Toekomst en hoop

Gepubliceerd op 31 maart 2023 om 12:57

Hoe kijk jij naar de toekomst? Hoopvol of juist niet? God wil ons graag een toekomst en hoop geven. Durf jij je leven aan Hem toe te vertrouwen? Paulus schrijft aan Timotheüs over een goed fundament voor de toekomst. En in Spreuken staat iets waardoor onze hoop niet wordt afgesneden.


Toekomst en hoop

Hier lezen we dat:

  • de HEERE gedachten heeft om ons een toekomst en hoop te geven.
  • de HEERE gedachten van vrede heeft over ons
  • er toekomst is als we de hele dag blijven in de vreze des HEEREN

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jer. 29:11, HSV)


Juist dán is er toekomst

Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. (Spr. 23:17-18, HSV)

Dan rijst bij mij de vraag wat 'de vreze des HEEREN' precies inhoudt.... Spreuken legt het uit. Het betekent nederigheid.

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven. (Spr. 22:4, HSV)

Als onze eigen 'ik' is gestorven, dan staan we pas in de volledige afhankelijkheid van God. Dan leeft Jezus in ons en dán hebben wij een hoopvolle toekomst. Paulus zegt het hier zo mooi.


Met Christus gekruisigd

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20, HSV)

En het loon van de vreze des HEEREN oftewel nederigheid is rijkdom, eer en leven. Want als onze eigen 'ik' oftewel 'ego' zich neerbuigt voor God dan leven we pas werkelijk. Dan zijn we aangesloten op de bron van het leven. Jezus!


Een goed fundament

Een goed fundament verzamelen betekent dat onze hoop niet gevestigd is op aardse rijkdom. Het is fijn als we het goed hebben. God geeft het ons zodat we ervan mogen genieten, maar het is een grote valkuil om hoogmoedig te worden.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom,

maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. (1 Tim. 6:17-19, HSV)


Een schat die we kunnen verzamelen in de hemel

Het volgende is een schat die we kunnen verzamelen in de hemel. Of we nu rijk of arm zijn.

  • Goed doen
  • Rijk zijn in goede werken
  • Vrijgevig zijn
  • Bereid zijn om samen te delen

Het kennen van wijsheid is toekomst

Als we de hemelse wijsheid zoeken dan is er toekomst. Als we aardse wijsheid zoeken, dan wordt onze hoop afgesneden.

Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. (Spr. 24:14, HSV)

Het begin van wijsheid is wijsheid. Waar moeten we die zoeken?

Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht! (Spr. 4:7, HSV)

Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en inzicht. (Job 12:13, HSV)

Zoeken wij raad en wijsheid ook bij onze hemelse Vader? Of zoeken we die op deze aarde? Soms zijn we ons er niet van bewust... dat we bijvoorbeeld een spreker of schrijver op een troon hebben geplaatst.. in plaats van God. Of misschien denken we zelf de wijsheid in pacht te hebben.

De HEERE zegt:

Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. (Spr. 8:14, HSV)


Toekomst is eeuwig leven

God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Eeuwig leven. Dat kan de toekomst zijn van iedereen. Waarom wil deze wereld Hem niet aannemen?

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV)


Conclusie

God wil elk mens een toekomst en hoop geven.

Wat is daarvoor nodig?

  • Onze eigen 'ik' overgeven aan Hem
  • Schatten verzamelen in de hemel in plaats van op deze aarde
  • Inzicht en Wijsheid bij onze hemelse Vader zoeken

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;

...maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;

want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Matt. 6:19-21, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb