Wees mijn verlangen

Gepubliceerd op 18 april 2021 om 20:31

Onze verlangens worden niet altijd vervuld en onze plannen voor het leven hoeven niet dezelfde te zijn als die God voor ons heeft. Zo keek ik kortgeleden een film op New Faith Network over een echtpaar, waarvan de vrouw zodanig verlangde naar een kindje, dat ze haar man en de positieve kijk op het leven totaal verloor. Een hele nare gebeurtenis in de familie deed haar beseffen dat God haar leven wilde gebruiken voor een ander doel. Deze film zette mij aan het denken dat we soms zo vervuld kunnen zijn met onze eigen verlangens, waardoor we Gods plan met ons leven totaal uit het oog kunnen verliezen.


Maar raad van de HEERE bestaat voor eeuwig

Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. (Ps. 33:11, HSV)

Onze hemelse Vader ziet ons geploeter en probeert ons te helpen, maar we zijn misschien verblind voor alle aanwijzingen die ons worden gegeven. Daarbij moest ik denken aan het lied 'Wees mijn verlangen, oh Heer van mijn hart'. Wat is het geweldig als God ons verlangen mag zijn en dat we al onze plannen en tijd aan Hem mogen geven. Dit leven is maar tijdelijk en het leven bij God is oneindig. Hij is onze toekomst.


Mijn plannen zijn mij ontrukt, zegt Job

Laten we vooropstellen dat bijv. onvruchtbaarheid geen doel van God is. God is een God van liefde. We hebben te maken met een tegenstander die de wereld in zijn macht heeft. Het gebeuren van Job is daar een mooi voorbeeld van. Satan vroeg aan God of hij Job mocht verzoeken omdat hij vond dat God Job zo gezegend had dat het hem logisch leek dat Job zo blindelings op God vertrouwde. God liet toe dat Job alles werd afgenomen, maar zei dat hij het leven moest behouden.

Mijn dagen zijn voorbijgegaan; mijn plannen zijn mij ontrukt, de verlangens van mijn hart. (Job 17:11, HSV)

Waarom God dingen toelaat dat weten we niet. Zo bidden wij voor onze dochter die van geboorte af slechtziend is. Ze is zo bijzonder in haar wezen dat ze echt een zonnetje is voor ons en voor anderen. We krijgen in dit leven niet op al onze vragen antwoord. We vragen ons vaak af 'Waarom?'.


Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen

Toch zegt onze hemelse Vader dat Hij ons wil geven naar de wensen van ons hart. Misschien vergeten we weleens dat Hij andere wensen wel heeft vervuld en dat dat ene verlangen zo groot is geworden dat we al het moois dat God ons wel heeft gegeven zijn vergeten. Laten we ons op onze vervulde verlangens richten en deze koesteren.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; (Fil. 4:6, HSV)

Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. (Ps. 20:6, HSV)

Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. (Ps. 145:19, HSV)

Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden. (Spr. 16:3, HSV)


Welzalig de mens van wie de kracht in U is

Laten we God maken tot onze bron zoals hieronder geschreven staat. Hij is de bron waaruit wij mogen putten. Als onze kracht in Hem is zal Hij ons leven leiden en onze plannen in Zijn handen nemen. Wat een geweldig uitzicht als we straks voor altijd bij Hem mogen zijn in Zijn eeuwige woningen!

Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.

Welzalig de mens van wie de kracht in U is in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen (zegeningen) hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. (Ps. 84:2-8, HSV)


(Helaas hebben wij geen invloed op advertenties en gebruiken alleen gratis webruimte. We raden je met klem af om daar aandacht aan te schenken.)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb