God

Er is maar Één God. Er is Één Middelaar tussen God en mensen. Dat is Jezus. God is eeuwig. Hij was er altijd al. Dat is lastig te begrijpen. Als je Hem aanneemt door het offer van Zijn Zoon Jezus, dan zul je ervaren dat Hij er is. In de meeste gevallen heeft de mens God verlaten, omdat hij/zij teleurgesteld is in mensen. God is liefde. Mensen die in God geloven laten Gods liefde zien. Als zij dit niet doen, dan geloven zij niet in Hem. Zoek dus God Zelf! Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebr. 11:6, HSV)


God is eeuwig

God is eeuwig. Dat is lastig te begrijpen voor ons als mens. Daarom is het belangrijk om het gewoon te aan te nemen en te geloven. Zodra we die stap zetten, dan zullen we in ons leven merken, Wie God werkelijk is.

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. (Jes. 40: 28-29, HSV)


God is liefde

God heeft de mens lief. Als we het gedrag van mensen om ons heen zien dat hier niet mee overeen komt, dan kent diegene God niet. God is namelijk liefde. Mensen denken meestal teleurgesteld te zijn in God, maar in werkelijkheid zijn zij teleurgesteld in mensen. Mensen bedenken regels en kerksystemen, die totaal niet in de bijbel voorkomen.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Joh. 4:8, HSV)

Als je op zoek bent naar God. Ga dan in oprechtheid naar God Zelf toe en vraag Hem om Zich aan jou persoonlijk te openbaren. Dat zal Hij doen. Geen twijfel mogelijk. Hij beloont, wie Hem zoeken.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebr. 11:6, HSV)


Hierin is Gods liefde geopenbaard

Omdat de mens koos voor de dood (Adam/ Eva aten van de boom van goed en kwaad), zond God Zijn Zoon, Jezus, naar deze aarde. God wil dat de mens leeft. Een mens kan alleen werkelijk leven door Hem.

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4:9, HSV)


Er is één God en een Middelaar

Er is één God. En er is één Middelaar tussen God en mensen.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Tim. 2:5, HSV)


Het Woord is vlees geworden

Het Woord, Jezus, is vlees geworden. Hij werd Mens. Tegelijk was Hij God op aarde.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14, HSV)

Het Woord is er altijd al geweest en ging van God uit. Het Woord was bij God en het was God. Hij sprak en het was er. Daarom zijn alle dingen door het Woord gemaakt. Heel simpel en eenvoudig mogen we dit aannemen.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.  (Joh. 1:1-3, HSV)

Jezus is ook het Beeld van God. God is onzichtbaar. Daarom kwam God in Jezus naar deze aarde. Zo liet God aan de mensen zien wie Hij was.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Kol. 1:15, HSV)

Maar tegelijkertijd was God ook in de hemel. Jezus was altijd in contact met de Vader. Dat is iets wat lastig te begrijpen is.