Neem de tijd - lees de bijbel

Ismaël - God hoort

Gepubliceerd op 9 februari 2022 om 22:33

Wist je dat Ismaël twaalf zonen kreeg? Wie zijn dit? Zijn moeder Hagar kreeg ook een belofte van God voor hem. Weet je ook welke belofte? En is het hele nageslacht van Abraham automatisch ook erfgenaam? Israëliet of Ismaëliet? Interessante vragen waar ik in de bijbel antwoorden op heb gevonden. Lees je mee?


Ismaël - God hoort

De naam Ismaël betekent 'God hoort'.

Hagar raakt zwanger van Abraham. Sarai, die haar slavin zelf heeft gegeven aan Abraham, voelt zich nu verachtelijk in de ogen van Hagar. Daarom vernedert Sarai Hagar. Hagar vlucht de woestijn in en ontmoet de engel van de HEERE.

Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël (Ismaël betekent: God hoort) geven, omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft. (Gen. 16:11, HSV)

Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. (Gen. 16:16, HSV)

Dit zijn de levensjaren van Ismaël: honderdzevenendertig jaar. Toen gaf hij de geest en stierf, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. (Gen. 25:17, HSV)


Een zeer talrijk nageslacht - ontelbaar

Maar de Engel (nu blijkt dat het de HEERE zelf is) zegt nog meer:

Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. (Gen. 16:10, HSV)

Hagar krijgt dus dezelfde belofte mee als Abraham. Het nageslacht van Ismaël zal ontelbaar zijn net als het nageslacht van Izaak zal zijn.

Dit zei de HEERE nog meer over Ismaël.

En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders. (Gen. 16:12, HSV)


Lachai-Roï - de Levende Die naar mij omziet

De ontmoeting van Hagar met God Zelf vind plaats bij de put Lachaï-Roï. Dit betekent 'De Levende Die naar mij omziet'.

En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; (dit betekent: de Levende Die naar mij omziet) zie, hij ligt tussen Kades en Bered. (Gen. 13:14-15, HSV)

Bijzonder vind ik het dat Izak, na de dood van zijn vader Abraham, bij deze put gaat wonen.

Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende. En Izak ging bij de put Lachai-Roï wonen. (Gen. 25:11, HSV)


Wist je dat...

  • Abraham op dezelfde dag met zijn zoon Ismaël besneden werd?

  • De Ismaëllieten Jozef hebben gekocht van zijn broers, terwijl zij op weg waren naar Egypte om specerijen, balsem en mirre te brengen?

  • Ezau trouwde met de dochter van Ismaël?


De zonen van Ismaël - twaalf vorsten

Ismaël kreeg twaalf zonen.

Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. (Gen. 17:20, HSV)

Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft.

Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; Misma, Duma, en Massa; Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma.

Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stammen. (Gen. 25:12-16, HSV)


Hier woonden de nakomelingen van Ismaël

Zijn nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten. (Gen. 25:18, HSV)

Hagar, de moeder van Ismaël was een Egyptische.

Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. (Gen. 16:3, HSV)

'Havila' betekent waarschijnlijk 'zanderig land', wat ook een Arabisch Schiereiland is. In de hof van Eden komen we de naam ook tegen.

Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. (Gen. 2:10-11, HSV)

'Sur' betekent 'muur' of 'fort', wat de naam was van de Egyptische verdedigingsmuur. Hier lag een handelsroute.

Tussen 'Havila' en 'Sur' woonden dus de nakomelingen van Ismaël. Dan moeten we voornamelijk denken aan de Arabieren.


De dood van Abraham brengt de twee halfbroers bij elkaar

Hier komen we Izak en Ismaël samen weer tegen bij de begrafenis van hun vader Abraham.

Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Izak en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem... (Gen. 25:8-9, HSV)


De erfenis van Abraham

Abraham gaf alles wat hij bezat aan Izak.

Abraham gaf alles wat hij had aan Izak.. (Gen. 25:5, HSV)

Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. (Gen. 21:10, HSV)

Alleen het nageslacht van Izak zal het nageslacht van Abraham genoemd worden. Maar...... als iemand uit nageslacht van Abraham is voortgekomen, dan betekent dit nog niet dat diegene automatisch zijn kind is! Lees verder...!

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.

Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. (Rom. 9:6-8, HSV)


Door het geloof Abrahams kinderen

Iedereen die in Jezus gelooft is een kind van Abraham en dus een kind van God. Israëliet, Ismaëlliet of heiden. Het is niet zo dat alle geboren Israëlieten kinderen van God zijn. Het geloof.. daar gaat het om.

Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend.

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (Gal. 3:6-9, HSV)


Wie van Christus is, is Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam

Dit gaat nog een hele stap verder. Als wij van Christus zijn, zijn wij Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.

En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Gal. 3:28-29, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.

Heeft deze bijbelstudie je nieuwe inzichten gegeven? Of heb je nog mooie aanvullingen? Uw/ jouw reactie is meer dan welkom! Alvast bedankt!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Oosterdijk Jan
8 maanden geleden

Opnieuw alles weerbestudeerd

Ilona
3 maanden geleden

Fijn! Ja we raken nooit uitgelezen hè. Steeds vallen er weer andere zaken op in teksten. Bedankt voor jouw/ uw reactie!