Regens van zegen

Gepubliceerd op 4 september 2022 om 16:26

Regen. Als we op God vertrouwen, dan geeft Hij ons regens van zegen. Milde regen om Zijn eigendom te versterken, als het uitgeput raakt. De aarde die de regen indrinkt, ontvangt zegen van God. Lees de teksten.


Regens van zegen

Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. (Ezech. 34:26, HSV)

  • Jesaja 44:3 (HSV)

    Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

  • Galaten 3:14 (HSV)

    ...opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.


De aarde, die de regen indrinkt, ontvangt zegen van God

Als de aarde de regen indrinkt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt door hen door wie hij ook bewerkt wordt, dan ontvangt deze zegen van God.

Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. (Hebr. 6:7, HSV)

Ik moest ook denken aan deze tekst.

De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. (Matt. 13:38, HSV)

Ik zag voorbijkomen in een blog van een zuster, dat het onkruid harder groeit dan het gewas, ondanks droogte. Dat is iets om over na te denken. Onkruid groeit namelijk op plaatsen waar niet is gezaaid of waar het zaad nog niet is ontsproten. Lees nog even terug... Gods regen brengt NUTTIG gewas voort. Gods zaden, die groeien. Het zaad is het woord van God.

Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. (Luk. 8:11, HSV)

Zaden van God, in de goede aarde (diepe grond), drinken Gods regen en brengen nuttig gewas voort. Vruchten. Er is geestelijke groei. Dat is te zien in hun leven. Zij drinken van het levende water en ontvangen Gods zegen.

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. (Luk. 8:15, HSV)

...maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:14, HSV)


Milde regen tegen uitputting

Gods zaad. Zijn kinderen. Hij geeft hen zeer milde regen. Hij wil Zijn eigendom versterken, als het uitgeput raakt. Raken wij weleens uitgeput? Uitgedroogd?

U hebt zeer milde regen doen druipen, o God; Ú hebt Uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. (Ps. 68:10, HSV_

Als we ons uitstrekken naar Gods Geest, dan zal Hij ons versterken, door Zijn milde regen op ons te laten druipen.

...opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens... (Ef. 3:16, HSV)

God heeft Zijn zaad Zich tot eigendom gemaakt. De zaden die zich laten beregenen door Gods Geest.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht... (1 Petr. 2:9, HSV)


Laat mijn leer neerdruppelen als de regen

Gods Geest leidt ons in de waarheid. Laat Zijn 'leer' neerdruppelen als de regen. Laten Zijn woorden stromen als de dauw, als de zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Op ons als stekje, door God geplant.

Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. (Deut. 32:2, HSV)

Als we in de leer van Christus blijven, hebben we zowel de Vader als de Zoon.

Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. (2 Joh. 1:9, HSV)

Zoals we hieronder lezen, zijn afwijkingen in de leer van Christus ons als beproeving gegeven. Zodat diegenen die beproefd zijn geweest (en deze hebben doorstaan) in het midden openbaar worden.

Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. (1 Kor. 11:19, HSV)

God stelt ons op de proef om te onderzoeken wie Hem werkelijk liefheeft. Als we bij de zuivere leer blijven (en niet ons gehoor laten strelen door iets anders), dan zullen we de kroon van het leven ontvangen.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jak. 1:12, HSV)


Uw/ jouw reactie is zeer welkom! Gods Zegen!

Reactie plaatsen

Reacties

Anne Stekhoven
2 jaar geleden

Dankjewel voor je mooie samenvatting rond het thema Regen. Weet je dat ik laatst al hoopte dat je hierover zou schrijven? Ik reageer niet vaak maar geniet van je blogs.

Ilona
2 jaar geleden

Dankjewel Anne voor je reactie.
Fijn om te lezen en dat mijn blogs tot zegen mogen zijn. Niet alleen voor mezelf maar ook voor jou en anderen. Wat bijzonder dat je hoopte dat ik hierover zou schrijven… ja de droogte en aankomende regen hielden me bezig.. ik dacht eens kijken wat erover staat in Gods woord. Gods zegen voor jou!

Petrina Haak
2 jaar geleden

Het is opvallend mooi dat de zegen telkens zelf vanuit de hemel naar beneden komt. Vanuit de hemel naar de aarde. Mooie blog dit. Het bracht bij mij een lief van de basisschool naar boven:

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Een biddend verlangen om gezegend te worden met de hemelse zegeningen. Waardoor we hier op aarde mogen groeien en verschil maken. Voor Zijn Koninkrijk.

Ilona
2 jaar geleden

Dankjewel Petrina voor je reactie.
Ja wat een fijn lied is dat. Ik ken het wel. We zingen het weleens in onze gemeente.
Gods zegen voor jou!