Bijbeltijd

Neem de tijd - lees de bijbel

Elke Week Nieuwe Blogs - Bijbelstudies - Video's - Achtergrondinformatie


  • Altijd De Bijbel Mee
  • Tekst Van De Dag
  • Handige Zoekfunctie
  • Diverse Vertalingen
  • Leesplannen

Wekelijks Nieuwe Blogs

Maart 2023

Onder Zijn vleugels

Wat betekent het werkelijk om de toevlucht te nemen onder de vleugels van God? Graag deel ik een aantal bemoedigende teksten met jou. Een overdenking over de adelaar, die zijn vleugels juist rust geeft in de storm.

Lees meer »

Gebruik de storm zoals de adelaar

Stormen in ons leven kunnen hevig zijn. Zelf heb ik een lastig jaar achter de rug. Wat doet de adelaar in de storm? Graag zet ik op een rijtje hoe we kunnen leren van de adelaar om juist de storm te gebruiken. Persoonlijk heb ik ervaren dat God mij gedragen heeft.

Lees meer »

Naakt

Toen Jezus gevangen werd genomen, vluchtte iemand, die Hem volgde, naakt weg. Hij liet zijn linnen doek achter. Wat is de betekenis van het linnen. Hoe staat het met ons geloof? Zijn wij nog bekleed met de wapenrusting van God?

Lees meer »

Stromen van levend water

Stromen van levend water vloeiden uit Zijn zij. Het bloed getuigt ervan, dat Hij Mens is geweest op aarde. Het water getuigt dat Jezus ons het levende water wil geven. Ben je weleens bij een bron geweest? Bedenk nu eens dat wij die stromen zijn, aangesloten op de Bron van al het leven. Lees verder.

Lees meer »

Geloof alleen

Afgelopen zondag hadden we getuigenissendienst. Één getuigenis van een zuster bleef hangen bij mij. Een vrouw bekeerde zich op haar sterfbed tot Jezus, na een zeer goddeloos leven te hebben geleid. Het verhaal raakte mij zo. Graag deel ik het met je. Hoe groot is ons geloof?

Lees meer »
Februari 2023

IK BEN DIE IK BEN

God is er nu, voor jou. Hij behoort niet alleen tot het verleden of de toekomst. Hij is vooral de God van het heden. Hij is IK BEN. Hij kwam naar deze aarde in de gestalte van Zijn Zoon Jezus, Die alles heeft volbracht op Golgotha voor jou en mij. Wie is IK BEN voor jou? Van het verleden, heden of de toekomst?

Lees meer »

Babel (Deel 4)

De berg Basan kijkt met afgunst naar de berg Sion. Het beest zal oorlog voeren tegen het Lam, maar zal samen met de heiligen, het beest overwinnen. Wist je dat de Babylonische ballingschap van de Israëlieten is ook een beeld voor de wereld? Welk lied zingen zij zelf daarover? 

Lees meer »

Babel (Deel 3)

Babel probeert nog steeds tevergeefs van beneden naar boven te klimmen. In Openbaringen lezen we dat de stad 'het Nieuwe Jeruzalem' uit de hemel neerdaalt. Jakob ziet de poort van God. Babel betekent ook  'poort van god/goden'. Door welke poort ben jij naar binnengegaan?

Lees meer »

Babel (Deel 2)

Is na de stop van de bouw van de toren Babel opgehouden te bestaan? Wie is de hoer/ vrouw en wie zijn de wateren waaraan zij zit? Waaraan worden wij gekoppeld, zodra we geboren worden op deze aarde?

Lees meer »

Babel (Deel 1)

Babel is gesticht door Nimrod, de eerste machthebber op aarde. Wat betekent de naam Babel eigenlijk? Voor Gods kinderen heeft God de spraakverwarring, die Hij tijdens de bouw van de toren, heeft gegeven,  weggenomen. Hoe heeft Hij dat gedaan? Hoe merken we dit?

Lees meer »

De Dode Zee

Wist je dat de Dode Zee zich bevindt op het diepste punt van de aarde? Aan deze zee lagen de door God verwoeste steden Sodom en Gomorra. De Jordaan (foto) is de enige rivier die de zee van water voorziet. Zouden één van de twee pilaren in het getoonde filmpje, de vrouw van Lot kunnen zijn?

Lees meer »

Vijgen

God zoekt naar goede vijgen. Let daarom goed op hoe ze eruit zien, waar je ze haalt en welke je zelf weer weggeeft. De vroege vijgen zijn het lekkerste. In mijn blog kun je lezen wanneer deze rijp zijn en hoe je ze kunt telen.

Lees meer »

De adelaar

De adelaar begint op een bepaald moment een nieuw leven. Hij gaat door een zeer pijnlijk proces. Hij trekt zijn nagels en veren uit. Wist je dat? Het is de keuze tussen leven of dood. Een prachtige lijn naar ons als oude en nieuwe mens.

Lees meer »
Januari 2023

Een oase van rust

Babel is de woestijn waarin we geboren worden. Er is daar altijd dorst en geen rust. Zodra een mens zich daaruit bekeert, wordt deze aangesloten op de Bron van het Leven. Bij Hem is rust. Maar toch trekken we dan samen met Hem door de woestijn. Hij stelt ons op de proef. Wat doen we dan?

Lees meer »

Een tijd om te planten

Nee. Het is nog niet de tijd om te planten in de tuin. Dát bedoel ik niet. Zelf zijn wij een plant. Wij groeien als we van het levende water drinken. Als we de juiste voedingsstoffen tot ons nemen. Gods Woord. Het is God Die laat groeien. Wij staan in de voorhoven van het huis van de HEERE. Lees verder...

Lees meer »

Een tijd voor elk voornemen

Hoe is jouw jaar 2022 verlopen? Zijn al je voornemens gelukt? Mijn jaar verliep totaal anders dan ik dacht. Als ik terugkijk zie ik des te duidelijker dat Hij mij gedragen heeft. Geen plan is onmogelijk bij God! Graag wil ik je hiermee bemoedigen.

Lees meer »
Januari 2022

Ruimte

Een nieuw jaar is begonnen. Ben je al aan het opruimen? Ja! We hebben graag ruimte in ons huis. Door op te ruimen krijgen we ook ruimte in ons hoofd. Wat kunnen we dit jaar opruimen wat tussen God en ons in staat..? God wil graag dat we wandelen op ruime baan. Begin dit jaar met deze prachtige teksten!

Lees meer »
December 2022

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Nadat de wijzen uit het Oosten vertrokken waren, gaf een engel van de Heere Jozef opdracht om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten. Waarom? Toen ze dit deden, werd het woord vervuld: "Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen". In welk boek komt deze profetie voor en welke grote betekenis heeft deze?

Lees meer »

Immanuel

Immanuel. 'El' betekent 'God'. 'Immanu' betekent 'bij ons' of 'met ons'. Met ons is God! Een uitroep van verwondering. Zo zouden we het kunnen zien. De engelen zeiden het al.. God heeft met de mensen een welbehagen! Vanuit de grondtekst is er ook iets fout vertaald. Wil je weten wat? Lees maar verder...

Lees meer »

Zalig

Wat betekent het woord 'zalig'? Waarom koos God Maria uit? Van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken... Wat bedoelde ze hier eigenlijk mee? Wie worden er nog meer zalig gesproken in de bijbel? Lang heb ik erover nagedacht wat het werkelijk betekent om 'arm van geest' te zijn.

Lees meer »

Geen plaats in de herberg

Er was geen plaats in de herberg. Die deur bleef gesloten. Het beeld van de wereld. Deze wereld wilde de Redder, Jezus, niet ontvangen en nog steeds niet. Daarom missen zij de rust, die Hij wil geven. Eeuwige rust. Waar is de plaats waar Hij mag wonen? Is er ruimte in je hart? Doe jij de deur wél voor Hem open?

Lees meer »

Van Nazareth tot Bethlehem

In dit blog ga ik met je op reis van Nazareth naar Bethlehem. Heel interessant om deze meest bijzondere gebeurtenis eens wat van dichterbij te bekijken. Hoe ver moesten Jozef en Maria reizen van Nazareth tot Bethlehem? Wat betekent de naam van deze twee steden? Ga je mee op reis?

Lees meer »

In doeken gehuld

Jezus werd in doeken gehuld en in een kribbe gelegd. Aan de hand van dit teken moesten de herders Hem zoeken. Het was het begin van Zijn leven hier op aarde. Was de kribbe nu een broodbak of een voerbak voor de dieren? Aan het einde van Zijn leven op aarde werd Hij nogmaals in doeken gewikkeld.

Lees meer »

Het levende Brood

Jezus het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als we van Hem eten, dan zullen we eeuwig leven. Wat betekent dit precies? De bijbel is Gods woord en alles wordt er heel eenvoudig in uitgelegd. God gebruikt woorden als vrucht, brood en boom zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Hij nodigt je uit.

Lees meer »

De waarheid

We kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. In de waarheid is geen leugen. Houdt stand, uw middel omgordt met de waarheid. Hebben wij ons gehoor van de waarheid afgekeerd of willen we alléén de waarheid? En waar vinden we deze?

Lees meer »
November 2022

Van letters tot woord

De letter doodt. De Geest maakt levend. Jezus. Het levende Woord. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde. Hij zal afmaken, waarmee Hij is begonnen. Van dode letters tot het Levende Woord.

Lees meer »

Mara (deel 2)

Naömi keert in diepe rouw terug naar haar geboorteplaats. Ze vraagt of de mensen haar 'Mara' willen noemen. Dit betekent 'bitter'. Het leven heeft haar niet veel goeds gebracht. God brengt op wonderbaarlijke wijze een ommekeer in haar leven door middel van een 'losser'. Een prachtige lijn naar Jezus.

Lees meer »

Mara

In de woestijn zien de Israëlieten eindelijk water en dan... blijkt het bitter te zijn. Niet drinkbaar dus. Welke opdracht geeft God aan mozes, waardoor het water zoet werd? Wat betekent dit voor ons leven? Ik neem je mee op reis door de bijbel van Mara naar Elim tot het eeuwige leven.

Lees meer »
Oktober 2022

Het lichaam

Jezus gaf Zijn lichaam, zodat wij Zijn geestelijke lichaam mogen zijn, waarvan Hij het Hoofd is. Wij zijn leden van Zijn lichaam. Zonder het Hoofd is er geen groei. Dan zijn wij zelfs dood. Wist je dat, dat als er één lid tekort komt, deze grotere eer krijgt? En dat zwakke leden juist noodzakelijk zijn?

Lees meer »

Abba Vader

Abba Vader. Wie kan er dichterbij ons komen dan Hij? Dichterbij dan wie dan ook hier op aarde. Niemand! Onze hemelse Vader is de enige die de sleutel heeft van het hart van Zijn kinderen. Abba. Kunnen wij werkelijk de betekenis van deze Naam bevatten? Het gaat onnoemlijk dieper dan 'papa'.

Lees meer »

Kostbaar

Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u liefgehad. Wist je dat God nog steeds op zoek is naar parels? Het maakt niet uit of ze vies zijn.

Lees meer »

In de ruimte

God wil ons graag in uitleiden in de ruimte. Wat betekent die 'ruimte'? Hoe ziet de ruimte van God eruit? Het tegenovergestelde van ruim is bekrompen, beperkt, krap, nauw en strak. Geen bewegingsvrijheid dus. Dat geeft al veel informatie over God. Graag neem ik je mee met mijn bijbelstudie.

Lees meer »

Vruchten

Aan de vruchten herkennen we de boom. Aan zijn werken herkennen we wat er in de mens leeft. Het geloof hangt er niet vanaf naar welke kerk wij gaan. Het gaat erom wat voor boom wij zijn. Welke vruchten hangen er aan jouw boom? Zijn ze eetbaar? Mag die ander ervan plukken en proeven?

Lees meer »

In het donker van de nacht

Ken je dat? Dat je 's nachts wakker ligt en niet meer kunt slapen. De meest vreselijke gedachten komen in je op. De tranen komen vanzelf. Nee. Het leven gaat niet altijd vanzelf. Een gedicht schrijven hielp mij om mijn gedachten te ordenen. Deel gerust ook jouw momenten hieronder.

Lees meer »
September 2022

30 tips om vriendelijkheid te tonen

Glimlach je weleens tegen een vreemde? Laat je weleens iemand voor bij de kassa? Vriendelijkheid. Het maakt onderdeel uit van de vrucht van de Geest. Met een aantal ondersteunende bijbelteksten geef ik 30 tips hoe je op een simpele manier Gods liefde aan je medemens kunt laten zien.

Lees meer »

Regens van zegen

Regen. Als we op God vertrouwen, dan geeft Hij ons regens van zegen. Milde regen om Zijn eigendom te versterken, als het uitgeput raakt. De aarde die de regen indrinkt, ontvangt zegen van God. Lees de teksten.

Lees meer »
Augustus 2022

Paprika's

Paprikazaadjes. Mijn dochter keek hoe ik de paprika schoonmaakte en zag de zaadjes. Ze ging ermee aan de slag. Zaadjes zijn eigenlijk woorden die we doorgeven. Ik gaf de zaadjes steeds water, het beeld van Gods Geest die ons ook de woorden geeft om door te geven. En hoe gaat het verder..?

Lees meer »

De grote verhuizing

Ik borduur nog even verder door op de 'grote verhuizing' van onze ziel van een aardse tent naar het hemelse Vaderhuis. We weten allemaal dat een verhuizing niet vanzelf gaat. Dat vergt een grondige voorbereiding. Soms laten we eerst een huis bouwen. Welke materialen kiezen we?

Lees meer »

De verblijfplaats van onze ziel

Ons lichaam is een tijdelijke verblijfplaats van elke ziel. Gelovig of ongelovig. De bijbel spreekt over een aardse tent. Waarin wonen de zielen, als deze tent afgebroken wordt? Wat hadden de Israëlieten in de woestijn tot woning? En waar waren zij op weg naartoe? Wat betekent het als een ziel naakt is?

Lees meer »

Verlangen

Nu de zomervakantie voorbij is, wordt het tijd om weer balans op te maken in ons leven. Waar gaat jouw/ uw verlangen nu naar uit? Het is overduidelijk waar de hond op de foto naar verlangt;) Ok.. omschakelen naar de geestelijke wereld. Ik kreeg een totaal nieuw inzicht over onze nieuwe hemelse woning!

Lees meer »

Op reis

Op onze reis maakten wij nog wel wat mee. Toen Paulus op reis ging wist hij niet wat hij zou tegenkomen, maar wel dat hem boeien en verdrukking te wachten stonden. Maar... staat er.. hij maakte zich nergens zorgen over. Met welk gevoel ging jij/ u op reis? En met welk doel?

Lees meer »

Brood

In een openluchtmuseum vertelde mijn man iets over brood, wat ik nog niet wist.  Brood eten tot oordeel. Wat een prachtige lijn naar Jezus, het Brood des levens, Die het offer heeft volbracht voor de hele mensheid. Ieder mens, die dit aanneemt, heeft eeuwig leven, en valt niet meer onder het oordeel.

Lees meer »

Vrede

Vrede. Aan het kruis heeft Jezus afgerekend met alle vijandschap. Als iedereen op deze wereld Zijn offer zou aannemen, dan zou er geen oorlog meer zijn. Hij alleen geeft werkelijke vrede. Jezus, de Vredevorst. Zijn geestelijke koninkrijk is nu onzichtbaar, maar zal straks alle zichtbaren koninkrijken verbrijzelen.

Lees meer »
Juli 2022

Zee en golven

Wist je dat de zee in de bijbel als beeldspraak wordt gebruikt voor volken op de aarde? En de golven voor twijfelachtige mensen? Waarom werd Jona eigenlijk in de zee gegooid? Wat gebeurde er met de bemanningsleden van het schip? God doet alle dingen meewerken ten goede, voor diegene die Hem liefheeft.

Lees meer »

Geest ziel en lichaam

De mens heeft een geest, ziel en een lichaam. Hoe zit dit precies? Wat zegt de bijbel over onze geest? Over Gods Geest. Hoe werken deze samen met elkaar?

Lees meer »

Een tijd om te huilen

Verdriet. Tranen. Ze mogen er zijn. Kunnen wij nog huilen? Tijdens een moment van zelfmedelijden besloot ik teksten op te zoeken over huilen. Er is genoeg te vinden in de bijbel, wat meteen genezend werkt. Neem Job! Hij had een echte reden! En Jezus.. Hij huilde ook... om die ander die Hij zo liefhad!

Lees meer »

(Helaas hebben wij geen enkele invloed op de advertenties op deze website. Wij gebruiken alleen gratis webruimte en worden niet betaald door advertenties)

Maak jouw eigen website met JouwWeb