In de ruimte

Gepubliceerd op 14 oktober 2022 om 22:34

God wil ons graag in uitleiden in de ruimte. Wat betekent die 'ruimte'? Hoe ziet de ruimte van God eruit? Het tegenovergestelde van ruim is bekrompen, beperkt, krap, nauw en strak. Geen bewegingsvrijheid dus. Dat geeft al veel informatie over God. Graag neem ik je mee met mijn bijbelstudie.


Ruimte - betekenis

Wat betekent 'ruimte' eigenlijk? Er staan veel definities in het woordenboek. De volgende betekenissen pik ik er tussenuit. Dit vind ik bij de ruimte passen, die God mij geeft. Bewegingsvrijheid en vrijheid. Dat is hetgeen wat ik ervaar in mijn leven.

Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen. (Ps. 18:20, HSV)

U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld. (Ps. 18:37, HSV)

Hij leidde mij uit in de ruimte. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven.

Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. (Ps. 107:14, HSV)

God verscheurt banden waarmee wij vast kunnen zitten. Het is wel aan ons of wij dit willen. Willen wij vast blijven zitten aan alles wat deze aarde ons te bieden heeft? Biedt deze aarde ons vrijheid... bewegingsvrijheid..? We hebben nog niet zolang geleden ervaren dat de vrijheden, die wij op aarde dachten te hebben, opeens niet meer zo vanzelfsprekend waren...


Gods wens voor ons

God wil dat wij in de ruimte staan.

U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan. (Ps. 31:9, HSV)

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. (Ps. 118:5, HSV)


In Hem bewegen wij

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (Han. 17:28, HSV)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. (Joh. 1:1-4, HSV)

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:5, HSV)


In de vrijheid

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. (2 Kor. 3:17, HSV)

Jezus zegt:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid... (Luk. 4:18-19, HSV)

Hij is door de Heere gezonden om:

  • aan de armen het Evangelie te verkondigen
  • te genezen wie gebroken van hart zijn
  • aan gevangenen vrijlating te prediken
  • aan

Jezus wil ons hart genezen. Hij wil ons vrijzetten uit de duisternis om tot het licht te komen. Hij is het Licht van de wereld! Zodra we Hem hebben aangenomen wordt de bedekking weggenomen en kunnen we zien met geestelijke ogen. Hij zalft onze ogen met ogenzalf. Hij wil verslagenen in de vrijheid zetten. Als we niet bij Hem horen, zijn wij al verslagen. Hij heeft namelijk de dood overwonnen op Golgotha. Straks zal Hij de dood voor altijd verslinden.


De wet van de vrijheid

Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. (Jak. 2:12, HSV)

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. (Jak. 1:25, HSV)


Als jij/ u nog niet geniet van deze vrijheid, dan kun je dit gebed bidden.

Here God, wilt U mij laten zien dat U er bent?

Ik wil ook zo graag vrij zijn.

Wilt U mij losmaken van alles waar ik aan vast zit?

Wilt U mij de weg wijzen die ik moet gaan?

Dit vraag ik U in de Naam van Jezus

Dank U wel.

Amen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Dat heb je heel mooi bijelkaar gezocht, Ilona. Heb je ervan genoten om dat te doen?