Want zonder Mij kunt u niets doen

Gepubliceerd op 6 september 2020 om 15:45

Johannes 15 5 Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

Zonder Mij kunt u niets doen

Omdat we op zondag niet naar een dienst gaan vroeg ik vandaag aan onze kinderen of ze een tekst konden opnoemen die ze hadden onthouden uit de bijbel. Toen noemde onze oudste bovenstaande tekst. We spraken er verder over wie de Wijnstok (Jezus) is en wie de ranken (Zijn volgelingen) zijn en wat het betekent om in Hem (Jezus) te blijven. Daarna vroeg ik onze oudste wat het betekende dat we zonder Hem niets kunnen doen? Ze zei dat is toch logisch! Als God er niet was zouden wij er toch ook niet zijn? Ja daar heeft ze volkomen gelijk in. Op dit moment zit ik daar verder over na te denken. Wat betekent dat nu eigenlijk dat we zonder Jezus (God) niets kunnen doen? Het schoot even door mijn gedachten dat ik een heleboel kan zonder Jezus, maar is dat eigenlijk wel zo?? Nee! Zonder Hem ben ik nergens, was ik er niet eens geweest!

Johannes 15 4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

Zonder Jezus kan ik geen vrucht dragen, want dat zit ik als rank niet vast aan de Wijnstok (Jezus). Zonder Hem kan ik dus niets doen. Het is mogelijk om naar de kerk of gemeente te gaan en toch geen rank te zijn aan de Wijnstok (Jezus). Wat heeft het dan voor nut om naar een gemeente of kerk te gaan? Het gaat dus om vrucht te dragen in ons leven, wat we alleen door Jezus kunnen doen. Als we in Hem zijn.


Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft

Nu werd mij de volgende tekst hierbij te binnen gebracht. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Ik kan dus alle dingen omdat Hij mij kracht geeft.

Paulus zegt: Philippenzen 4 13Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Ja we kunnen dus de dingen doen door Jezus die ons kracht geeft. Bij welke dingen geeft hij ons kracht vroeg ik aan mijn man? Mensen die zonder Jezus leven doen toch ook gewoon een heleboel dingen? Ja, maar zei mijn man... dit gaat over geestelijke zaken. Als wij in Jezus blijven ontvangen wij door de Heilige Geest de kracht om te heersen over de zonde. De wereld kent Jezus niet en zij hebben ook niet het besef wat zondig is.

Romeinen 6 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

1 Johannes 4 13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.


Hemelse Vader

Ik wil graag een rank zijn aan de Wijnstok, Uw Zoon,

Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als een zoenoffer

om mijn relatie met God te herstellen.

Ik besef dat ik zonder U niets doen kan.

Ik ben voor U als een stofje van de weegschaal en

als een druppel van een emmer

Toch wilt U mij kennen.

Ik kan u graag leren kennen.

Dat kan alleen als ik mij helemaal aan U overgeef

en als ik besef dat ik volledig afhankelijk ben van U.

Here Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent.

Wilt U in mij komen wonen?

Jesaja 40 15a Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal

Psalmen 144 3O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht? »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
6 maanden geleden

Mooie blogpost. Voor mij is deze tekst zo belangrijk! he zorgde voor een doorbraak/ommekeer ooit.

Maak een Gratis Website met JouwWeb