De verblijfplaats van onze ziel

Gepubliceerd op 27 augustus 2022 om 22:34

Ons lichaam is een tijdelijke verblijfplaats van elke ziel. Gelovig of ongelovig. De bijbel spreekt over een aardse tent. Waarin wonen de zielen, als deze tent afgebroken wordt? Wat hadden de Israëlieten in de woestijn tot woning? En waar waren zij op weg naartoe? Wat betekent het als een ziel naakt is?


Een aardse tent

Ons lichaam is een tijdelijke verblijfplaats voor onze ziel. Ons lichaam is een aardse tent. Deze tent zit met pinnen vast in de aarde. Voor onze ziel is er redding mogelijk. Als we deze redding in Jezus aannemen, dan is onze geest los van deze aarde en dan behoren wij ook niet meer tot deze aarde. Ons lichaam is dan óp deze aarde maar niet meer ván deze aarde.

Neem dus Jezus vandaag nog aan, als jij/ u dit nog niet hebt gedaan!

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. (2 Kor. 5:1, HSV)

Zodra we Jezus aan hebben genomen, dan gaan onze ogen open en weten we zeker dat ons lichaam zal veranderen in een hemelse woning. En wat verlangen wij naar onze nieuwe woning, waarin onze ziel straks zal wonen! Want wij zullen bij de wederkomst van Jezus, in een oogwenk veranderd worden als de laatste bazuin klinkt.

Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden... (2 Kor. 5:2, HSV)

Zodra wij OVERKLEED bevonden worden en NIET NAAKT, dan zijn wij ervan verzekerd dat er voor ons een woning is bereid in de hemel. Jezus ging met deze belofte immers naar Zijn Vader terug?

Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. (2 Kor. 5:4, HSV)


Van bekleding naar overkleding

Nu wordt het misschien wat ingewikkeld. Uit deze tekst trek ik de conclusie dat onze ziel hier op aarde BEKLEED moet zijn, om straks OVERKLEED te worden (met onze nieuwe woning). Als we naakt bevonden worden, dan zullen we ONTKLEED worden. Dat willen we niet. Lees nogmaals bovenstaande tekst.

...als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. (2 Kor. 5:3, HSV)

Hoe kunnen we ons dan bekleden, zodat we niet naakt bevonden zullen worden?

Het overkleden staat beschreven in de volgende teksten. Ons vergankelijke lichaam zal veranderd worden in een onvergankelijk lichaam. Wat een geweldig moment!


Van tent tot woning - de verandering

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV

Eerst de doden en daarna de levenden.

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

(1 Thess. 4:14-16, HSV)


Bekleed u met:

  • De wapenrusting van God (Ef. 6:11)

  • De Heere Jezus Christus (Rom. 13:14)

  • Kracht (Jes. 52:1, HSV)

  • Het borstharnas van de gerechtigheid (Ef. 6:14)

  • Gerechtigheid (Job 29:14, Ps. 132:9)

  • Het borstharnas van geloof en liefde (1 Thess. 5:8)

  • de hoop op de zaligheid als helm (1 Thess. 5:8)

Als wij ons met bovenstaande bekleden, dan doet God de rest. Hij bouwt ons verder. Onze geestelijke woning in de hemel, waarmee we straks overkleed worden.

Als we ons niet met bovenstaande bekleden, dan zullen we naakt bevonden worden, net als onderstaande gemeente. Dan moeten we Gods advies, hieronder beschreven, opvolgen.

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. (Openb. 3:17-18, HSV)


Veel woningen

In het huis van onze hemelse Vader zijn veel woningen!

  • Johannes 14:2 (HSV)

    In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Zodra we dus op deze aarde in onze tijdelijke aardse tent wonen, én ons bekleden met het genoemde, dan bouwt God ons geestelijke huis.

Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. (Ps. 127:1, HSV)

 


Gebouwd tot een geestelijke woning van God

Als we in Jezus zijn, dan zijn wij nu al huisgenoten van God. Medeburgers van de heiligen. Geestelijk worden wij gebouwd tot een woning van God, in de Geest. Onze woning groeit...

Jezus Zelf in de Hoeksteen van dit fundament! Op Jezus verrijst het hele gebouw, dat goed samengevoegd is, tot een heilige tempel in de Heere! En daarop worden Gods kinderen mede gebouwd tot een woning van God, in de Geest!

Wat een geweldige constructie! Nu begin ik ook nog iets meer te begrijpen van het boek Openbaringen. De twaalf fundamenten van de stad met de namen van de apostelen erop (Openb. 21:14).

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;

op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:19-22, HSV)


Wonen in het huis van de HEERE

Dát is mijn verlangen ook! Is dit ook uw/ jouw verlangen?

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,

dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,

al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

(Ps. 27:4, HSV)

Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. (2 Kor. 5:8, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Wat heb je dat mooi en duidelijk uitgelegd. Arm blind en naakt, ondanks mijn vaak met zorg uitgekozen kleding... Maar rijk gekleed als ik me bekleed met de Heere Jezus en Zijn wapenrusting door de kracht van Zijn Heilige Geest... Hoe belangrijk om mezelf daarmee elke morgen weer aan te kleden. Het helpt bovendien om elke zondag weer Gods Woord uitgelegd te krijgen. En..., blogs als deze te lezen. Dank je wel, Ilona!

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel Yvonne voor je reactie!
Ja dat is zo belangrijk om ons daar elke morgen mee te bekleden en idd onze ogen daardoor ook verlicht om Gods woord juist te verstaan.. een onderwerp waar ik nu mee bezig ben..

Aritha
een jaar geleden

Weer een heel fijn bericht, Ilona. Zaterdag las ik ook iets over tent. Ik zal het even opzoeken. Het is heel kort:

"Ik zet elke dag mijn tent dichter bij Huis op."