelijk om het koninkrijk van God te erven. Vlees en bloed kunnen daar niet binnengaan. Maar wat is dit onderpand dan? In de bijbel staan alle antwoorden. Lees met me mee...

Lees meer »

Moeder aarde?

Het wordt steeds meer zichtbaar in deze wereld van wie de koninkrijken nu nog zijn. De koningen van deze aarde houden zich bezig met moeder aarde. Project Eden. Maar wie is de moeder van de kinderen van de levende God? Zij weten al wie hun Vader is, maar wie is hun moeder? Lees mee.

Lees meer »
Maart 2022

De verloochening bij het vuur

Na prachtige vroege voorjaarsdagen doet de kou weer zijn intrede. Het gas is duur geworden. We zitten met dikke vesten in de kamer om warm te blijven. Een aantal uren voor de kruisiging van Jezus was het ook erg koud. Petrus verwarmde zich bij het vuur. Voor Jezus was er geen vuur waar Hij Zich bij kon verwarmen...

Lees meer »

De doornenkroon

Het is bijna Pasen. De doornen, op het hoofd van Jezus, zetten mij aan het denken. Ik kwam erachter dat een bepaalde zeester ook 'doornenkroon' wordt genoemd. Wat deze 's nachts doet vind ik bepaald typerend. Waar staan doornen symbool voor in de bijbel?

Lees meer »

Scroll verder voor muziek, video's met bijbelstudies en getuigenissen. Download ook de documenten met achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen

(Helaas hebben wij geen enkele invloed op de advertenties op deze website. Wij gebruiken alleen gratis webruimte en worden niet betaald door advertenties)