Verlichte ogen

Gepubliceerd op 17 september 2023 om 13:09

Eet je weleens honing? Jonathan nam een beetje honing. Zijn vader had dit verboden. Terwijl ze aan het vechten waren met de Filistijnen. Toen hij ervan had gegeten werden zijn ogen meteen 'verlicht'. Ezechiël at een boekrol op. Deze smaakte zo zoet als honing. Wat zegt Jezus?


Zijn ogen werden meteen verlicht

Saul had het volk bevolen om niet te eten, terwijl ze in strijd waren met de Filistijnen. Er zit een enorme geestelijke les in dit verhaal.

Toen zei Jonathan: Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Kijk toch eens hoe helder mijn ogen staan, omdat ik een beetje van deze honing gebruikt heb. (1 Sam. 14:29, HSV)

In de Statenvertaling staat dat zijn ogen meteen 'verlicht' werden.

Wat gebeurt er als wij niet meer van Gods Woord eten? Terwijl wij dagelijks weerstand moeten bieden tegen de duisternis?


Een boekrol zo zoet als honing

Ezechiël kreeg een boekrol met Gods woorden erin. Hij kreeg de opdracht om de rol op te eten. Toen werd deze in zijn mond zo zoet als honing.

Hij zei tegen mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. (Ezech. 3:3, HSV)

En... waar mogen wij van eten? Waar staan Gods woorden in die voor ons Zijn opgeschreven? De bijbel! Oh wat worden we versterkt als we daarin gaan lezen! En wat een wapen tegen de vijand, die ons maar al te graag wil aanvallen. Tegen Gods woorden heeft hij niets in te brengen!


Eet Jezus en leef!

Jezus zegt dat als we Hem eten, we zullen leven door Hem. Wat gaat dat diep hè? Hij is het Woord. Hij is het Brood. Hij is het Leven.

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Joh. 6:57, HSV)

Jezus zegt:

De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Joh. 6:63, HSV)


Heel de schrift is door God ingegeven

Alles wat in de bijbel staat is door God ingegeven.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim. 3:16-17, HSV)

De bijbel is er om open te doen. Gods woorden, die erin staat geven licht en geven ons inzicht.

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. (Ps. 119:130, HSV)


Verlichte ogen

Als we de bijbel openen en ons door Gods Geest laten leiden dan zal Hij ons verlichte ogen geven, namelijk van ons verstand.

...opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen... (Ef. 1:17-18, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
5 maanden geleden

Ja... Gods Woord Die geeft ons door Zijn Heilige Geest verlichte ogen van ons verstand. Hierdoor kunnen we het aardse leven volhouden, om straks de eeuwige heerlijkheid in te gaan! Ach, wat heb ik het nodig om telkens weer Gods Woord en Geest geleerd te worden... Dank je wel, Ilona!

Maak jouw eigen website met JouwWeb