De wijsheid

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 18:06

Drie keer kreeg ik de afgelopen week via verschillende wegen een tekst over de wijsheid. Ik kreeg sterk de indruk dat ik hier iets mee moet doen. Dit is dan ook niet de eerste keer dat God mij op deze manier iets laat zien. Ik besloot er daarom in elk geval een blog aan te wijden en verder onderzoek te doen in de bijbel. De Heer zal mij hier verder in leiden wat Zijn bedoeling hiermee is voor mij of voor een ander. Ik heb daarvoor gebeden. Ik bid altijd om inzicht en meer kennis van Zijn Woord.


Drie keer een tekst over wijsheid

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand. (Psalm 111: 10, HSV)

Bovenstaande tekst kreeg ik zomaar van iemand die mij een tekst van de dag stuurde. Dat doet diegene normaal nooit. Toen ik hem ernaar vroeg wist hij ook niet waarom. Ik wist niet wat ik ermee moest en liet het liggen. 's Avonds keek ik de film 'The Timechanger" en daarin kwam de tekst ook voor. Die kwam echt binnen. Ik bedacht opeens dat ik ook van iemand volgens mij die tekst had ontvangen. Ik opende het bericht..... en las inderdaad dezelfde tekst. Ik begreep toen dat ik er iets mee moest gaan doen. Ik heb eerder zoiets meegemaakt, maar dan drie keer. Ik was benieuwd of de derde keer zou komen....

Want wijsheid is beter dan robijnen, en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. (Spr. 8:11, HSV)

In bed begon ik met onderzoeken en kwam uit bij Spreuken 8. Eigenlijk had ik de hetgeen voor vers 22 nooit echt goed gelezen of me in elk geval niet verdiept in de betekenis ervan. Ik startte nu ergens bij vers 12. Een paar dagen daarna stuurde mijn jongste zus mij vanuit het niets vers 11... Ik was toch wel erg verbaasd en belde haar meteen op. Zij wist niets van de andere keren. Ze vertelde mij dat ze de tekst tegenkwam tijdens het bestuderen van een ander onderwerp. Ze vond dit zo'n mooie tekst vond en dacht erover om deze in haar huis op te hangen. Wat bijzonder dit! We spraken erover door. Ze legde uit dat de tekst heel goed weergeeft dat onze aardse belangen niet belangrijk zijn, maar alleen de hemelse wijsheid. Ze zag er een bemoediging in voor deze tijd, waarin zoveel gebeurt. Het leven hier op aarde is maar tijdelijk. Later kwam ik erachter dat ik deze tekst had overgeslagen bij het lezen. Daarom kreeg ik deze.


...Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig

Ik vertelde mijn zus dat ik moest denken aan de tempel waar ik pas mee bezig ben geweest, ons lichaam. Toen ik bezig ging met dit blog vond ik deze tekst.

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2 Kor. 4:16-18, HSV)

Wat geweldig hè? Ik word er helemaal stil van nu ik dit lees. Zo is het! Laten we bezig zijn met de dingen die boven zijn, want dat is onze toekomst!


De wijsheid van deze wereld is dwaas

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. (2 Cor. 3:17-23, HSV)


Bij de Vader is geen verandering of schaduw van omkeer

Deze tekst werd me ook in gedachten gebracht en heel menselijk bedacht ik of dit paste in dit blog? Maar toen ik gehoor gaf gehoor aan Zijn stem en de tekst plaatste begreep ik waarom....

De hele wereld met zijn aardse wijsheden is veranderlijk.

Maar nu staat hier: bij de Vader is geen verandering.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.  (Jak. 2:17, HSV)


Roept de Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken?

Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken? Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept Zij luid: Tot u, mannen, roep Ik en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, begrijp met schranderheid en dwazen, begrijp met verstand. Luister, want Ik zal vorstelijke dingen spreken, het openen van Mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen: goddeloosheid is voor Mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken, er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn alle oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem Mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken.

Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen. (Spr. 8:1-21, HSV)


De wijsheid, de bijbel zegt er zoveel meer over, maar ik stop hier even. Ik wil je graag aanmoedigen om hieronder nog meer teksten te plaatsen over de wijsheid. Ik denk dat ik er met het volgende blog mee verder ga...


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb