Nooit meer dorst

Gepubliceerd op 11 september 2021 om 22:29

Als kind raakte dit verhaal me al zo. Een slavin werd weggestuurd met haar zoon. Samen trokken ze door de woestijn. Maar het drinkwater, dat ze hadden meegekregen, raakte op. Er was niets meer om hun dorst te lessen. Uit pure wanhoop legde ze haar zoon onder een struik en ging op boogafstand zitten wachten tot hij zou sterven. Ze kon het niet meer aanzien. In haar grote nood begon ze te huilen. Toen riep de Engel van God tot haar vanuit de hemel en vroeg wat er met haar was? "Wees niet bang, want God heeft naar de jongen die daar ligt, geluisterd", zei de Engel. God opende haar ogen en toen zag ze de waterput.

Kan het zo zijn dat we zo verblind zijn geraakt en niet meer weten waar we terecht kunnen om onze (geestelijke) dorst te lessen? De wereld heeft zoveel te bieden, maar raken wij hierdoor werkelijk verzadigd?

Een andere vrouw had een ontmoeting bij een bron. Zij ontmoette Jezus. Jezus vertelde haar iets dat ze nog nooit had gehoord. Levend water en nooit meer dorst krijgen? Hij kan dit geven! En nooit meer die afstand afleggen naar de waterput? Nou dat wilde zij wel! Ik moet nu denken aan een engels liedje dat ik ken uit mijn jeugd: "Just a prayer away". Jezus is maar één gebed bij ons vandaan. Waar je ook bent! Jezus kwam om ons te redden en om ons een zekere en behouden toekomst te bieden. Hij geeft voor altijd rust en vrede. Hij wil graag ons hart heel graag vullen met Zijn levende water en dan mogen we zijn als een bevloeide tuin. Ja, dat staat er, lees maar...


De waterput

De ogen van Hagar werden door God geopend en toen zag ze de waterput en ze vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.

God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. (Gen. 21:19, HSV)


Levend water

Een andere vrouw kwam bij de bron van Jakob om water te putten. Jezus vroeg haar om drinken.

Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. (Joh. 4:7, HSV)

De vrouw verwondert zich hardop dat Jezus haar, een Sameritaanse vrouw, iets vraagt, terwijl Hijzelf een Jood is. De Joden en Sameritanen gingen namelijk niet met elkaar om. Maar dan zegt Jezus iets opmerkelijks.

Jezus antwoordde en zei tegen haar:

Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Joh. 4:10, HSV)

De vrouw begrijpt er niets van en vraagt waar Jezus dat levende water dan vandaan heeft?

Jezus antwoordde en zei tegen haar:

Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,

maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. (Joh. 4:13-15, HSV)

De vrouw twijfelde geen moment! Zij wilde drinken van het levende water zodat ze nooit meer dorst zou krijgen en niet meer steeds de afstand naar de put hoefde af te leggen! Nee Jezus is dichtbij ons! Als we van Zijn levende water drinken dan hoeven we geen afstanden af te leggen. Jezus is heel dichtbij!


U zult zijn als een bevloeide tuin

Oh is dat niet heerlijk! Als we drinken van het levende water mogen we zijn als een bevloeide tuin. Wij als plant mogen groeien van het levende water waar wij van mogen drinken!

En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. (Jes. 58:11, HSV)

Maar wat hebben we nu wat te bieden! Als wij drinken van het levende water dan mogen we daarvan uitdelen! Uitdelen van Zijn liefde, goedheid en trouw! Dat houden we toch niet voor onszelf? Als iemand niet meer drinkt van het levende water dan gebeurt er dit:

HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten. (Jer. 17:13, HSV)

Maar wat een geweldig uitzicht als we drinken van het levende water:

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 7:17, HSV)

Wie in Mij gelooft, zoals (Jes. 12:3) de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste (letterlijk: buik) vloeien. (Joh. 7:37-38, HSV)


Oh alle dorstigen kom tot de wateren

Kom tot Jezus en je mag rust vinden en leven in overvloed! We zullen dan geen honger en geen dorst meer hebben. Jezus is het Brood van het leven.

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; (Jes. 55:1-3a, HSV)

Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:33-35, HSV)


Mijn gebed

Vader dank U wel dat ik mag drinken van Uw levende water en dat ik daarvan mag uitdelen.

Wilt U mij door mij heen werken met Uw Heilige Geest zodat anderen mogen proeven dat ik een kind van U ben.

Heer ik bid U dat iedereen die U nog niet werkelijk kent mag gaan ontdekken wie U bent. Heer dat zij ook kinderen van U worden, want U wilt graag dat iedereen tot bekering komt. Vader U bent een levende God en niet een God van letters.

Dank U dat er nog tijd is en wat ik ook moet meemaken vanwege het evangelie, dat zal dragen, omdat het nooit zoveel kan zijn als dat Uw offer U heeft gekost Here Jezus.

Ik ben U zo dankbaar dat U voor mij en de hele wereld geleden hebt en gestorven bent aan het kruis en dat U de weg tot de Vader hebt vrijgemaakt.

In Jezus Naam. Amen.


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk dank voor jullie reacties! Dat werkt heel bemoedigend!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Mariska
een maand geleden

Prachtig!!!!