Wie zonder zonde is werpt de eerste steen

Gepubliceerd op 6 september 2021 om 14:55

We leggen als mens zo gemakkelijk de fout bij iemand anders. We beschuldigen elkaar en vergeten dat we zelf ook niet zonder fouten zijn. Daar komen zoveel ruzies van. Iedereen denkt van zichzelf dat hij het goed doet. Ik heb daar persoonlijk in mijn leven veel fouten in gemaakt totdat ik bemerkte dat God mij erop wees dat ik het ook niet goed had gedaan. Hij liet alle situaties in mijn gedachten voorbijgaan waardoor ik tot dit inzicht kwam. Dat heeft Hij natuurlijk heel mijn leven gedaan, maar ik was niet goed op Hem gericht.

Ik heb daardoor geleerd om de minste te zijn. Ook al is het nog steeds een les voor elke dag. Ik mag me laten bijschaven door Gods Geest. Een verkeerde gedachte komt gauw om de hoek kijken en een verkeerd woord over iemand anders is snel gevallen. De tong is een venijnig kwaad staat geschreven. Maar wat zegt de bijbel eigenlijk over oordelen. Wie heeft het laatste woord? Niemand is volmaakt dan God alleen.


Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar  werpen

We kennen allemaal vast dit verhaal. De farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die op heterdaad was betrapt op overspel. Ze wilden deze vrouw stenigen zoals geschreven stond in de wet van Mozes. Toen sprak Jezus op hun geweten en ze beseften dat ze zelf niet zonder zonde waren en vertrokken zonder nog één woord te zeggen.

En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer. (Joh. 8:7-11, HSV)

Er wordt weleens gesuggereerd dat Jezus hun namen in de aarde geschreven zou hebben. Ik kwam laatst deze tekst tegen.

Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven...(Jer. 17:13)


De tong

Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. (Jak. 3:8, HSV)

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. (Ps. 15:1-3, HSV)


Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die andere oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf

Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.

En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?   (Rom. 2:1-4, HSV)


Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht

Laten we in plaats van elkaar te veroordelen de Naam van de HEERE uitroepen en Hem de grootheid geven die Hij toekomt. Hij is volmaakt en rechtvaardig!

Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen;

geef grootheid aan onze God!

Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht.

God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

(Deut. 32:3-4, HSV)


Laten we voor elkaar bidden

Als we denken dat een broeder of zuster in zonde is vervallen, laten we dan in plaats van te oordelen allereerst voor diegene bidden. En Gods Heilige Geest zal ons de woorden geven als het nodig is dat we iets tegen iemand moeten zeggen. En als iemand oprecht is, dan zal God ook via andere wegen diegene op de juiste weg terug kunnen brengen. Onderstaande tekst kreeg ik van een zuster. Hoe mooi is dit!

Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. (Jak. 4:19-20, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor de fijne reacties die af en toe binnenkomen. Deze werken erg bemoedigend!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.