Stralend als de zon

Gepubliceerd op 6 april 2021 om 10:53

Het is nu kouder, maar wat hebben we pas een prachtige dagen gehad met zon. Ik weet nog dat onze jongste dochter jaren geleden een keer op mij stond te wachten met haar fiets in de zon. Toen ik er weer was zei ze: "Mama, wat zal het koud zijn als God er niet zou zijn!' Ik ben het nooit meer vergeten. Ik legde haar uit dat wij er zonder God ook niet zouden zijn. Zonder God is er geen leven, maar zonder zon bestaat er ook geen leven. Nu ik bezig ben met de bijbel denk ik daar weer aan terug. Wat een prachtige teksten staan er in de bijbel over de zon. Ik ging het eens verder onderzoeken en zette een aantal op een rijtje. Allereerst staat er dat De HEERE een zon is. Wat mooi hè?


De HEERE is een zon en een schild

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Ps. 84:12, HSV)

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. (Ps. 121:5-6, HSV)

Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien. (Pred. 11:7, HSV)

Hij spreekt tegen de zon, en zij gaat niet op; Hij verzegelt de sterren. (Job 9:7, HSV)

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Mal. 4:2, HSV)


Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat zij de Naam van de HEERE geprezen

Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de HEERE geprezen. (Ps. 113:3, HSV)

Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. (Ps. 148:3, HSV)


U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven

En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. (Gen. 1:16-18, HSV)

Die de grote lichten maakte, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig; de zon tot heerschappij over de dag, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig; de maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (Ps. 136:7, HSV)

De dag is van U, ook de nacht behoort U toe. Ú hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. (Ps. 74:16, HSV)

Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat. (Ps. 104:19, HSV)


Zijn gezicht straalde als de zon

En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. (Matt. 17:2, HSV)

En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. (Openb. 10: 1, HSV)


Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Matt. 13:43, HSV)

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. (Dan. 12:3, HSV)

En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. (1 Kor. 15:40-42, HSV)


Zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon

Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. (Ps. 89: 7, HSV)

Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. (Openb. 7:15-16, HSV)


En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen

Wat een geweldige toekomst! Het nieuwe Jeruzalem!

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. (Openb. 21:23, HSV)

De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. (Jes. 60:19-20, HSV)

En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openb. 22: 5, HSV)


Sta op word verlicht

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. (Jes. 60:1, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb