Houd Mij vast

Gepubliceerd op 3 september 2023 om 20:21

Laat God de mens los? Of laat de mens God los? Dat is de vraag waar ik eens dieper op in wil gaan. God zegt: "Houd Mij vast". Net zoals de hand hierboven dat touw vasthoudt. Zodat wij kunnen zingen: "Volle verzeek'ring Jezus is mijn".


Hij zal ons niet verlaten

Kijk hier lezen we het antwoord op de eerste vraag.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. (Ps. 94:14, HSV)

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Matt. 28:20, HSV)

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. (Joh. 10:28, HSV)

Want Ik ben de HEERE , uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jes. 41:13, HSV)

Maar wat nu als wij zelf weglopen bij God? En als we weglopen, behoren we dan nog tot Zijn volk? Zijn eigendom?


Wij kunnen God wel verlaten

Hieronder spreekt God tegen een volk dat Hem heeft verlaten en andere goden is gaan dienen. Zij keerden Hem de rug toe. Het verlaten van God heeft grote gevolgen.

En toch hebt u Mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal Ik u niet meer verlossen. (Richt. 10:13, HSV)

HEERE , Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE , verlaten. (Jer. 17:3, HSV)


Blijf in Mij

Zodra wij ons leven aan God hebben gegeven, woont Hij in ons en wij zijn in Hem.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Joh. 15:4, HSV)

Als wij in Hem blijven, blijft Hij in ons.


Volle verzeek'ring Jezus is Mijn

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rustAan 't volgzaam gemoedIn Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijnWedergeboren door Jezus' bloed

Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!

Voll' onderwerping, Zijn eigendomIn Hem te rusten, heerlijk genot'T Eigen ik doden, zijn wil alleenRijk in mijn Heiland, leven voor God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn'K Mag alles leggen in Zijn hand'T Harte naar boven, 't oog hemelwaartsZo Jezus volgen naar 't vaderland

Volle bewustheid, Hij leeft voor mijDit geeft mij blijvend heerlijk genot!'K Mag altijd wand'len aan Jezus' zij'K Mag nu steeds leven voor mijne God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijnIn mijne Heiland, Jezus is mijn!

(Opwekkingsbundel  nr. 220)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
10 maanden geleden

Dank je wel voor het delen van jouw persoonlijke kijk op dit onderwerp. Het stimuleert zeker tot nadenken.

Zelf maak ik onderscheid tussen de beloften die voor Israël gelden vanwege Gods verbond met Abraham en de beloften aan de gelovigen in het N.T, in Christus. Richteren 10 en Jeremia 17 en Jesaja 41 en Psalm 94 pas ik niet toe op mezelf als. Ja, ik trek er wel lessen uit maar zet mezelf niet in de plaats van het volk Israel.

God zal het volk Israel in zijn geheel niet loslaten. Ze vallen niet uit zijn hand, als natie. Er gebeuren grote dingen in Israël en in de toekomst zullen er nog heel wat beloften vervuld worden. Ze vallen niet uit Zijn hand.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te weten dat iedereen, ongeacht achtergrond, de keuze heeft om God te volgen of Hem te negeren als hij of zij met het Evangelie in aanraking komt.

Ik hou van Johannes 10:28, waar Jezus zegt: "Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken." Dit vers benadrukt de zekerheid en veiligheid in de hand van God, nadat we tot Hem zijn gekomen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Dat gezang waar jij mee eindigt, zingen we vaak in onze gemeente. Her is mijn lievelings.

Bijbeltijd
10 maanden geleden

Dag Aritha,

Dankjewel voor je reactie. In mijn blog lees ik niet terug dat ik mijzelf op de plaats van Israël neerzet. Ik lees net als jij dat God nog een plan heeft met Zijn lichamelijke volk. Ik ben heel benieuwd hoe dat precies zal gaan. Ik lees in Romeinen over de mogelijkheid van het terugenten van Israël op hun eigen olijfboom en hoeveel te meer hun volheid. (Rom. 11:24).
Ik lees ook dat God hen in hun ongehoorzaamheid heeft opgesloten om Zich over allen te ontfermen. (vers 32).
En dat geheel Israël zalig zal worden. Hoe dat precies zal gaan dat zullen we gaan zien.

Yvonne
10 maanden geleden

Hoi Ilona,

De mens laat God los, daarvan ben ik overtuigd. God laat de mens niet los. Maar hij geeft de mens wel de ruimte om het alleen te doen en onze neus te stoten. We zien het ook in de geschiedenis van het volk Israël. Lees het maar eens in Nehemia 9. Het volk vergat, verliet en was ongehoorzaam aan de HEERE. Aan het verbond dat God met hen gesloten had. En God gaf hen die ruimte. Zodra het volk met oprecht berouw tot Hem komt en zich bekeren, omdat ze in de ellende zijn gestort? Vergeeft Hij en geeft Hij hen wat ze nodig hebben. Want God is trouw aan Zijn verbond met Zijn ontrouwe volk en kinderen... Hoe geweldig is dát!

Bijbeltijd
10 maanden geleden

Dankjewel Yvonne voor je reactie! Ja zo is het onze hemelse Vader is een vergevend God. Als we berouw hebben kunnen we altijd weer terugkomen bij Hem zoals je mooi schrijft en zoals ik lees in Zijn woord.

Maak jouw eigen website met JouwWeb