Maria bewaarde al deze woorden in haar hart

Gepubliceerd op 28 november 2023 om 21:25

Maria bewaarde alle woorden, die de herders hadden doorgegeven, en overlegde deze in haar hart. Doen wij dat ook? Gods Woorden tot ons nemen, bewaren en overleggen in ons hart? Het zijn woorden van leven en tot genezing van het hart. Als wij Zijn woorden bewaren leven we eeuwig!


Maria bewaarde al deze woorden

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. (Luk. 2:19, HSV)

De woorden die de herders tegen Maria hadden verteld kwamen bij de HEERE vandaan. Bewaren wij ook de woorden van de HEERE en overleggen wij ze ook in ons hart?

Ook Daniël bewaarde al de woorden van het gezicht dat hij had gezien, in zijn hart.

Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. (Dan. 7:28, HSV)


Woorden van leven

Gods woorden zijn woorden van leven voor wie ze vinden. Heb jij/ heeft u Gods woorden gevonden? Ze werken genezend voor heel het lichaam.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spr. 4:20-22, HSV)

Dus waar kunnen we beter naartoe gaan? Jezus heeft woorden van eeuwig leven.

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. (Joh. 6:68, HSV)

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Joh. 6:63, HSV)

Woorden van eeuwig leven. De jaren van ons leven zullen talrijk worden, als we Zijn woorden aannemen.

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden. (Spr. 4:10, HSV)


Laat ons hart Zijn woorden vasthouden

  • Spreuken 4:4 (HSV)

    Hij onderwees mij en zei tegen mij: Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn geboden in acht en leef. (Spr. 4:4, HSV)

Houd Gods woord vast en leef voor eeuwig!


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
7 maanden geleden

Bedankt. Mooie blog en een goed herinnering om dat te doen.