Granaatappels

Gepubliceerd op 20 mei 2024 om 22:45

Wist jij dat een granaatappel zoveel vruchten bevat? Van de buitenkant zag ik dat er niet aan af. Ik was verrast! Ooit las ik een boek, waarin granaatappels veranderden in bommen. Hooglied stelt de scheuten van de Bruid voor als een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten.


De granaatappel

Dit jaar ben ik met een groepje de bijbel aan het doorlezen vanaf Genesis 1. Elke werkdag doen we een hoofdstuk. In het weekend halen we in. Even twijfelde ik. Toch ben ik blij dat ik meedoe.

We zijn nu bij Exodus. Daar las ik voor het eerst over granaatappels. Deze hadden een belangrijke plaats op de zomen van de 'efod'. Ze werden gemaakt van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol.

De efod was een gewaad dat bestond uit kostbaar materiaal. Deze werd gedragen door de hogepriester.

Vervolgens moet u op de zomen ervan granaatappels van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol maken, dus rondom op zijn zomen, en daartussenin gouden belletjes, rondom. (Ex. 28:33, HSV)


Zoveel vruchten uit één

Nieuwsgierig geworden, kocht ik een granaatappel. Toen ik de vrucht openmaakte was ik erg verrast. De buitenkant van de vrucht is niet hetgeen wat gegeten kan worden. Nee, de vele kleine vruchtjes binnenin!

Het zette mij meteen aan het denken over ons als mens. Als wij nu die granaatappel zijn?

Er staat geschreven dat onze uiterlijk zal vergaan. Het gaat dus om ons innerlijk.

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. (2 Kor. 4:16, HSV)

Gaat dit vanzelf? Of moeten wij daar iets voor doen? In Hem blijven lees ik! Dan blijft Hij in ons! Als we in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht.

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:5, HSV)

Hoe blijven we dan in Hem, Jezus? Door te zorgen dat Zijn woorden in ons blijven, lezen we in vers 7. Zijn woorden staan in de bijbel.


Een paradijs van granaatappelbomen

Het volgende zegt Jezus profetisch tegen de Zijn Bruid (zoals ik het lees).

Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein.

Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten… (Hooglied 4:12-13, HSV)

Momenteel lees ik veel boeken over mensen die in totale afhankelijkheid van God leefden. Geweldig leerzaam. Als we Gods woorden tot ons nemen en deze waarheid laten worden in ons leven met behulp van Zijn Geest.. wat gebeuren er dan prachtige dingen. Niet dat leed ons bespaard zal blijven. Dat staat er niet.

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. (2 Kor. 9:10, HSV)


De Boom des Levens

In het paradijs stond de Boom des Levens. We lezen dat deze symbolisch Jezus voorstelt. Ik stel me zo voor dat wij als granaatappel aan die boom hangen... gevuld met al die vruchten van Gods Geest.

Ooit las ik het boek Koning van Katoren. Een fantasieboek met een kern van waarheid. Geen christelijk boek. Wel gaf het mij bepaalde inzichten in de plannen van deze wereld, die zich schuilhouden achter het toneel.

Een voorbeeld van de opdrachten, die de koning moest uitvoeren. De granaatappels van een enorme boom, vielen met groot lawaai, de hele dag, als bommen op de grond. De koning kreeg de opdracht om het op te lossen.

Wat bleek nu? Naast de boom stond een kruitfabriek. Een bepaalde stof daalde neer op de boom, waardoor die vruchten in bommen veranderden.

Het is Gods bedoeling dat wij als vrucht, ook een boom worden, waaraan weer vruchten gaan hangen, waar anderen van kunnen eten.

De duivel doet er alles aan om dit te voorkomen!

Welke (leer) stof nemen wij tot ons? Zuivere woorden van God of dwaalleringen van mensen?


Word geen tikkende tijdbom

Jezus dan zei tegen hen:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf.

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.

(Joh. 6:53-57, HSV)

Blijf in Hem, zodat Hij in jou blijft en word geen tikkende tijdbom!

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5:11-12, HSV)

De duivel wil maar al te graag zoveel mogelijk zielen meeslepen in zijn ondergang.

Zijn doel is: vernietiging van de mens (granaatappels in bommen veranderen).


Naar de notentuin ben Ik afgedaald, om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien.

Eer Ik het wist, zette Ik Mij op de wagens van Mijn gewillig volk.

(Hooglied 6:11-12, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
25 dagen geleden

Ik word altijd blij van je blog, omdat het zo veelzijdig is. Dit is ook een mooi weetje: "De Talmud zegt dat zelfs gewone mensen onder het Joodse volk zoveel goede dingen doen als een granaatappel vol zaden heeft (Sanhedrin 37a). Dit betekent dat elke Jood waardevol is voor God, zelfs als ze niet opvallen." (beetje simpel gemaakt, in het echt staat het er moeilijker.

Je plaatjes zijn geweldig. En ik was blij met John 15 en nog wat andere verduidelijkende tekst.

Liefs,
Aritha