De vervulling van Christus in jou en mij

Gepubliceerd op 25 juni 2023 om 15:52

De volgende tekst las ik. Dat wij, de gemeente, de vervulling zijn van Christus. Ook staat er dat Hij alles in allen vervult. Wat betekent dit nu precies? Moet je daar grote gaven voor hebben...? Dat ga ik onderzoeken. Doe je mee?

De gemeente is de vervulling van Hem

De gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult. Wat gaat deze tekst diep! Wat betekent dit nu precies? Lees eerst de tekst eens rustig met me mee.

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (Ef. 1:23, HSV)

Jezus heeft Zijn lichaam nodig om alles te vervullen. Hij is immers het Hoofd? Kijk eens naar hoe jouw lichaam werkt. Je hoofd bestuurt je lichaam. Toch? Zo werkt Jezus ook met Zijn Geest. Hij werkt door Zijn gemeente heen. Door iedereen persoonlijk. Hoe werkt dat precies? Moet je daar grote gaven voor hebben?


Denk niet te hoog wat gaven betreft

Nee! Denk nu niet te hoog! Het is juist zo eenvoudig. Die glimlach, die je gaf aan de zwerver op het bankje. Jij wist het niet. Het helpen van die invalide mevrouw in de supermarkt, die niet bij een artikel kon komen. Je wist het niet. De eenzame buurvrouw, die je op de koffie vroeg. Het buurmeisje, dat dorst had, gaf je te drinken. Het was Jezus voor wie jij dit allemaal deed!

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,

zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. (Rom. 12:3-5, HSV)


Alles wat je die ander doet, dat doe je voor Jezus

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;

Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;

Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht;

Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?

En de Koning zal hun antwoorden:

Voorwaar, Ik zeg u:

voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. (Matt. 25:35-40, HSV)


Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. (Hebr. 13:2, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.