Neem de tijd - lees de bijbel

Een opname in de storm

Gepubliceerd op 18 februari 2022 om 20:45

Wist je dat Elia opgenomen werd tijdens een storm? En dat De HEERE Job antwoordde vanuit een storm? De HEERE brengt ook de storm tot stilte. God gebruikt ook de storm zodat zielen tot geloof komen. Ook kwam ik een storm tegen, die een naam gegeven is, zoals vandaag de dag ook gebeurt.


Zo voer Elia in een storm naar de hemel

Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. (2 Kon. 2:1, HSV)

Dit verhaal heeft altijd zo tot mijn verbeelding gesproken. Dit moet een hele 'happening' zijn geweest. Toch? Elia in een vurige wagen met vurige paarden ervoor die opvoer naar de hemel. Maar... ik kan me niet herinneren dat ik heb gelezen dat hij tijdens een storm werd opgenomen. Jij/ u wel? Ik kwam de teksten vanavond tegen tijdens de hevige storm, die, terwijl ik dit schrijf, buiten aan de gang is.

Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. (2 Kon. 2:11, HSV)


De HEERE antwoordde Job uit een storm

Uit een storm antwoordde de HEERE Job en Hij zei prachtige woorden. Lees het hele hoofdstuk eens voor jezelf. Ik ben zo van dit boek gaan houden de afgelopen tijd. Kunnen we ons dat voorstellen? Dat het stormt zoals vandaag en God daar doorheen spreekt? 

Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:

Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen.

Maak Mij eens bekend: Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? (Job 38:1-4, HSV)

God spreekt trouwens vaker tot Job vanuit een storm.


Hij brengt de storm tot stilte

Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. (Ps. 107:29-30, HSV)

Wat prachtig om te lezen! Hij brengt de storm tot stilte...! God heeft alles in Zijn hand. Wij hebben het altijd over stilte voor de storm, maar bij God werkt dit andersom. Eerst die storm... het water staat aan je lippen... Zijn praktische les in geloof.. daarna stilte en dan de vraag "Waar is uw geloof?" Wat geweldig! Ook iets voor een volgend onderwerp.. 'stilte'. Zoek maar eens op die teksten... heel verrassend!

En hier zien we God aan het werk! Jezus brengt de storm tot bedaren en er kwam stilte!

Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood.

Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar:

Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn? (Luk. 8:22-25, HSV)


Een stormwind genaamd Euroklydon

Paulus waarschuwde dat het schip weleens in zwaar weer terecht kon komen. Toch vertrok het schip. Terwijl ze langs Kreta voerden, werd dit eiland getroffen door een stormwind, die Euraklydon genoemd werd. Dit woord is afgeleid van 'Euros', wat oostenwind betekent. Het gaat dan om een noordoostenwind.

Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. (Han. 27:14-15, HSV)

Vanwege de schipbreuk die ze leden, kwamen ze op een eiland, waar Paulus in zijn hand gebeten werd door een slang, die uit het vuur kwam. De bevolking meende dat hij zou sterven. God bewees Zijn grote kracht, waardoor Paulus in leven bleef en de bevolking tot geloof kwam. Geweldig hoe God dus deze storm uiteindelijk gebruikte voor Zijn wonderen.


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.


Heb jij/ heeft u ook weleens bemerkt dat er stilte na de storm komt? En ervaren dat deze een belangrijke levensles was? Reageer. Bedankt voor jouw/ uw reactie.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
7 maanden geleden

Bedankt weer. Soms ben ik wat laat met lezen. Ik probeer het wel :-)

Je stukjes brengen me zo dicht bij de Bijbel. Het is dan echt Bijbeltijd.

Anne Schuurmans Stekhoven
7 maanden geleden

Mooi hoe je 'storm" in Bijbels perspectief stellt. Ik heb deze stormweek gebeden want het was heftig. Dankbaar ben ik voor ons stevige huis. En voor de rust, die is weergekeerd.