Hoe kom je daarboven..?

Gepubliceerd op 25 mei 2021 om 18:36

Zo opeens kreeg ik zomaar een bijzonder gesprek over het geloof. Ik vertelde over mijn laatste reis naar de eeuwigheid. Ik vraag me nog steeds af hoe het mogelijk is dat iemand eerst afwijzend reageert op het woord 'bijbel' en aan het einde vraagt: "Hoe kom je daarboven?". Het was zo bijzonder hoe ik een heleboel mocht en kon vertellen. Ik ben er nog steeds van onder de indruk.


Mijn laatste reis zal gaan naar de eeuwigheid

We hebben het over vliegreizen. Ik vertel dat ik alleen mijn vertrouwen op God stel en dat mijn laatste vliegreis zal gaan naar boven. Ja ik verlang ernaar om met Jezus mee te gaan als Hij terugkomt op de wolken. Zo hoor ik mezelf verder vertellen dat in de bijbel wordt geschreven over deze laatste tijd en dit allemaal moet gebeuren. Bij het woord bijbel zie ik iemand zich afdraaien en mompelen dat het een oud boek is en niet meer van deze tijd. Ik weet ook dat diegene daar niets mee te maken wil hebben. Toch heb ik het durven zeggen.

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. (Jer. 17:7, HSV)

En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (2 Tim. 4:18, HSV)

En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. (Openb. 21:16-22, HSV)


Religie of geloof?

Toch krijg ik de woorden om verder te praten. Ik noem het verschil tussen religie en geloof. Ik zelf denk dat religie door mensen is bedacht en niet van God is. Het hele woord religie komt in de bijbel ook niet voor. Nu thuis zoek ik het woord religie nog eens op in het woordenboek.

1) Eredienst 2) Geloof 3) Geloofsleer 4) Geloofsovertuiging 5) Geloofsstelsel 6) Godsdienst 7) Godsvrucht 8) Leer 9) Leer van de deugd 10) Vrome levensopvatting

Ok... geloof/ geloofsovertuiging staat er wel tussen als betekenis, maar welke? Dat niet. Er staat een godheid centraal in religie, maar welke? Het zegt allemaal nog niets. Je kunt overal in geloven en je kunt verschillende geloofsovertuigingen hebben. Ik blijf nog steeds van mening dat religie niets met God te maken heeft. Iemand die zegt religieus te zijn zegt daarmee niet dat hij/ zij in God gelooft.

Enfin.. ik heb in elk geval een opening... Ze zijn geïnteresseerd...

Deze mensen met wie ik praat zijn ook erg teleurgesteld in mensen. Hun vertrouwen in de mensheid is diverse keren beschaamd net als dat van mij. Ze worden steeds nieuwsgieriger naar wat ik vertel, dus ik ga maar door... Ik vertel dat ik niet bang ben en dat mij alles afgenomen kan worden op deze aarde, maar dat ik de zekerheid heb over waar ik naartoe ga.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebr. 11:1, HSV)

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden (Hebr. 3:14,HSV)


Hoe kom je daarboven?

Na misschien wel een uur gesproken te hebben met elkaar vraagt diegene die in eerste instantie zeer afwijzend reageerde op de bijbel: "Hoe kom je daarboven?". Ik ben nog steeds erg verwonderd hoe het mogelijk is en dat mij deze vraag wordt gesteld en dat ik deze mag beantwoorden. Ik hoor mijzelf antwoorden: "Door Jezus aan te nemen in je hart. Ik heb daardoor mensen leren vergeven." Vergeven? Er wordt heel moeilijk gekeken. Ja vergeving is verschrikkelijk moeilijk. Vergeven... ok, maar vergeten? Ja natuurlijk, daar zit verschil in. Vergeten dat hoeft ook niet, maar vergeven zorgde bij mij echt voor vrijheid. Ik kon dat alleen door Zijn kracht!

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (Rom. 10:9-11, HSV)


Een boeiend gesprek

Ik krijg het gevoel dat het genoeg is geweest en wil opstappen... toch een beetje onzeker over wat ik allemaal heb gezegd. Maar de woorden kwamen allemaal zo omhoog borrelen en ik sta daar een beetje verdwaasd en verwonderd over wat hier gebeurd is.

Ik neem afscheid en diegene die een aversie heeft tegen de bijbel zegt tot mijn verrassing tot twee keer toe: "Ik vond het heel heel boeiend". "Ok, zei ik, ja het is ook mooi als je elkaars mening respecteert en er gewoon over kunt praten." Met een gevoel van enorme blijdschap reed ik naar huis. Zo'n gelegenheid heb ik niet vaak meer tegenwoordig.


'k Ben reizend naar die stad

'k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer,
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel,
daarboven bij de Heer.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God zelf is zijn loon.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

(Joh. de Heer nr. 19)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Wil je deze blogs blijven volgen? Like dan mijn pagina, waar ik de links op plaats naar deze website.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb