Hij is een helper groot van kracht

Gepubliceerd op 20 mei 2021 om 11:31

God staat altijd klaar om ons te helpen. Als niemand onze klachten meer wil horen, dan is Hij daar als een echte Vriend om naar ons te luisteren. Onze wegen gaan niet altijd zoals we het graag zouden willen. We mogen Hem om hulp roepen. Hij zoekt ons, kent onze wensen en geeft de vermoeiden kracht. Lees mijn blog met prachtige bemoedigende teksten en een heel oud lied.


Hij rijdt op de hemel om u te helpen

Niemand is er als God, Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. (Deut. 33:26-27, HSV)

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. (Ps. 46:2-3, HSV)


Want ieder die bidt ontvangt, die zoekt die vindt

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matt. 7:8, HSV)

Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. (Ps. 32:6-7, HSV)


Daar is een helper groot van kracht

Soms maak ik me heel druk om iets en denk er gewoon niet aan om God te vragen om mij te helpen en mijn bezorgdheid weg te nemen. Waarom niet? Ik weet het niet. Ik zocht een tekst met hemel en kwam toen deze tekst tegen. Wat een geweldige tekst. Toen ik deze tekst las kwam ook een heel oud lied in mijn gedachten. Ik ben in een gemeente opgegroeid, waar we veel liederen zongen uit de bundel van Johannes de Heer en Glorieklokken. Deze liederen geven veel troost op momenten dat we dat nodig hebben. Soms schiet me er eentje te binnen. Zo ook deze:

Daar is een Helper groot van kracht,
Steeds bereid.
Hij hoort als Vriend naar elke klacht,
Steeds bereid.
Is ook uw weg soms steil en ruw,
Roep Hem te hulp, Hij zoekt naar u.
Hij was voorheen, ook is Hij nu
Steeds bereid.

refrein:
Steeds bereid, Steeds bereid;
Hij was voorheen, ook is Hij nu — Steeds bereid.

Hij kent de noden van uw hart!
Jezus leeft!
Hij weet uw wensen, deelt uw smart!
Jezus leeft.
Werp al uw zorgen op Hem vrij,
Hoor naar de stem, die nodigt blij:
„Komt, gij vermoeiden, komt tot Mij!”
Jezus leeft.

refrein:
Jezus leeft, Jezus leeft!
Komt, gij vermoeiden. komt tot Mij! — Jezus leeft.

In alles zult Gij, Jezus-mijn,
Met mij zijn.
Gij zult in d’ allergrootste pijn
Met mij zijn.
Ik wil U volgen, waar Gij leidt,
Daar Gij de Liefde zelve zijt,
Gij zult tot in der eeuwigheid
Met mij zijn.

refrein:
Met mij zijn, met mij zijn,
Gij zult tot in der eeuwigheid — Met mij zijn.

(Joh. de Heer 584)


Hij geeft de vermoeide kracht

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. (Jes. 40:28-29, HSV)


Groot bent U

Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. (Jer. 10:6, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Als je deze blogs graag wilt blijven volgen like dan onze pagina!

Reacties zijn heel erg welkom en bemoedigend. Alvast bedankt!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.