De grote verhuizing

Gepubliceerd op 28 augustus 2022 om 13:44

Ik borduur nog even verder door op de 'grote verhuizing' van onze ziel van een aardse tent naar het hemelse Vaderhuis. We weten allemaal dat een verhuizing niet vanzelf gaat. Dat vergt een grondige voorbereiding. Soms laten we eerst een huis bouwen. Welke materialen kiezen we?


De bouw van een geestelijk huis

Het doel van de bouw van ons als geestelijk huis is om geestelijke offers te kunnen brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Zoals ik het lees is het brengen van die geestelijke offers alléén mogelijk als God ons bouwt. En alléén als God ons bouwt, kunnen wij een heilig priesterschap worden, samen met alle anderen die ook bouwen op het fundament, dat door Jezus is gelegd.

...dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petr. 2:5, HSV)

Wij zijn dus ook levende stenen van dát grote bouwwerk. Levend gemaakt door Gods Geest. Geestelijk niet meer van deze aarde. Bouwend aan een geestelijk huis.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Rom. 8:11, HSV)

 

 • Psalm 127:1 (HSV)

  Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.


Wij zijn medearbeiders aan een wereldwijd bouwwerk

Maar hier staat dat wij meewerken aan de bouw. De apostelen hebben, door Jezus, het fundament gelegd door het evangelie te verspreiden over de hele wereld en wij mogen daarop verder bouwen. Wij zijn zelf een bouwwerk en we bouwen mee aan het wereldwijde bouwwerk dat bestaat uit allemaal individuele bouwwerken. Elk individu van dat bouwwerk bouwt op het fundament, dat door Jezus Christus is gelegd. Dat lezen we hieronder.

Want Gods medearbeiders zijn wíj.

Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. (1 Kor. 3:9, HSV)

Het volgende komt bij mij binnen. Wat gebeurt er als iemand zijn huis op zand heeft gebouwd? Dan heeft diegene niet geluisterd naar Gods Woord. Toch? De instructies voor de bouw van een geestelijk huis staan allemaal in de bijbel.

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.(Matt. 7:26-27, HSV)

Zou de profetie uit Jesaja hierover gaan..?

Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. (Jes. 8:15, HSV)


Op de rots gefundeerd

Kijk! Dit is een nou levende steen. Hij bouwt zijn huis op de rots.

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.

Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. (Luk. 6:47-48, HSV)

De rots is Jezus Christus. Er is geen beter fundament voor ons bouwwerk!

 • Deuteronomium 32:4 (HSV)

  Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

 • Psalm 89:27 (HSV)

  Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil.

 • Psalm 73:26 (HSV)

  Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.


Hoe bouwen wij op het fundament

Ik probeer het voor mezelf te begrijpen en op een rijtje te zetten. Als duidelijk is dat we bouwen op het fundament, Jezus Christus.. dan.. moeten we er zelf op toezien hoe we daarop bouwen.

Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (1 Kor. 3:10-11, HSV)

Als ik nu eens nuchter kijk naar de onderstaande materialen, dan valt mij op dat hooi of stro niet geschikt zijn voor de bouw van een huis. Toch?

Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. (1 Kor. 3:12, HSV)

Hieronder lees ik het antwoord waarom stro sowieso niet geschikt is. Het is brandbaar.

Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert en stro door een vlam ineenzinkt, zo zal hun wortel vermolmd zijn, en hun bloesem opstuiven als stof, omdat zij de wet van de HEERE van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben. (Jes. 5:24, HSV)


Een uitverkoren en kostbare levende steen

Levende stenen worden door mensen verworpen, maar zijn bij God uitverkoren en kostbaar.

...en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar... (1 Petr. 2:4, HSV)

Kijk eens naar de tempelbouw! Dit is een voorafschaduwing van hoe we samen Gods tempel mogen vormen.

Dit alles was van kostbare stenen gemaakt, gehouwen steen, met een zaag vanbinnen en vanbuiten op maat gezaagd, vanaf het fundament tot de daklijst en van buiten tot aan de grote voorhof.

Verder was het gefundeerd met kostbare stenen, grote stenen, stenen van tien el en stenen van acht el,

en daarbovenop kostbare stenen: op maat gemaakte gehouwen steen en cederhout. (1 Kon. 7:9-11, HSV)

Iedereen die zijn geloof op de Rots, Jezus heeft gebouwd is een kostbare steen in Gods ogen.

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. (Jes. 43:4, HSV)

Jezus is een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. De belangrijkste steen in een bouwwerk!

 • Jesaja 28:16 (HSV)

  ...daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.


Ik ben erg blij met uw/ jouw reactie!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.