De bloem valt af...

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 16:41

De tulpen in onze tuin laten zo langzamerhand hun bloemblaadjes vallen. Op de valreep nam ik bovenstaande foto. Van mijn schoonmoeder heb ik geleerd dat ik ze moet 'toppen' zodat de kracht in de bol blijft en als je geluk hebt dan zullen ze zich vermeerderen. Dat doe ik nu dus trouw. Wat een mooi beeld zag ik daarin. De bloem valt af, maar de bol blijft bestaan en heeft de mogelijkheid om zich te vermeerderen. Hoe prachtig heeft God de bloembollen dit vermogen gegeven! Ik maakte een zoektocht in de bijbel van een afgevallen bloem naar Gods trouw! Niemand is zo trouw als onze hemelse Vader!


De bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig

Het deed me erbij stil staan dat als wij verwelken, ouder worden, hopelijk op een mooie leeftijd sterven... of voor die tijd door Jezus opgehaald worden, maar het Woord van onze God altijd zal blijven bestaan! Zijn beloften zijn waar en Zijn plannen voor ons falen niet! God is zo trouw! Hoe geweldig!

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jes. 40, HSV)
Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. (1 Petr. 1:25, HSV)


Hij is getrouw en waarachtig

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (Openb. 19:11, HSV)

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openb. 21:5, HSV)

...en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.. (Openb. 1:5, HSV)

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. (Ps. 19:8, HSV)


Vertrouw op de HEERE

Nu ik heb gelezen dat God trouw en waarachtig is, laat ik dan Hem alleen vertrouwen en geen ander.

Wat vind ik dit een geweldige tekst! Als we met Hem onze weg gaan en op Hem vertrouwen, dan zal Híj het doen! Amen!

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. (Ps. 37:5, HSV)


De grootste en kostbare beloften zijn ons geschonken

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petr. 1:3-4, HSV)


Ik wens je Gods rijke zegen toe!

Je reactie wordt heel erg gewaardeerd. Dankjewel alvast!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
24 dagen geleden

Heel mooie Bijbelstudie weer.

Maak een Gratis Website met JouwWeb