Vruchten

Gepubliceerd op 14 oktober 2022 om 20:58

Aan de vruchten herkennen we de boom. Aan zijn werken herkennen we wat er in de mens leeft. Het geloof hangt er niet vanaf naar welke kerk wij gaan. Het gaat erom wat voor boom wij zijn. Welke vruchten hangen er aan jouw boom? Zijn ze eetbaar? Mag die ander ervan plukken en proeven?


De vruchten

De vruchten van de Geest. Gods Geest. De kern van het evangelie dat zichtbaar wordt in iemands leven. Als deze kenmerken niet aanwezig zijn, dan is deze persoon, onvruchtbaar. Onbruikbaar in het koninkrijk van God.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22, HSV)

Natuurlijk zijn deze eigenschappen er niet meteen. Er is ruimte om te groeien. Geestelijke ruimte. Ook mooi om over na te denken. Er zijn altijd leerpunten om te groeien om deze vrucht te laten groeien. Hoe meer ik mij uitstrek naar Gods Geest. Des te meer God Zijn werk in mij kan doen, zodat de vrucht zichtbaar wordt in mijn leven.

Nog even de inhoud op een rijtje:

  • Liefde
  • Blijdschap
  • Vrede
  • Geduld
  • Vriendelijkheid
  • Goedheid
  • Geloof
  • Zachtmoedigheid
  • Zelfbeheersing

...want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheiden beproef wat de Heere welbehaaglijk is. (Ef. 5:9-10, HSV)

Goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Als we aangesloten zijn op Gods Geest, dan weten we wat Zijn wil is.


Aan de vruchten herkent men de boom

Het hangt er dus niet vanaf naar welke kerk of gemeente wij gaan. Nee het gaat erom wie wij zijn als boom. En dat is weer te zien aan de vruchten waarvan wij uitdelen in ons leven. Wat voor soort boom ben jij? Welke vruchten hangen er aan jouw boom?

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. (Matt. 7:17-18, HSV)


Herkenning

Wat doen we als een boom geen vruchten meer voortbrengt? Deze boom is toch nutteloos? Zo is een mens die geen vruchten voortbrengt in het koninkrijk van God, ook nutteloos. Door de vruchten ontstaan er namelijk ook nieuwe bomen (mensen), die ook weer vruchten kunnen dragen.

Het heeft geen nut om de naam van de Heere uit te spreken, als de vruchten van de Gods Geest niet werkzaam zijn in ons leven.

Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matt. 7:19-21, HSV)

Nogmaals aan onze vruchten zijn wij te herkennen. Zo kunnen we ook elkaar herkennen in de Geest van God. Anderen kunnen door onze vruchten tot geloof komen. Het valt op. Wat we voor een ander doen, doen we voor de Heer.


Vervuld met vruchten van gerechtigheid

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. (Fil. 1:9-11, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Viola
een jaar geleden

Erg mooi en duidelijk omschreven.

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel Viola voor je fijne reactie! Ik wens je Gods zegen toe!