Welk beeld heb jij van God?

Gepubliceerd op 2 juli 2023 om 15:56

Twijfel je aan het bestaan van God? Heb jij wel een juist beeld van God? Met wie was Jezus bewogen, toen Hij op aarde was? Met religieuze mensen, die het allemaal zo goed denken te weten? Of met mensen, die gebroken zijn van hart, en het juist niet meer weten in het leven. Lees verder...


Nooit meer een stap in de kerk

Misschien ben je vroeger wel naar de kerk gegaan en geschrokken van de dominee, die met uitgestoken vinger riep dat je een zondaar zou zijn. Huiverend probeerde je weg te kruipen onder de bank. Weg van die beschuldigende vinger en die harde woorden...

Het leidde ertoe dat je nooit meer een stap in die kerk zette. Ook in geen andere... want dit was nu eenmaal het beeld wat je van 'de kerk' had. Dat beeld bepaalt nu het beeld dat je van God hebt. Maar... klopt dit wel met wat er werkelijk in de bijbel staat?


Een vergevende God

Ik lees in de bijbel over God, die jouw Vader wil zijn (zoals misschien je aardse vader nooit voor je is geweest). Een God, die geneest, verlost en bevrijdt. Dat lees ik. Het staat hier toch?

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. (Ps. 34:19, HSV)

Hieronder lezen we de oproep:

  • Verlaat je goddeloze weg (goddeloos = zonder God)
  • Bekeer je tot de HEERE
  • Dán zal Hij Zich over jou ontfermen (hoe geweldig is dat?!) Zijn beschermende vleugels over jou heen.
  • WANT HIJ VERGEEFT VEELVULDIG!

Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE , dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. (Jes. 55:7, HSV)


Bestaat God wel?

Misschien vraag je je af of God wel bestaat? Nou, vraag het Hem dan! Roep gewoon uit: "God bestaat U?" Wilt U aan mij laten zien of U bestaat?" Ik weet heel zeker dat je antwoord krijgt. Zelf heb ik namelijk ook antwoord gekregen in mijn leven. Daarom weet ik zeker dat Hij er is!

En... kijk eens om je heen... zelfs onze jongste dochter (11) begrijpt niet dat iemand kan denken, dat deze schepping kan zijn ontstaan uit een knal. Ik vroeg haar: "waarom niet". Ze antwoordde op haar eenvoudige kinderlijke manier: "Voor zo'n knal is ook een heelal nodig... Wie maakte dan volgens diegene het heelal?".

"Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn." (Rom. 1:20, HSV)


Ik zal je rust geven

Geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor alle mensen op deze aarde? Dat Hij na de dood is opgestaan en nu zit aan de rechterhand van de Vader?

Hieronder lezen we dat Jezus jou:

  • oproept om naar Hem toe te gaan
  • rust zal geven
  • rust zal geven voor je ziel
  • Zijn juk wil geven, die zacht is
  • Zijn last wil geven, die licht is

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb