Een open hemel

Gepubliceerd op 23 april 2023 om 12:10

De hemel ging open. Een duif daalde neer. Het symbool van Gods Geest. Graag deel ik een paar momenten vanuit Gods Woord waarop de hemel open ging. Is jouw hart ook ontsloten om de regen van Zijn Geest te ontvangen?


Hij opende de deuren van de hemel

Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel! Oh wat een prachtig moment toen de HEERE 'het Man' (zoals het zo mooi in de Statenvertaling staat) op de Israëlieten liet regenen. 

Hij gebood de wolken daarboven

en opende de deuren van de hemel:

Hij liet manna op hen regenen om te eten

en gaf hun hemels koren. (Ps. 78:23-24, HSV)

Dit zodat ze geen honger hoefden te lijden. Het Beeld van Jezus. Het Brood des levens!


Laat de aarde zich openen

Wat mij opviel, in de onderstaande tekst, is dat de aarde zich opent om de regen te ontvangen. En wat zien wij altijd aan de planten voordat het gaat regenen? Ze strekken zich uit! Zo is van ons uit ook deze stap uiterst belangrijk om Gods Zegen te kunnen ontvangen! Een geopend hart.

Druip, hemel van boven,

en laten de wolken gerechtigheid uitgieten,

laat de aarde zich openen.

Laten de wolken heil voortbrengen,

en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.

Ík, de HEERE, heb het geschapen. (Jes. 45:8, HSV)

Als wij ons hart hebben geopend, dan kunnen wij de regen van Gods Geest indrinken. Dán brengen wij gerechtigheid voort.


Hij zag de hemelen scheuren

Wauw! Nadat Jezus gedoopt was, zag de hemelen zelfs scheuren, waarna Gods Geest op Hem neerdaalde als een duif.

En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.

En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mark. 1:10-11, HSV)

Ook wij zijn voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden. Als wij ons hart ontsluiten voor Hem, dan zijn ook wij geliefde zonen en dochters van God.

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Ef. 1:5-6, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.