Verlangen

Gepubliceerd op 26 augustus 2022 om 23:11

Nu de zomervakantie voorbij is, wordt het tijd om weer balans op te maken in ons leven. Waar gaat jouw/ uw verlangen nu naar uit? Het is overduidelijk waar de hond op de foto naar verlangt;) Ok.. omschakelen naar de geestelijke wereld. Ik kreeg een totaal nieuw inzicht over onze nieuwe hemelse woning!


Mijn verlangen gaat uit naar...

Mijn verlangen gaat er nu naar uit dat mijn kinderen weer naar school gaan. Rust in de tent. Waar gaat jouw/ uw verlangen naar uit? Het eerste waar we aan denken is.. als we eerlijk zijn tegenover onszelf iets aards.. toch? Dat komt doordat we mens zijn. Een mens is van nature geneigd om eerst aan zichzelf te denken.

Een zelfzuchtige jaagt naar zijn eigen verlangen, hij barst los tegen alle wijsheid. (Spr. 18:1, HSV)

Onze verlangens kunnen zeer uiteenlopen.. van een dure auto naar... 'er eens flink op los slaan'. Het eerste kan resulteren in schulden en het laatste loopt vast uit op een flinke ruzie. Maar er zijn meer kleine en grote verlangens, die op aarde vervuld kunnen worden. Één ding is zeker. Voor een mens is het nooit genoeg. Er is altijd wel iets te wensen, maar wat is Gods verlangen voor ons?


Een vervuld verlangen

God belooft diegenen die Hem dienen en liefhebben dat Hij van hen de verlangens zal vervullen. Wel bekijkt Hij wat iemand werkelijk nodig heeft. Dat heb ik zelf mogen ervaren. Het is niet zo dat we God voor ons karretje kunnen spannen. Nee! Hij is de Almachtige.

Ik bad jaren geleden voor een gelovige partner, maar in plaats daarvan opende God eerst op een bijzondere manier mijn ogen voor Zijn woord, zodat ik er veel meer van ging begrijpen. Dat was eerst nodig. Dat bleek wel toen ik uiteindelijk mijn man ontmoette. Daarvoor was de tijd niet rijp geweest.

 

  • Psalm 145:19 (HSV)

    Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

  • Spreuken 13:12 (HSV)

    Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

  • Spreuken 13:19 (HSV)

    Een vervuld verlangen is aangenaam voor de ziel, maar voor dwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren.

 

Weten wij altijd goed wat ons hart werkelijk verlangt? God weet het wel. Wees blij in de HEERE en dán zal Hij geven wat ons hart verlangt. Let op: Dat kan dus iets anders zijn dan wat wijzelf denken nodig te hebben.

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Ps. 37:4, HSV)

 

 


De schepping heeft dit verlangen

De schepping kijkt met verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Gewoon een vraag die ik hier neerleg om samen over na te denken. Hoe worden kinderen van God openbaar?

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. (Rom. 8:19, HSV)

 


Wij verlangen ernaar om van tent naar woning te gaan

Als het goed is, verlangen wij er als kinderen van God naar om overkleed te worden met onze woning die in de hemel is. Er wordt altijd gezegd dat we een woning toegewezen krijgen, maar we lezen hier dat wij OVERKLEED WORDEN MET ONZE NIEUWE WONING. Deze woning is dus ons NIEUWE GEESTELIJKE LICHAAM. We zullen in een oogwenk veranderd worden in onze nieuwe woning. Hoe prachtig hè?

Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden... (2 Kor. 5:2, HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden ,in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)

Hoe prachtig! Ik vertelde het aan mijn dochter en zij zei heel nuchter: Oh dus nu wonen we in een tent en straks in een huis. Dát had ik nog nooit zo bekeken! Eerst deze aardse tent en straks in een hemels huis. Jezus zegt dat in Zijn Vaders huis vele woningen zijn. Die zijn bijna klaar om ons te overkleden. Wat een geweldig inzicht krijg ik zeg! Ik denk ook aan de Israëlieten, die eerst in tenten woonden en in het beloofde land in huizen!


Mijn lichaam verlangt naar U

Hiermee sluit ik af. David spreekt hier het volgende verlangen uit! Net als hij toen, wonen wij lichamelijk ook in een dorre woestijn zonder water. Alles bij Jezus kunnen wij het levende water vinden. Geestelijk. Maar ook lichamelijk zal God ons bijstaan als we op Zijn Geest aangesloten zijn in welke situatie wij ons ook bevinden.

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. (Ps. 63:2, HSV)

 

Laten we Hem van vroeg in de morgen tot laat in de avond en als we wakker liggen 's nachts.. zoeken!«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.