Jezus verborg Zich

Gepubliceerd op 4 april 2023 om 14:39

Terwijl de Joden naar Jeruzalem gingen om Zich te reinigen voor het Pesach, was hun hart vervuld met moordplannen. Wat een tegenstelling. Jezus verborg Zich in de stad Efraïm. Deze naam betekent: 'dubbel vruchtbaar'.


Moordgedachten

Terwijl de Joden zich 'uiterlijk' reinigden voor het Pascha, waren zij in hun hart bezig met moord en doodslag. Zij wilden Jezus doden.

En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem, vóór het Pascha, om zich te reinigen.

Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden: Wat denkt u? Dat Hij niet op het feest komt?

De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist waar Hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij Hem konden grijpen. (Joh. 11:55-56, HSV)

Waar is ons hart eigenlijk op gericht als we bijvoorbeeld liederen zingen tot eer van God? Of in de bijbel lezen? Hebben we dan nare gedachten over iemand die ons van alles heeft aangedaan? Of brengen we die gedachten tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus?

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. (2 Kor. 10:5, HSV)


Jezus verborg Zich

Het valt me op dat zodra Jezus wist dat ze Hem zochten, Hij Zich verborg. Het was dan ook nog niet Gods tijd.

Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen. (Joh. 11:54, HSV)

Efraïm betekent: Vruchtbaar. Éen van de zonen van Jozef kreeg deze naam.

De tweede zoon noemde hij Efraïm (Vruchtbaar) en hij zei: ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik als slaaf kwam.’ (Gen. 41:52, HSV)

Een prachtig beeld zit hierin dat als we in Jezus (de Wijnstok) blijven, we veel vrucht zullen dragen.


Verbergen voor een korte tijd

Vanaf het moment dat Jezus Zijn bediening op aarde begon, had Hij het over een korte tijd dat wij Hem niet meer zouden zien. Voor ons lijkt het heel lang. 

Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. (Joh. 16:16, HSV)

In die korte tijd moeten we geestelijk onze deuren op slot doen voor de wereld. Dit doen wij door in Jezus het Woord te blijven.

Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. (Joh. 6:56, HSV)

Als wij dit doen, dan blijft Hij in ons. Wij zijn dan in Hem verborgen (veilig) voor de wereld. Wij houden dan alle zaken van de wereld buiten onze deurpost. In de Statenvertaling staat ipv beschutting 'Verberging'.

Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. (Jes. 32:2, HSV)


Ons leven met Christus verborgen in God

Als wij ons oude leven begraven hebben met Jezus, dan zijn wij gestorven en een nieuw leven begonnen met Hem.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Rom. 6:4, HSV)

Dán is ons leven met Christus verborgen in God.

...want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kol. 3:3, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Rita
een jaar geleden

Jezus verborg Zich ...
Wachten op het juiste moment ...
Hoe moeilijk vaak voor ons ongeuldige mensen ...