Vrijheid

Gepubliceerd op 1 mei 2024 om 21:44

Binnenkort is het bevrijdingsdag. Wat betekent vrijheid voor jou? Ik las een waargebeurd verhaal van een vrouw die bijna dood gemarteld werd.  Tot het einde bleef ze weigeren om haar geloof op te geven. Zij besefte dat aardse vrijheid geen werkelijke vrijheid is. Zij was vrij. Haar kwelgeesten niet.


Bevrijdingsdag

Graag sta ik alvast stil bij bevrijdingsdag. Als we daarbij stil staan, dan weten we dat vrijheid op deze aarde betrekkelijk is. Op dit moment voel ik me veilig. Maar wat de vrouw, in het boek overkwam, kan ook mij overkomen. Jou ook.

Als je vrijgelaten kon worden uit een "hel op aarde" door een brief te ondertekenen, waarin je je geloof zou afzweren. Wat zou je doen? Hoe sterk is jouw geloof? Hoe sterk is mijn geloof? Petrus leefde zo dicht bij Jezus en toch zweerde hij zijn geloof tot driemaal toe af.

Deze vrouw bleef het evangelie verkondigen. Ze bleef zingen van Hem die haar zo liefhad. Daarom had zij Hem lief. Jezus. Waarom moest zij zoveel lijden? Waarom moest Paulus het grootste deel van zijn leven in gevangenschap doorbrengen? Hoeveel mensen zijn door deze vrouw tijdens haar gevangenschap tot geloof gekomen?

Hoeveel mensen kunnen tot de wederkomst van Jezus nog tot geloof komen door het lezen van de bijbel (ook de brieven van Paulus). Hoe belangrijk zijn wij om het woord te zaaien? Beseffen wij dat?


Wat moest ik nog veel leren

Bevrijdingsdag. Het moment van onze bekering. Het is goed om te weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Waar kom jij vandaan? Ken jij een moment van bekering? Bij mij was het een proces.

Ik geloofde van jongs af. Ik wilde God gehoorzamen, maar toch besefte ik nog niet wie ik was in Hem. Ik las de bijbel. Ik ging naar de kerk. Op aanbiddingsavonden stond ik mijn handen in de lucht God te aanbidden.

Nu ik terugkijk zie ik dat mijn levenshouding daarmee niet helemaal overeen kwam. Wat had ik nog zoveel te leren op het gebied van naastenliefde. Omdat ik me ook gepest voelde in mijn kinderjaren en jeugd, keek ik ook wel vijandig naar de wereld. Jezus deed dat niet. Ook al werd Hij geschopt, geslagen en uiteindelijk gekruisigd. Tot het het einde toe is Hij de weg gegaan. Vol liefde. Los van deze wereld. Vrij!

Ongelovigen kijken naar ons. Waar is de liefde? Hoe ga je met die ander om? Hoe ben je op financieel gebied? Sta je op je strepen? Of gun je die ander ook wat? Misschien dachten sommigen wel dat ik een goed christen was. Ik dacht dat ook van mezelf. Nu ik terugkijk, denk ik van niet. Wat moest ik nog veel leren. Ik heb veel geleerd op het gebied van de liefde. God leerde mij te vergeven. Hij vergaf mij eerst. Ik ben nooit uitgeleerd. Jij dan?

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (Gal. 15:13, HSV)


Waarvan ben je bevrijd?

Het is goed om te weten en te beseffen waarvan we zijn bevrijd/ verlost. De bijbel leert mij dat we, na onze bekering verlost zijn van de zonden. Door het offer dat Jezus, voor ons heeft volbracht. Door Zijn bloed dat gevloeid heeft. God denkt niet meer aan onze zonden van het verleden.

We weten waar we vandaan komen. We willen daar niet meer naar terug.  Tenminste ik niet. Omdat we weten welk doel we voor ogen hebben. Het eeuwige leven. We kijken niet meer terug. Alleen maar vooruit. De duivel is de enige die ons dagelijks met ons verleden confronteert. De aanklager wordt hij wel genoemd.

We hebben vanaf nu vergeving van zonden door het bloed van Jezus. Het betekent dus niet dat we niet meer zondigen. Nee. De zonden van de toekomst gaan we vanaf nu belijden. Lees maar.

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Joh. 1:8-10, HSV)


Onze verhuizing na bevrijding

De bijbel leert mij dat een ziel, op het moment dat deze zich bekeert, wordt overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Jezus. Het Licht. Dit is een geestelijk Koninkrijk.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:12-14, HSV)

Het Koninkrijk is zichtbaar door ons heen. Wij zijn de vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk. We zijn overgaan uit de dood in het leven.

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. (1 Joh. 3:14, HSV)

Eeuwig leven is onze erfenis.

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. (Hebr. 9:15, HSV)

Jezus riep ons eerst. Hij heeft ons eerst liefgehad en dan volgt onze stap.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Joh. 4:19, HSV)


Onze ziel kan niet geroofd worden

De betreffende vrouw van het boek zat vast en werd bijna dood gemarteld. Zij besefte dat de werkelijkheid andersom was. Haar moordenaars zaten vast en waren gebonden. Zij leken vrij te zijn. Ze waren alleen vrij naar wereldse maatstaven. De vrouw bad voor hen.

Alleen Jezus brengt ons verlossing/ bevrijding. Deze aarde brengt ons geen verlossing. Geen enkele bevrijding.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Matt. 10:28, HSV)

Alleen Jezus brengt ons verlossing/ bevrijding. Deze aarde brengt ons geen verlossing. Geen enkele bevrijding. 


De wet van de vrijheid

De bijbel spreekt ook wel over de wet van de vrijheid. Dat is de volmaakte wet.

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. (Jak. 1:25, HSV)

Laten we ons in die wet verdiepen en ernaar handelen. Dat kunnen we alleen door Gods Geest, die ons is gegeven.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. (1 Kor. 2:12, HSV)


Wees welkom om ook BIJBELTIJD te volgen op Facebook en Telegram.

Je reactie is meer dan welkom! Gods rijke zegen toegewenst!

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 maanden geleden

Wat mooi dat jij van jongsaf geloofde. Bedankt voor je mooie, goede blog en het voorbeeld van die vrouw

Yvonne
een maand geleden

Weer een diepe blog, Ilona. Met een realistische kijk op jezelf en jouw medemens.(Mij dus ook😉). Wat heerlijk dat jij van jongs af aan geloofde. Dat heeft je voor veel zonden behoed...😅

Laten we vóór alles volharden in het bidden tot Hem... Elkaar te blijven bemoedigen, zoals jij nu ook doet met deze blog! God is de veilige stad met vestingmuren waar geen vijand doorheen kan gaan. Bij Hem zijn we veilig door de dood heen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb