Beelddragers van God

Gepubliceerd op 6 september 2023 om 21:33

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Jezus is het Beeld van God. Zodra Jezus in ons woont, zijn wij Zijn beelddragers. Jezus was het Licht van deze wereld. Nu schijnt Hij door ons heen. De wereld heeft ons leven tot voorbeeld nodig om God te kunnen leren kennen. Wij zijn beelddragers.


Het licht van de wereld

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. (Joh. 9:5, HSV)

De wereld ziet Jezus niet meer, maar doordat wij Jezus zien (met geopende geestelijke ogen), ziet de wereld Hem door ons heen.

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. (Joh. 14:19, HSV)

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. (Matt. 5:4, HSV)

Hoe zijn wij zichtbaar in deze wereld? Hoe schijnt Jezus door ons heen? Doordat ons leven is zoals God het heeft bedoeld. Tot eer van Hem. Zoals een vertegenwoordiger een bedrijf vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigen wij God in deze wereld. Hoe kunnen zij anders God leren kennen?

Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Joh. 17:16, HSV)


In Hem leven en bewegen wij

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij... (Han. 17:28, HSV)

Jezus is het Hoofd van de wereldwijde Gemeente, die weer bestaat uit leden. Hoofd, lichaam en leden (zielen).

In Hem bewegen wij persoonlijk. Als alle leden van Zijn lichaam zich laten leiden door Gods Geest, dan bewegen zij allemaal dezelfde kant op. Namelijk naar boven! Naar het Hoofd. Jezus.

Nadenkertje: Wat is de functie van ons hoofd met betrekking van ons eigen lichaam?

...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Ef. 4:15, HSV)

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is.

Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Ef. 4:16, HSV)

 1. Liefde
 2. De Waarheid (Jezus is de Waarheid)
 3. Groei van het lichaam naar het Hoofd
 4. Het lichaam samengevoegd door elke band (tussen de leden)
 5. Opbouw van het lichaam

Niet van deze wereld

Beelddragers van God:

 • zijn opnieuw geboren/ Gods zaad (1 Petr. 1:23)

 • doden hun leden die op de aarde zijn ((Kol 3:5)

 • beseffen dat zij niet van deze wereld zijn (Joh. 17:16)

 • laten Gods licht zien aan de mensen  (Matt. 5:16)

 • bewegen niet mee met de wereld (Han. 17:28)

 • hebben hun naaste lief als zichzelf (grootste gebod) (Mark. 12:31)

 • zijn leden van het lichaam van Jezus, waarvan Hij het Hoofd is (1 Kor. 12:27)

 • Groeien in kennis van de Waarheid (Jezus) (Ef. 4:15)

 • hebben hun leven niet lief tot in de dood (Open. 12:11)

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. (Rom. 6:5, HSV)

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. (1 Joh. 2:15, HSV)

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matt. 5:16, HSV)

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Kor. 2:12, HSV)

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. (Gal. 5:25, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.