Jouw herberg

Gepubliceerd op 25 september 2023 om 22:39

Heb je weleens overnacht in een herberg? Ik wel. Alles was daar wat ik op dat moment nodig had. Eten, drinken en een rustplaats. Voor Jezus was er geen plaats in de herberg. Voor jou wil Hij een Herberg zijn. En wist je dat jij ook een herberg mag zijn?


Wat is een herberg?

Een herberg is een plek waar je kunt:

  • eten
  • drinken
  • overnachten
  • schuilen

Het is een plek waar je voedsel, vocht en bovenal rust ontvangt. En je bent er veilig.


In de schuilplaats van de Allerhoogste

God is onze schuilplaats.

U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt. (Ps. 119:114, HSV)

In Zijn schuilplaats, zul je overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Ps. 91:1, HSV)


Waar is de plaats van Mijn rust?

Het staat er niet voor niets. Het is typerend voor deze wereld. De wereld is door Hem (Jezus) ontstaan en in de wereld was geen plaats voor Hem.

...en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Luk. 2:7, HSV)

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (Joh. 1:10-11, HSV)

De HEERE vraagt in Jesaja 66:1

"...waar de plaats van Mijn rust?"


Heb jij plaats voor Jezus?

Maar hoe heerlijk is het dat, voor wie Hem aannemen, wel plaats is in de herberg! In de schuilplaats van de Allerhoogste. Alles wat we nodig hebben is in Hem!

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; (Joh. 1:12, HSV)

Als we Hem aannemen, dan zijn wij in Hem en Hij in ons! Kijk wat er dan gebeurt. God zal naar jou toekomen en Zijn intrek bij je nemen. Jij bent dan ook Gods herberg geworden voor iedereen die een overnachting, voedsel en drinken nodig heeft. Niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk!

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. (Joh. 14:23, HSV)


Jezus is het Brood des levens

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben... (Joh. 6:35, HSV)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openb. 3:20, HSV)


Als je dorst hebt

En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. (Openb. 21:6, HSV)

...wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:35, HSV)


Rust vinden

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel... (Matt. 11:29, HSV)

En dan zul je veilig wonen.

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE , doet mij veilig wonen. (Ps. 4:9, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
7 maanden geleden

Heel mooi en ik vind de plaatjes er zo goed bij passen. God is zo groot(s) en toch wil Hij ons helemaal en woont Hij Zelfs in ons. Wat een wonder.

Anne Stekhoven
7 maanden geleden

Wat mooi Ilona. Vooral dat wij ook een herberg mogen zijn, spreekt me aan.