God vergeet jou niet

Gepubliceerd op 9 september 2023 om 19:35

Ben jij het vergeet-me-nietje weleens vergeten? Ik wel! Ook dit jaar weer. Weet je het is zo mooi om te lezen dat God ons nooit vergeet! Als je verdriet hebt, doet Hij je tranen in Zijn kruik. Hij wil je graag troosten en omarmen. Laat je Hem toe in je hart? Hij ziet je en wacht op je.


Met al je wegen is Hij vertrouwd

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (Ps. 139:3, HSV)

Hij denkt aan je! Ook al voel je je ellendig en misschien wel arm. Hij wil je helpen en bevrijden. Zodat je lasten licht voelen.

Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder... (Ps. 40:18, HSV)

Jezus zegt: "Kom bij Mij!"

...want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:30, HSV)


Al is je toekomst nog zo donker

Misschien komt het dagelijkse leven na je vakantie wel als een storm op je af. Ben je bang voor de toekomst? Weet dat God je wil troosten. Zoek Zijn nabijheid. Vergeet je Maker niet! Hij vergeet jou niet!

Ik, Ik ben het Die u troost. (Jes. 51:12, HSV)

Wist dat God een kruik heeft, waar Hij al je tranen in opvangt? Lees maar.

Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. (Ps. 56:9, HSV)


Heer, ik geef m' aan U volkomen

Heer, ik geef me aan U volkomen;
’k Leg mijn al hier voor U neêr,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!

Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
’k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

Glorie, glorie, Halleluja!
’k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Heer, mijn wil leg ’k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd;
Dat niets kwaads hem immer weder
Van den Uwen scheid’!

Heer tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn gelofte aan;
’k Heb mijn al aan U gegeven,
Neem het, Heiland aan.

Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.

Openbaar U zelf aan mij, Heer,
als mijn eeuwig trouwe Vrind!
Tot in ’t stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
9 maanden geleden

Dank je wel voor deze bemoediging, Ilona.