Wat betekent genade?

Gepubliceerd op 3 maart 2021 om 22:15

Ze vroeg mij waarom we vergeving zullen vragen voor zonden die we de volgende dag waarschijnlijk weer zullen doen. Lees verder...


God is niet dood

Naar aanleiding van de film 'God's not dead', die ik keek samen met mijn oudste twaalfjarige dochter, kregen we een heel gesprek. Zelden heb ik zo'n gesprek met haar waarin ze mij inzicht geeft in haar diepzinnige gedachtenwereld. In de film God's not dead weigert een student de opdracht van een professor om 'God is dood' op te schrijven. De professor vertelt dat alle wetenschappers atheïst waren/ zijn en dat God niet bestaat, 'Hij is dood'. Die ene student houdt vast aan zijn geloof en krijgt als alternatief om aan het einde van drie colleges 20 minuten zijn standpunt te verdedigen. Tot grote weerzin van de professor gaat hij de uitdaging aan samen met God. Hij wordt bedreigd door de professor die er alles aan zal doen dat de student zal zakken voor zijn examen als de jongen niet stopt met het onderbouwen van zijn geloof in God. De film is bekijken op New Faith Network. Echt mooi om samen met je puber(s) te kijken. Een aanleiding tot gespreksstof.


Mijn dochter kreeg voor de vakantie met Godsdienst de opdracht om op te schrijven dat geloven in God voldoende is en dat we daar verder niets meer voor hoeven te doen. Ze vond dit vreemd en vertelde mij dit.

Ik vertelde haar dat dit inderdaad bijbels niet klopt. Ons geloof gaat gepaard met werken en daar worden we straks voor beloond.

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openb. 22:12, HSV)

Aan ons leven moeten mensen kunnen zien dat we Jezus volgen.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matt. 5:16, HSV)

Ze had twijfelend de regel er toch maar neergezet, maar kon dit nog verwijderen. Ik zei dat het haar eigen keuze is, maar dat ze niet verplicht is om iets op te schrijven waar ze het niet mee eens is of wat tegen haar geloof ingaat. Ik vroeg haar of het wat zou uitmaken als ze er een lager cijfer voor zou krijgen? Nee, zei ze, dat maakt mij niets uit. Ze ging de regel weghalen, maar wacht er nu op wat de docent zal zeggen dat ze dit niet heeft opgeschreven. Het blijft tot die tijd in haar hoofd spelen wat ze moet zeggen als haar gevraagd wordt waarom ze het niet heeft opgeschreven... Het is haar keuze en ik kan alleen maar bidden dat God haar de juiste woorden geeft. 


Vergeving vragen voor iets waarvan je weet dat het de volgende dag misschien weer kan gebeuren...

Mijn dochter vertelde dat ze elke dag bidt. Dat vond ik erg fijn om te horen. Ze zat met de vraag, waarom je vergeving gaat vragen aan God voor iets waarvan je weet dat je dat de volgende dag waarschijnlijk weer zult doen. Bijvoorbeeld driftig of boos worden. Ik vertelde haar dat dat onze menselijke/ vleselijke natuur is en dat deze strijd met de (Gods) Geest.

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. (Gal. 5:17, HSV)

Door het offer van Jezus en Zijn dood mogen we vrij tot God gaan en vergeving mogen vragen voor onze zonden. De duivel is diegene die ons aanklaagt en ons herinnert aan onze zonden. Ook is hij diegene die ons influistert waarom we nog vergeving vragen voor iets wat we toch de volgende dag weer zullen doen en ons probeert te overtuigen dat we beter maar niet meer kunnen bidden. Ik spreek dan uit eigen levenservaring.

God vergeeft onze zonden veelvuldig als we deze oprecht belijden en Hij denkt er niet meer aan. Ik vind dat geweldig. Dat is genade zei ik. Toen bedacht ik opeens dat we dat woord zo makkelijk gebruiken en zingen... maar wat betekent genade nou eigenlijk precies en hoe verwoord ik dat naar mijn dochter toe?


Wat betekent genade?

De encyclopedie zegt dit:

  • Situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft
  • Het niet meer kwalijk nemen
  • de vergevensgezinde goedertierenheid door God aan zondaren bewezen; vergiffenis

Als ik Romeinen 5 in zijn geheel lees dan heeft genade alles te maken met vergeving die we door het offer van Jezus kunnen ontvangen. Voordat Jezus stierf leefde de mens onder de wet van zonde vanwege de zonde van Adam. Maar door Jezus offer ontvangen wij genade van God. Als we beseffen dat we een zondaar zijn en onze zonden belijden dan vergeeft God ons met liefde.

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

Want als door de overtreding van de ene (ADAM!) de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (ADAM!) velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (JEZUS!)velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Rom. 12:15-21, HSV)


Want dat is genade

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petr. 2:19-25, HSV)


(Helaas hebben wij geen invloed op de advertenties die worden aangeboden. We gebruiken alleen de gratis webruimte.)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb