Kostbaar

Gepubliceerd op 14 oktober 2022 om 23:33

Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u liefgehad. Wist je dat God nog steeds op zoek is naar parels? Het maakt niet uit of ze vies zijn.


God zoekt parels

Het maakt niet uit of je vies bent. Door het offer van Gods Zoon Jezus, wil Hij je schoonwassen. Hij zoekt je! Waar ben je nu? Waar ben je mee bezig? Laat je vinden!

Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. (Matt. 13:45-46, HSV)

God gaf alles wat Hij had om jou te redden. Maar... wil je gered worden?

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV

...omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (Ef. 1:4, HSV)

Lees je dat? Al voor de grondlegging der wereld heeft Hij ons in Hem, Jezus, uitverkoren zodat wij smetteloos en heilig voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij wacht alleen nog maar totdat wij komen.


Pak Gods uitgestoken hand

Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. (2 Sam. 22:17, HSV)

Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. (Ps. 18:17, HSV)

God wil graag vaste grond geven onder onze voeten. Heb je het gevoel dat je in de modderpoel vast zit, waar je niet meer uit komt? Steek je hand uit naar omhoog. Grijp de hand van God, die naar je uitgestoken wordt. Wat je ook hebt gedaan, bij Hem is vergeving.

Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. (Ps. 40:3, HSV)


Vergeving

Door het offer van Jezus, dat Hij voor de héle wereld heeft gebracht, is er vergeving bij God. Jezus wil ons verzoenen met de Vader.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:14, HSV)

Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. (Ps. 130:4, HSV)


Belijd je zonden

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9, HSV)

Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn... (Rom. 4:7, HSV)


Geroepen

Als je tot de HEERE roept, dan zal Hij je hart genezen. Dan wordt je vrij.

HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. (Ps. 30:3, HSV)
«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Willow
een jaar geleden

I am glad you are writing and posting these encouragements from the Bible.

Bijbeltijd
een jaar geleden

Thank you so much for your encouragement also. God bless you

Yvonne
een jaar geleden

Dank je wel Ilona voor de aansporing mijn hand naar God uit te steken, om niet in de modderpoel te verdrinken. Het staat aan mijn lippen, maar inderdaad, ik weet, de HEERE is nabij... Nog meer! Hij is erbij...

Ilona
een jaar geleden

Ach Yvonne.. allereerst fijn dat mijn blog je aanspoort om te doen wat God van ons vraagt.. tegelijk weet ik welke strijd dit kan zijn… ik voel en bid met je mee… goed dat je dit deelt! Ja Hij is bij jou! Dat besef is een groot goed!