Twee zwaarden

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 10:32

Vlak voordat Jezus ging bidden in Géthsemané, gaf Jezus Zijn discipelen opdracht om een zwaard te kopen. Nog nooit was me dit opgevallen. Wat zou dit te betekenen hebben? Wat moeten wij werkelijk kopen van Jezus?


Laat wie geen zwaard heeft, er één kopen

En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.

Want Ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij volbracht moet worden, namelijk: En Hij is tot de misdadigers gerekend.

Ook wat er over Mij geschreven is, heeft immers een einddoel.

Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg. (Luk. 22:36-38, HSV)

Dat Jezus niet bedoelde dat ze zich met zwaarden moesten verdedigen wordt hier duidelijk.

En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. (Luk. 22:50-51, HSV)

Uit de volgende tekst blijkt, dat het Petrus was, die de soldaat het oor afsloeg.

Een van de dienaren van de hogepriester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien? (Joh. 18:26, HSV)


Het zwaard van de Geest

Het zwaard is Gods Woord. Dat hebben we nodig.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. (Ef. 6:17, HSV)

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr. 4:12, HSV)


Koop van Jezus

Ik geef u de raad goud van Mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is, dan pas zult u echt rijk worden.

En koop witte kleren van Mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen.

Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u echt kunt zien. Openb. 3:18, HSV)

Koop dus van Jezus het volgende:

  • Goud, dat in het vuur gezuiverd is, dan wordt je pas ECHT RIJK
  • Witte kleren, zodat je NIET NAAKT bent en je niet hoeft te schamen
  • Ogenzalf, dat je op je ogen kunt smeren, zodat je ECHT kunt zien

Reactie plaatsen

Reacties

Mariska
8 maanden geleden

Heel mooi! Bedankt!

Maak jouw eigen website met JouwWeb