Houdt de mensheid op te bestaan?

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 12:33

Blijft de mensheid voor altijd bestaan? Of komt er ooit een einde aan het menselijke geslacht?


De mens

God heeft de mens geformeerd uit het stof van de aardbodem.

...toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Gen. 2:7, HSV)

Doordat Adam en Eva Gods Geest hadden verlaten en hun menselijke begeerte hebben bevrucht, konden zij daarna alleen nog maar zondige mensen baren. De mens werd van een levend wezen een dood mens. Ten dode opgeschreven.

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Rom. 5:12, HSV)


Hoop voor de hele mensheid

Maar er is hoop! Gelukkig heeft God Zijn Zoon Jezus gezonden naar deze aarde (Hij is vrijwillig gekomen), zodat wij door Zijn offer aan het kruis, verlost kunnen worden van die zonde!

Wij hebben allemaal gezondigd.Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. (Rom. 3:23-24, HSV)

Voor velen schijnt dit een moeilijke stap te zijn. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Vraag Jezus om in je hart te komen wonen en vraag vergeving voor je zonden. God zal je zonden vergeven en er niet meer aan denken!

Het kost niets! Alleen je leven! Als we Jezus aannemen, dan sterft onze oude mens (die op de zonde was aangesloten) af. Dan trekken we de nieuwe mens aan, die aangesloten is op Gods Geest.

...namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Ef. 4:22-24, HSV)

Zo heeft God de mens bedoeld. Adam en Eva heeft Hij zo geschapen. Graag wil Hij dat wij weer worden zoals Hij ons bedoeld heeft.


Verschil tussen lichaam en geest

Er is een verschil tussen lichaam en geest. Het menselijk lichaam is gemaakt uit deze aarde en zal eraan teruggegeven worden. Onze geest daarentegen, zal altijd zijn bewustzijn behouden. We blijven ons dus wel bewust van de situatie waarin we ons bevinden.

Ons lichaam zal tot stof terugkeren. Dus aan deze aarde worden teruggegeven, omdat zij daaruit genomen is.

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. (Gen. 3:19, HSV)


Onsterfelijkheid van de geest

De geest van de mens is dus onsterfelijk. Buiten dit leven bestaat er geen dood. God is immers van de eeuwigheid? Het is óf eeuwig leven (eerste dood) óf eeuwig branden in het vuur (tweede dood).

Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. (Openb. 20:14, HSV)

Jezus vertelde het volgende verhaal over een bedelaar en een rijke man. De rijke man had de bedelaar (Lazarus), die elke dag op zijn stoep zat, niets gegeven, en alleen maar voor zichzelf geleefd.

De rijke man:

En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. (Luk. 16:24, HSV)

Het geeft aan dat aan de ene kant van de kloof vertroosting is en aan de andere kant eeuwig vuur. Ook geeft het verhaal weer dat het van belang is hoe wij op deze aarde geleefd hebben. Wat doen wij voor die ander? God is een rechtvaardige Rechter.


De eindtijd

De tijd is begonnen met deze schepping. En bedoeld voor ons als mens. Deze schepping zal eindigen op een tijd, door God bepaald. God is van de eeuwigheid.

Heel het menselijke geslacht zal zeker niet voorbijgaan, TOTDAT al deze dingen gebeurd zijn. Welke dingen?

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (Matt. 24:34, HSV)

Lees Matthëus 24 via onderstaande link.

We lezen dus dat.. het menselijke geslacht voorbij zal gaan NADAT al deze dingen gebeurd zijn. Maar wanneer...? Dat weet alleen God.


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
8 maanden geleden

We moeten nog door die grote verdrukking heen, beschreven in Matthëus 24. Maar Hij zal met ons zijn... In Hem zullen wij overwinnaars zijn. Bekleed met de nieuwe mens. Nu helaas nog strijdend tegen de oude mens in mij... De oude mens zál voorbijgaan... Wat een heerlijk vooruitzicht, straks volmaakt voor Hem te mogen staan!!! Veel zegen Ilona!

Ilona
8 maanden geleden

Klopt helemaal! Mooi dat jij dat ook zo leest Yvonne. Ja zo’n blog is altijd te kort en vul jij zo mooi aan. Ja dat vlees.. daar hebben we dagelijks mee te maken.. maar gelukkig is Gods Geest altijd sterker..
Dankjewel en Gods zegen Yvonne..