De zalving

Gepubliceerd op 2 april 2023 om 15:28

Zes dagen voor het Pascha zalfde Maria de voeten van Jezus. Wat betekende deze zalving? Hoe ruikt Nardusolie? Wat betekent het om gezalfd te zijn? Wie zijn de gezalfden van de HEERE nu op aarde? Welke geur verspreiden zij?


Nardusolie

Maria zalfde de voeten van Jezus met Nardusolie oftewel Mirre.

Nardus is een amberkleurige etherische olie. Deze heeft een aromatische geur. De olie stamt af van de plantensoort Nardostachys jatamansi. Deze groeit in het Himalayagebergte.

Na verwijdering van de bladeren worden de wortel(stokken) gedestilleerd. Dit levert een lichtgele of amberkleurige vloeistof op.

Maar niet alléén Maria zalfde Jezus. Bovenal heeft God Hem gezalfd!

...maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Hebr. 1:8-9, HSV)

Uit de volgende tekst blijkt dat deze laatst genoemde zalving al heeft plaatsgevonden vóór Zijn geboorte. Deze tekst gaat over Simeon, die Jezus mocht zien.

En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. (Luk. 2:26, HSV)


De zalving van Jezus

Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende;

en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. (Joh. 12:1-3, HSV)

De zalf was zeer kostbaar en driehonderd penningen waard.

En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan driehonderd penningen, verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit. (Mark. 14:4-5, HSV)

En lees het prachtige antwoord van Jezus hierop:

Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd. (Joh. 12:7-8, HSV)


De geur van de Nardus

De Nardus wordt in het boek Hooglied als eerste plant genoemd.

De geur van de verworven olie, wordt omschreven als als zwaar, houtig, zoet en dierlijk, gelijkend op valeriaan.

Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. (Hoogl 1:12, HSV)

Vroeger werden nare luchtjes uit de ruimten van het Paleis van koningen verdreven door middel van etherische oliën.

Het meisje, in deze tekst, verspreid met haar nardus een aangename geur voor de Koning. Het beeld van de olie van de Bruid en de Koning staat symbool voor Christus. Zijn wij ook gevuld met aangenaam geurende olie, waar Jezus en mensen om ons heen van mogen genieten?

Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan... (2 Kor. 2:15, HSV)

...en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Ef. 5:2, HSV)


Ook de Bruid is gezalfd

Als wij op het huwelijksaanzoek van Jezus zijn ingegaan, dan zijn ook wij gezalfd door God.

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. (2 Kor. 1:21-22, HSV)


Betekenis gezalfd zijn

In het Oude Testament wordt het woord 'gezalfde' vooral bij priesters en koningen gebruikt. Daarnaast mogelijk bij profeten. De zalving betekent een bevestiging in het ambt en ook de toerusting met de Geest van God om in staat te zijn Zijn werk te verrichten.

Reactie plaatsen

Reacties

Mariska
een jaar geleden

Zo mooi! Jezus die ons een huwelijksaanzoek doet. Bijna niet te geloven.