Koningin Vasthi

Gepubliceerd op 28 april 2023 om 12:34

Koningin Vasthi weigerde om bij de koning te komen. De toegang tot de koning werd voor haar afgesloten. Voor eeuwig. Door het offer van Jezus aan te nemen, kunnen wij onder de wet van zonde en dood vandaan komen. Dan hebben wij weer vrije toegang tot de Vader.


Het bevel van de koning

Op de zevende dag was het hart van de koning zo vrolijk geworden, dat hij tegen zijn zeven hovelingen zei, dat ze koningin Vasthi bij hem moesten brengen. Hij was trots op zijn prachtige vrouw. Daarom wilde hij haar aan de volken en de vorsten laten zien.

Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Biztha, Charbona, Bigtha en Abagtha, Zethar en Charchas, de zeven hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros,

dat zij koningin Vasthi bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien. (Esther 1:10-11, HSV)


De wet van zonde en dood

Koningin Vasthi weigerde te komen op de maaltijd.

Maar koningin Vasthi weigerde te komen op het woord van de koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. (Esther 1:12, HSV)

Koning Ahasveros volgde het advies op om deze wet uit te vaardigen.

Als het de koning goeddunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasthi niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij. (Esth. 1:19, SHV)

Zo werd de toegang voor Vasthi tot de koning afgesloten. De wet was onherroepbaar.  De koninklijke waardigheid van Vasthi werd uiteindelijk gegeven aan een andere vrouw, namelijk Esther.  Zij staat symbool voor de bruid van Christus, waar afkomst geen betekenis meer heeft.

De wet die vanwege de ongehoorzaamheid van Koningin Vasthi, werd uitgevaardigd, is vergelijkbaar met de wet van zonde en dood. Dit wordt hieronder uitgelegd.


De wet van genade

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Rom. 5:2, HSV)

Door Jezus is de toegang weer vrij tot de Vader voor diegene die gelooft.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr. 4:16, HSV)

Voor iedereen, die nog onder de wet van zonde en dood leeft, is de toegang tot de Vader afgesloten. 

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Rom. 8:2, HSV)

Als we geloven  wat Jezus voor ons heeft gedaan en Hem aannemen, dan mogen wij naderen tot de troon van genade.  Door genade is de weg naar de Vader open en vrij. Jezus heeft ons dan vrijgemaakt van de wet van de zonde en dood.

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Ja! Laten we dát doen. Telkens weer de Heere naderen aan de troon van Zijn genade... Hoe rijk is dat. Om in Zijn nabijheid te mogen zijn.

Bijbeltijd
een jaar geleden

Amen! Dankjewel Yvonne voor je reactie.