Neem de tijd - lees de bijbel

Naakt voor God

Gepubliceerd op 2 februari 2022 om 11:21

Kijken.. verlangen... verleiding. Één verkeerde keuze. Één moment geluk. Dan opeens komt het besef. Naakt te zijn.. zonder Gods bescherming. Ze hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Ze probeerden zich te bedekken met bladeren.


Naakt

Adam, geschapen naar het beeld van God. Eva, gevormd uit een rib van Adam. Samen hadden ze onbelemmerde toegang tot God, hun hemelse Vader.

En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. (Gen. 2:25, HSV)

Wat deed hen beseffen dat ze naakt waren? Ze verlieten Gods waarheid. Door de slang (duivel)? Nee. Door hun eigen begeerte. Eva keek eerst naar de vrucht en toen kwam de verzoeking. God had gezegd dat ze niet van die vrucht mocht eten.

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders! (Jak. 1:14-16, HSV)

De duivel ziet waar we naar kijken en hoe we ernaar kijken. Dan pas gaat hij ons proberen te verleiden. Toe maar...


Ze hoorden de stem van de HEERE God

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. (Gen. 3:8a, HSV)

God riep hen: Waar bent U? Eigenlijk wist God dat natuurlijk allang. Ze waren bij God vandaan gegaan. Weg uit Gods heerlijke nabijheid. Weg van Gods liefdevolle stem. Hoor je Gods stem ook nog? Als je hebt geluisterd naar de stem van de slang die je vertelt wat je graag wilt horen?

Maar de boodschap van God is zo eenvoudig en duidelijk. Geen omhaal van woorden. Niet van die boom eten!

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. (2 Kor. 11:3, HSV)

Nee hoor, je zult niet sterven, zei de slang. Hij zei niet, God heeft niet gezegd dat je niet van die boom moet eten. Nee hij zette zijn afleidingsstrategie in, waardoor Adam en Eva vergaten waar het om draaide. Het ging erom dat God het verbood.

Ik hoorde laatst een spreker zeggen: "God is toch veel meer dan dat in de bijbel staat." Dit om uit te leggen waarom al die uitingen van 'de geest' zo anders zijn dan in de bijbel staat.... (hmm...) En veel mensen gingen daarin mee. Wat staat er in de bijbel?

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petr. 5:8, HSV)


Ik werd bang, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij

Adam en Eva werden bang. Waarom? Ze hadden Gods waarheid verlaten. Ze geloofden de slang. De vrucht was heerlijk, maar waarom voelden ze zich zo...? Zo naakt?

En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. (Gen. 3:10, HSV)

Ze probeerden zich te bedekken met bladeren, maar dit hielp niet. God kijkt overal doorheen. Gods stem klonk niet boos. Dat staat er niet. Hij is een liefdevolle Vader.

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. (Gen. 3:7, HSV)

Adam en Eva waren geestelijk niet meer beschermd. Zij hadden God, de Waarheid, verlaten.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebr. 4:13, HSV)

Adam en Eva hadden de geestelijke wapenrusting, waarmee zij bekleed waren, afgedaan. Daardoor konden zij geen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Ef. 6:11, HSV)


Wie heeft u verteld dat u naakt bent?

Niemand heeft hen verteld dat ze naakt waren. Nee Dát is hoe het voelt als je aan de verkeerde kant van de geestelijke wereld bent beland. God kijkt dwars door je heen en dan voel je je naakt. Je voelt je onrustig. Je probeert de onrust te verdrijven. De slang biedt van alles aan zogenaamd te helpen. Hij heeft zijn methodes de kerken/ gemeenten in gebracht. En wat doet een slang in de natuur met zijn prooi? De duivel werkt net zo.. met gif, wurging.. verstikking.. Alleen vermomd hij zich. Het lijkt allemaal zo fijn en veilig.

En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?

Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan!

En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. (Gen. 3:11-13, HSV)

Door te luisteren naar de slang (duivel) kom je bedrogen uit. Het geluksgevoel duurt maar kort. Daarna komt dat verschrikkelijke gevoel van die naaktheid. Geestelijke naaktheid. Onbeschermd. Angst omgeeft je. Je wilt je bedekken tegen de ogen van God. Maar dat lukt niet. Niets helpt.


De HEERE God maakte voor Adam en Eva kleren van huiden

Maar ondanks die zonde, die ze begaan hadden, liet de HEERE God hen niet in de kou staan. Hun hemelse Vader maakte kleren van huiden en bekleedde hen daarmee. Wat is God goed! Ook al was hun hele leven, de weg naar het eeuwige leven gesloten tot het offer van Jezus.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. (Gen. 3:21, HSV)

God had de aarde, voordat Hij die kleren maakte van de dierenhuiden, vervloekt. Vanwege de zonde. Alles was sterfelijk geworden. Ik denk dat dit het eerste moment was dat er een dier gedood werd. Wat denk jij?


Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden

Als wij Jezus aannemen, dan worden wij bekleed. Laten we dit kleed niet verliezen, zodat onze schaamte niet gezien zal worden.

Hoe dichter we bij de Heer leven, des te meer we bekleed worden. Hij wil ons voeden met Zijn woord zodat we de waarheid kennen. Lees zelf in de bijbel en laat je niet misleiden door allerlei leringen.

...als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. (2 Kor. 5:3, HSV)

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. (Openb. 16:15, HSV)

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. (Kol. 3:14, HSV)

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid… (Ef. 6:14, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
8 maanden geleden

Mooi hoe je de stap doet naar Jezus is je blog. "Als wij Jezus aannemen, dan worden wij bekleed. Laten we dit kleed niet verliezen, zodat onze schaamte niet gezien zal worden."

Maak jouw eigen website met JouwWeb