Ik, Ik ben het Die u troost

Gepubliceerd op 16 april 2021 om 11:32

Vroeger vond ik liederen die gingen over dat we in God armen mogen zijn of bij Hem op schoot mogen zitten maar zweverig... totdat er een moment kwam dat ik letterlijk mijn verdriet bij Hem uitstortte toen ik er nergens mee naartoe kon. Wat was dat geweldig! Ik vertelde God alles, huilde bij Hem uit en voelde Zijn sterke Vaderarmen om mij heen. Ik vergeet het nooit meer! Zo is onze Hemelse Vader! Hij wil ons graag troosten. Jezus zegt: Kom bij Mij als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven. We mogen naar Hem toerennen en al onze nood naar Hem uitspreken waar we ook zijn! Bij Hem vinden we rust. Als al onze aardse zekerheden wegvallen, blijft de HEERE staan als een veilige vesting waarin wij mogen schuilen. Ik zocht teksten op over troost en was benieuwd wat er allemaal over in de bijbel staat. Lees je mee?


Ik, Ik ben het Die u troost

Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten?


Noach betekent 'rust' of 'vertroosting'

De eerste tekst die ik tegenkwam was deze:

En hij gaf hem de naam Noach zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. (Gen. 5:29, HSV)

ik zocht dit even op en las dat de naam Noach 'rust' of 'vertroosting' betekent. Wat mooi hè? Ik wist dat niet.


Uw stok en Uw staf vertroosten mij

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Ps. 23:4, HSV)

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel. (Ps. 94b HSV)

U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met Uw troost. (Ps. 71, HSV)


Onze tranen in Gods kruik

U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in U kruik. Staan zijn niet in Uw register?

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. (Ps. 126:5-6, HSV)

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. (Jes. 25:8, HSV)

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 7:17, HSV)


En Hij kwam in zware zielenstrijd

We hebben pas herdacht met Pasen hoe de Here Jezus heeft geleden. Ook Jezus had als mens versterking en vertroosting nodig, vooral toen Hij het grootste werk ging volbrengen, wat geen mens zou kunnen volbrengen. Hij is mens geworden als wij en Zijn zweet viel als bloeddruppels op de aarde voordat Hij Zichzelf zou offeren voor onze zonde. En nog zei Hij: Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen... Hij dacht aan ons, AAN ONS toen Hij in ongekende nood verkeerde.

En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. (Luk. 22:43-44, HSV)


Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn

Jezus zegt:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30, HSV)


Een veilige vesting

Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten. Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion. (Ps. 20:2-3, HSV)

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. (Ps. 62:3, HSV)

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (Ps. 91:14-16, HSV)


...en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem

Ook al hebben we gezondigd en laat de tegenstander ons denken we dat we het niet meer waard zijn om door onze hemelse Vader getroost te worden. Denk dan aan de gelijkenis van de verloren zoon. Zoals zijn vader hem begroette, zo zal ook onze hemelse Vader ons in zijn armen nemen en kussen. Je kunt altijd terugkomen wat je ook hebt gedaan en Hij zal je troosten. Onze hemelse Vader staat elke dag op de uitkijk om ons te kunnen omarmen.

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Luk. 15:20, HSV)


Samen met mijn familie zong ik een tijdje geleden het lied: Je kunt altijd terugkomen! Je kunt het hieronder beluisteren...

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
3 jaar geleden

Jouw blog was een zegen voor mij vandaag. Dank je wel

Maak jouw eigen website met JouwWeb