Vergeving

Gepubliceerd op 12 april 2021 om 19:25

De afgelopen jaren heb ik in mijn eigen leven veel geleerd over vergeving. God liet mij zien hoe vrij ik werd naarmate ik mensen ging vergeven die mij naar mijn idee onrechtvaardig hadden behandeld. Ik sta nu veel meer in de vrijheid en heb rust. Er vreet niets meer aan mij als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe waar is het lied uit de opwekkingsbundel... Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En wat is het geweldig dat als wij anderen kunnen vergeven, onze hemelse Vader ons weer vergeeft en niet meer aan onze zonden denkt die we hebben gedaan.

Ik bracht mijn tekortkomingen bij de Heer en Hij nam steeds meer wrok bij me weg die ik tegen anderen had. Natuurlijk blijft het oppassen dat ik mijn geestelijke vrijheid niet weer laat wegroven door de tegenstander. Doordat ik mensen vergeef kom ik ook steeds dichter bij het grootste gebod: Heb je naaste lief als jezelf. Dat is het grootste en het moeilijkste gebod en het kost heel je leven om dat te volbrengen.


Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. (Matt. 18: 21-22, HSV)

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. (Dan. 9:9, HSV)

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft... (Micha 7:18, HSV)

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. (Dan. 9:9, HSV)

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. (Ps. 103:1-6, HSV)

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft...(Ex. 34:6-7a, HSV)

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden:

Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Joh. 1:8-9, HSV)


 Door het offer van Jezus kunnen wij vergeving ontvangen

...en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Matt. 1:21, HSV)

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:14, HSV)


Hij denkt niet meer aan onze zonden

Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet. (Jes. 43:25, HSV)

Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen. (Jes. 38:17b, HSV)

...ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. (Micha 7:19b, HSV)


Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven

...En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Matt. 6:12-15, HSV)

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. (Kol. 3:13, HSV)


Hoeveel keer zullen we de ander vergeven?

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. (Matt. 18: 21-22, HSV)


Schep in mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.

(Hysop, is een plant dat een geneeskrachtige etherische olie bevat en komt oorspronkelijk uit Perzië. De Perzen gebruikten de olie om hun huid er een warme kleur mee te geven.)

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. (Jes. 1:18b, HSV)

(Scharlaken=1) Bloedrood 2) Fijne wollen stof 3) Helderrood 4) Helrode kleur 5) Hoogrood 6) Karmozijn 7) Kleur 8) Laken (fijne hoogrode wol) 9) Scharlakenrood 10) Stof 11) Vuurrode kleur 12) Weefsel 13) Zeer helder roo)

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. (Ps. 51:9-13, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
19 dagen geleden

Prachtige blog met al die tekstverwijzingen.